Profit Software toimi Aktian strategisena kumppanina perusjärjestelmäuudistuksessa

Aktian vuonna 2017 käyttöönottaman uuden peruspankkijärjestelmän tavoitteena oli tehdä Aktiasta taloudellisen neuvonnan Suomen mestari ja parantaa yhtiön kilpailukykyä.

building-a-successful-companyPeruspankkijärjestelmän uudistaminen tuli ajankohtaiseksi asiakaskäyttäytymisen muuttumisen, pankkitoiminnan sääntelyn ja kiristyneen taloustilanteen myötä. Uudella peruspankkijärjestelmällä luotiin edellytyksiä entistä paremmalle asiakaspalvelulle. Tämä saatiin aikaiseksi tehostamalla prosesseja sekä nopeuttamalla ja helpottamalla uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä markkinoille tuontia kaikissa palvelukanavissa: konttoreissa, puhelimitse, verkkopankissa ja mobiilikanavassa.

Profit Softwaren rooli tässä monitoimittajaprojektissa kosketti lähes jokaista sen osa-aluetta, painottuen projektinhallintaan, datamigraatioon, arkkitehtuurisuunnitteluun, ohjelmistokehitykseen, prosessien kehittämiseen ja täsmäiskuina tehtäviin haastaviin ongelmanselvityksiin. Profit Software tuki hanketta tiiviissä yhteistyössä Aktian IT:n, liiketoimintaorganisaation ja Aktian muiden kumppaneiden kanssa, yhdistämällä sekä vahvaa asiantuntemustaan finanssialasta että osaamistaan eri toteutusteknologioista.

-Arvostamme kaikessa toiminnassamme huippuosaamista ja yhteistyön mutkattomuutta. Profit Softwaren vastuulle annettujen tehtävien osalta näistä ei tarvinnut murehtia, vaan asiat hoituvat ammattimaisesti ja aikataulussa, sanoo konsernijohtoryhmän jäsen, tietohallintojohtaja Juha Volotinen.

Toimiva yhteistyö on korkean laadun edellytys

Profit Software on ollut tiiviisti mukana Aktian tietojärjestelmien kehitystyössä jo niiden edellisten versioiden aikana. Myynnin työkalujen kirjo on laaja, minkä vuoksi Profit Software on ollut mukana muun muassa suunnittelemassa ja rakentamassa eri yksiköiden tarpeita tukevaa, asiakaskokonaisuuden hallintaan suunnattua sovelluskokonaisuutta koko sen elinkaaren ajan. Peruspankkiprojektin myötä taustalla toimiva järjestelmäympäristö muuttui merkittävästi, minkä vuoksi oli tärkeää, että mukana oli joustava, innostunut kumppani, joka tuntee organisaation, henkilöt ja toimintatavat.

Konsultointipalveluiden lisäksi Profit Software myös ylläpitää osaa Aktian kanssa yhteistyössä tehdyn kehityksen myötä syntyneistä ratkaisuista, joihin kuuluvat mm. myynninohjaus, verkkokanavan palvelusopimusten hallinta, yritysluottojen hakemusten luontia tehostavat sovellukset ja maksuliikenteen eräsiirtojärjestelmä.

Asiakas on kaiken toiminnan keskipisteenä

Uusien tarpeiden syntyessä Profit Software on tarjonnut Aktialle joustavaa ja nopealiikkeistä palvelua, täydentäen niitä tarpeita, joita pankin kriittisten tietojärjestelmien kehittämisessä vaaditaan.

-Profit Softwaren ja Aktian historia on pitkä ja olemme tästä luonnollisesti ylpeitä. Haluamme jatkossakin tarjota ammattimaisen, sitoutuneen ja henkilökohtaisen asiakaskokemuksen. Toimintamme päätavoitteena on tuntea asiakas, tämän liiketoiminta ja siihen liittyvä tekniikka niin hyvin, että voimme tarjota aidosti Suomen parasta finanssialan IT-palvelua, tiivistää Profit Softwaressa asiakaskokemuksesta ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Harri Inkinen.

Aktia tarjoaa laajan valikoiman pankki-, varainhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälitysratkaisuja. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joita palvellaan konttoreissa, verkossa, mobiileissa käyttöliittymissä ja puhelimitse. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta saa osoitteesta www.aktia.com.

Profit Software on finanssialalle järjestelmäratkaisuja ja konsulttipalveluita toimittava yritys. Yritys perustettiin vuonna 1992. Toimistot sijaitsevat Espoossa, Tampereella, Porissa, Lahdessa, Tallinnassa ja Tukholmassa. Työllistämme lähes 230 henkilöä.