Suunnitelmissa pilvimigraatio? Pilven joustavuus ja skaalautuvuus helpottaa tulevien liiketoimintatarpeiden toteuttamista

Moni yritys alkaa viimeistään nyt havahtumaan siihen, millaisia hyötyjä pilvi liiketoiminnalle pitkällä aikavälillä tuo. Migraatio on-premisestä pilveen ei ole kuitenkaan nopea prosessi. Ensi alkuun on syytä tunnistaa tavoitetila: siirrytäänkö pilveen lift and shift -siirrolla, jossa nykyinen data ja sovellukset siirtyvät pilveen uusille palvelimille ilman merkittäviä arkkitehtuurimuutoksia vai otetaanko käyttöön pilvinatiiveja palveluita, jolloin myös toteutus vaatii enemmän aikaa.

– Sanoisin, että tämä on ensimmäinen asia, jota tulee pohtia. Migraation toteutustapa vaikuttaa ensinnäkin kustannuksiin, mutta myös siihen, miten pilven ketteryys ja skaalautuvuus saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla, kertoo lukuisissa pilvitoteutuksissa mukana ollut Timo Pillikko.

Yleensä ennen varsinaisen työn aloittamista kannattaa tehdä Proof of Concept (POC), jossa todennetaan asian toteuttamiskelpoisuus. Samalla varmistetaan, että oletukset toimivasta arkkitehtuurista ovat oikeita, ja että virtuaalipalvelimet ovat oikein mitoitettuja. Virtuaalipalvelimien vertaus konesalissa oleviin palvelimiin on haastavaa ja vie aikaa. Mitoitus on helpompaa tehdä, kun ensin testataan ja sen jälkeen kiinnitetään kapasiteettiä. Oman lisänsä palvelimien vertailuun tuo se, onko käytössä yksi klusteripalvelin vai yksittäisiä palvelimia.

pilvimigraatioartikkeli-01-22-4824556

Skaalaa resurssit oikein

Projektin alkuvaiheessa käydään asiakkaan kanssa läpi, kuinka usein tietoja virkistetään ja palveluita käytetään.

– Jos tiedot päivittyvät muutaman kerran päivässä vs. useita kertoja päivässä, puhutaan ihan eri kustannuksista. Pilvi on joustava, kunhan tarve on etukäteen pohdittu: mitkä ovat ne oman liiketoiminnan tarpeet tai onko palvelin tuntiveloitteinen vai kiinteähintainen, selostaa Pillikko.

Pilveen siirtyminen vaatii rahallisia panostuksia varsinkin alkuvaiheessa. Kuluja tulee niin varmistuksista, joita tuodaan on-premiseen, mutta myös levyjärjestelmistä. Lisenssikustannukset riippuvat luonnollisesti palveluntarjoajasta. Osa kuluista voi olla helposti laskettavia kiinteitä kuluja esimerkiksi aina käytössä oleva tietokanta, josta tehdään resurssivaraus määräajaksi. Osa taas voi olla muuttuvia, kuten tietoliikennekulut ja palvelut, jotka laskutetaan resurssin käytön mukaan. Näiden osalta todellinen kustannus on usein hyvin haastavaa ennustaa.

Pilviympäristö, turvallinen ympäristö

Profit Softwarella on vahva ymmärrys finanssialasta ja sen tiedonhallinnalle asettamista vaatimuksista. Ympäristön tietoturva on kaiken lähtökohta.

Kun POC:sta siirrytään kohti tuotantoympäristöä, kannattaa aloittaa Azuren hallintamallin pohtiminen – kenellä on pääsy Azuren portaaliin. Lisäksi käytännöt on syytä pohtia tarkkaan: mihin sijainteihin palveluita voidaan laittaa pystyyn, ketkä voivat palveluja poistaa, miten tietoja monitoroidaan tai minne lokeja tallennetaan ja miten Azuren komponentit nimetään.

– Kun asiat tehdään kerralla kuntoon, ei uusia sääntöjä tarvitse luoda jatkuvasti. Kaikkiaan pilvi tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet uusien palveluiden tuomiseen ja kehittyy koko ajan, oli kyseessä datalake, funktiot tai edistynyt analytiikka, tiivistää Pillikko.

Tutustu myös:

Moderni pilvi meets finanssimaailma

Huomioi nämä 10 asiaa, kun viet yrityksen palvelut pilveen

Lue lisää tarjoamistamme pilvipalveluista.