Profit Software vahvistaa finanssiosaamistaan ostamalla Kaakontieto Oy:n

Profit Software Oy on ostanut suomalaisen Kaakontieto Oy:n. Kauppa vahvistaa Profit Softwaren finanssialan it-osaamista entisestään.

Profit Software tarjoaa finanssialalle järjestelmäratkaisuja ja konsulttipalveluita. Lisäksi se tarjoaa analytiikan ja tiedolla johtamisen asiantuntemusta useille eri toimialoille. Viimeisten vuosien aikana yritys on jatkanut kannattavaa kasvuaan ja yrityskauppa tukee tätä.

-Olemme tutkineet mahdollisuuksiamme laajentaa tarjoomaamme Fintech-markkinassa. Tämän kaupan myötä finanssialan osaamisemme vahvistuu entisestään. Lisäksi palvelumme kattavat jatkossa myös perintäalan tietojärjestelmät, mistä on meille hyötyä, sanoo Profit Softwaren toimitusjohtaja Ilkka Starck.

Kaakontieto on vuonna 1981 perustettu yritys, jonka vahvuutena on vaativien, asiakkaan järjestelmäarkkitehtuuriin integroitavien, tietojärjestelmien kehittäminen finanssi- ja perintäalan yrityksille.

-Kaupasta hyötyvät niin nykyiset kuin tulevat asiakkaamme ja nousemme tämän myötä seuraavalle tasolle alan kiristyvässä kilpailussa. Profit Softwaressa löysimme synergiaedun, kasvun mahdollistavan strategian sekä samanhenkisyyden ja yhteisen arvomaailman. Odotan innolla tulevaa, sanoo Kaakontieto Oy:n toimitusjohtaja Impo Tynkkynen.

-Kaakontiedon osto tukee erinomaisesti Profit Softwaren laajentumisstrategiaa finanssialalla, sanoo Yuri Mikhalev Volpi Capitalista.

Profit Softwaren henkilöstön määrä nousee lähes 300:aan ja toimipaikkoja on seitsemän. Profit Softwaren pääomistajat ovat Volpi Capital, Profit Softwaren toimiva johto sekä avainhenkilöt. Kaakontieto Oy:n henkilökunta ja toimiva johto jatkavat Profit Softwaren työntekijöinä. Kaakontiedon toimiva johto tulee kaupan myötä Profit Softwaren osakkaiksi.

Lisätiedot:

Profit Software Oy, CEO Ilkka Starck, +358 9 681 731

Profit Software on finanssialalle järjestelmäratkaisuja ja konsulttipalveluita toimittava yritys. Se tarjoaa lisäksi analytiikka- ja tiedonhallintapalveluita useille toimialoille. Vuonna 1992 perustetun Profit Softwaren toimistot sijaitsevat Espoossa, Tampereella, Porissa, Lahdessa, Tallinnassa ja Tukholmassa. Henkilöstömäärä on 250+.

Kaakontieto tarjoaa luotettavaa ja pitkäjänteistä tietotekniikkapalvelua erikokoisille yrityksille ja yhteisöille. Se on mukana asiakkaidensa tietojärjestelmäratkaisujen elinkaaren kaikissa vaiheissa aina tarvekartoituksesta sovelluksen käytönaikaiseen ylläpitoon. Yritys on perustettu vuonna 1981 ja sen toimisto sijaitsee Lappeenrannassa.