Grattis på Tjänstepensionens dag 27.9.!

tjanstepension-pyramid-featured-4503764

Dagen till ära publicerar Profit Software en whitepaper, En digital lösning för Svensk Tjänstepension. Dokumentet behandlar Tjänstepensionen i allmänhet samt hur ett modernt system för försäkringsadministration möjliggör en fullt digital kundresa. När kunderna i allt högre grad förväntar sig digitala tjänster, står många försäkringsbolag inför utmaningen hur verkställa dessa på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Utmaningen ligger i allmänhet inte i själva digitaliseringen. Det är mera en fråga om den bakomliggande IT-arkitekturen som kan vara svårt sammankopplad med moderna gränssnitt.    

I whitepapern djuplodar vi i Tjänstepensionens struktur och uppbyggnad, vilket ger en bra inblick i hur komplex försäkringsprodukten är. Därefter kommer vi in på hur Profit Life & Pension stöder den digitala agendan, ökar affärsverksamhetens effektivitet genom automatisering samt hjälper att ständigt vara uppdaterad gällande lagändringar. Även för komplexa försäkringsprodukter. 

Ladda ner En digital lösning för Svensk Tjänstepension.