15.04.2024 | Poiminnat Uutiset

Evitec Solutions appoints Petri Syvänne as Chief Revenue Officer

Petri Syvänne, MSc(Econ), starts at Evitec Solutions on April 15 and becomes a management team member.

The appointment further reinforces the implementation of the company’s new strategy and working alongside customers as a trusted partner.

Petri Syvänne has an extensive career in IT and banking companies such as Tietoevry, Accenture, and Nordea. He joins Evitec Solutions after being a Senior Executive Advisor working with banking, payments, consulting, and IT companies.

– I am excited to join the Evitec team and contribute to our company’s new strategic vision as Chief Revenue Officer. I am already impressed by everybody’s drive and collaboration to achieve common goals, and I am thrilled to contribute to this inspiring journey, shares Petri Syvänne.

Evitec Solutions’ CEO Mikko Pilkama comments: – I’m pleased to welcome Petri to our team. His extensive banking, finance, and IT background is precisely the combination we were looking for to drive our new strategy forward. With Petri’s lead, I am confident we will enhance revenue generation through optimized processes and foster greater collaboration with partners.

The management team

Evitec Solutions’ management team will consist of CEO Mikko Pilkama, Pasi Lahti (Products), Perttu Heinonen (Services), Harri Inkinen (Compliance), Petri Syvänne (CRO), Janne Leppänen (CTO) and Henna Ylitalo (CPO).

Evitec Solutions is a Nordic expert in software solutions and consultation services for the finance sector with experience spanding over 30 years. We have more than 300 experts working in seven different cities: Espoo, Lahti, Lappeenranta, Pori, Tampere, Tallinn and Stockholm. Our shared interest in digitalisation and the financial sector coupled with our positive attitude and cheerful atmosphere unites us all.

04.04.2024 | Analytics Customers Markkinakatsaus Poiminnat

Veden etäluennan käyttöönotto on investointi tulevaisuuteen

Digitalisaatio mahdollistaa Lahti Aqualla vesihuollon turvallisuuden ja toimintavarmuuden. Veden etäluennasta on tullut myös olennainen osa vastuullista liiketoimintaa.

Artikkeli on julkaistu alunperin kaupallisessa yhteistyössä Kriittinen Infrastruktuuri 3/2024 -liitteessä ja kehittyvatkaupungit.fi:ssä.
Teksti: Anni Korhonen.

Kuvassa Lahti Aquan asiakkuusjohtaja Soile Toivonen sekä Evitec Solutionsin data- ja analytiikkaliiketoimintayksikön johtaja Teemu Vainio.

Digitalisaation merkitys vesihuollossa on tätä nykyä kiistaton, ja oikeanlaisen digistrategian ytimessä ovat vesihuollon turvalli suus ja toimintavarmuus. Näiden teki jöiden haasteisiin voidaan digitalisaati on avulla vastata myös vastuullisesti.

– On tärkeää huomioida vesihuolto laitosten olevan yhteiskunnan kannalta huoltovarmuuskriittisiä toimijoita, joiden toimintavarmuus tulee jatkuvasti olla turvattuna, Lahti Aquan asiakkuus johtaja Soile Toivonen painottaa.

Vesihuoltolaitosten on Toivosen mukaan entistä tärkeämpää tulevaisuu dessa antaa painoarvoa digitalisaation edellyttämälle työkulttuurin ja toimin tatapojen muutokselle, niiden hallitulle johtamiselle sekä oikeanlaiselle tavoit teiden asetannalle.

– Toimivien tietojärjestelmien ja teknologiakehityksen avulla luodaan kestävää siirtymää digitalisaation polul la, Toivonen sanoo.

Digitalisaatio edistää turvallista ja kestävää vesihuoltoa Lahti Aquan pitkäaikaisen yhteistyö kumppani Evitec Solutions on yhtä mieltä siitä, että vesilaitosten digitali saatio on tärkeää kestävän ja turvallisen vesihuollon, resurssien optimoinnin ja vedenhallinnan sekä asiakaspalvelun näkökulmasta.

– Digitalisaatio mahdollistaa reaaliai kaisen seurannan, toiminnan tehos tumisen ja esimerkiksi laskutuksen yksinkertaistumisen, Evitec Solutionsin data- ja analytiikkaliiketoimintayksikön johtaja Teemu Vainio kuvailee.

Vainion mukaan digitalisaatio ei ole pelkkä tekninen kehitysaskel vaan liittyy vahvasti turvallisen ja kestävän vesihuollon edistämiseen.

– Lähitulevaisuudessa vesihuoltoalan digitalisaatio etenee kohti älykkäitä verkostoja ja edistynyttä analytiikkaa. Lisäksi näemme enemmän integraatiota IoT-ratkaisuihin, mikä tehostaa vesilai tosten toimintaa entisestään.

Evitec Solutionsin missiona on uudis taa asiakkaidensa liiketoimintaa yhdis tämällä teknologia ja asiakasymmärrys, kuten tarjoamalla vesihuoltoalalle oikea aikaista tietoa antavia, helppokäyttöisiä dataratkaisuja, joiden jatkokehitys on joustavaa.

– Asiakas omistaa loppuratkaisun ja datan, mikä tekee kustannuksista läpinäkyviä mahdollistaen räätälöidyt ratkaisut.

Lahti Aqua ja Evitec Solutions:
veden etäluenta osa vastuullista liiketoimintaa

Lahti Aqua on viime vuosina panostanut kattavasti erityisesti veden etäluennan ratkaisuihin. Vesihuoltoyhtiön ensim mäiset asennettavat etäluettavat vesimit tarit ovat Toivosen mukaan ultraäänimit tareita.

– Vuoden 2020 EU:n direktiivi on edellyttänyt, että taloyhtiöihin asenne taan linjasaneerauksen tai uudisraken tamisen yhteydessä huoneistokohtaisia, etäluettavia vesimittareita. Laki ei koske kiinteistöiden päävesimittareita, jotka Lahdessa omistaa Lahti Aqua. Asiakasnäkökulmasta vedenkulu tuksen seuranta helpottuu ja muuttuu kulutukseen perustuvaksi. Lahti Aquan asiakkaat voivat seurata reaaliaikaista vedenkulutusta asiakasportaalista aikaan ja paikkaan katsomatta. Tämä parantaa esimerkiksi kiinteis tössä esiintyvien vuotojen todentamista, jolloin asiakas pystyy reagoimaan niihin nopeammin, Toivonen sanoo.

Investointi veden etäluentaan on sekä Toivosen että Vainion mielestä ennen kaikkea investointi pitkän aikavälin tehokkuuteen ja kestävyyteen.

– Vähenevien ympäristövaikutusten ansiosta näemme sen myös tärkeänä osana vastuullista liiketoimintaa.


Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö, joka tuottaa vesihuolto- palvelut 147 000 asukkaalle ja elinkeinoelämälle.
lahtiaqua.fi

Evitec Solutions Oy:n innovatiiviset pilvipohjaiset etäluentaratkaisut tarjoavat reaaliaikaista tietoa vesimittareista vähentäen manuaalista työtä ja virheiden mahdollisuutta.
evitec.com/fi

02.04.2024 | Poiminnat Uutiset

Evitec Solutions strengthens its management by appointing Janne Leppänen as Chief Technology Officer and Henna Ylitalo as Chief People Officer

Janne Leppänen (BEng, MBA) and Henna Ylitalo (M.Soc.Sc. & M.Sc.Econ&BA) start at Evitec Solutions on April 1st and become members of the management team.

The appointments further reinforce the implementation of the company’s new strategy and working alongside customers as a trusted partner.

Henna Ylitalo has an extensive career in developing HR, having successfully driven strategic change within a specialized IT organization. Henna joins Evitec Solutions’ from Epical.

– I’m thrilled to be part of Evitec Solutions’ great growth story. Working alongside the dedicated team, I aim to bring our new strategy and culture to life. Emotional intelligence, coaching-based leadership and inclusion are topics close to my heart, and I want to drive the company’s strategy forward by collaborating, listening and being inspired together by our common goals, shares Henna Ylitalo.

Janne Leppänen is a seasoned ICT professional with a background in various development and leadership roles in R&D and software development teams. Janne joins Evitec Solutions’ from SD Worx.

– I’m enthusiastic about the opportunity to join Evitec Solutions. We have a refreshed strategy focusing on cloud adoption and I with my experience from digital transformation, building SaaS business model, and transition to the cloud, I’m sure we’re able to achieve the goals, tells Janne Leppänen.

Evitec Solutions’ CEO Mikko Pilkama shares: – I’m pleased that both Janne and Henna seized the opportunity and are joining our journey. While thinking of the people side, I am confident that we can achieve the objectives with Henna’s lead: attracting and retaining top talent, promoting balanced leadership, and enhancing our employer brand. Janne brings the experience we need to become a genuine SaaS & Cloud operations expert in the market.

The future management team

From the beginning of April, Evitec Solutions’ management team will consist of CEO Mikko Pilkama, Pasi Lahti (Products), Perttu Heinonen (Services), Harri Inkinen (Compliance), Janne Leppänen (CTO) and Henna Ylitalo (CPO).

Evitec Solutions is a Nordic expert in software solutions and consultation services for the finance sector with experience spanding over 30 years. We have more than 300 experts working in seven different cities: Espoo, Lahti, Lappeenranta, Pori, Tampere, Tallinn and Stockholm. Our shared interest in digitalisation and the financial sector coupled with our positive attitude and cheerful atmosphere unites us all.

22.12.2023 | Blogi Poiminnat

Tekoälyn vuosi – kokemuksia Evitec Solutionsin asiakkailta ja kehittäjiltä

Tekoäly on tehnyt läpimurron yritysmaailmassa ja on mullistamassa perinteisiä työskentelytapoja. Tekoälyä käytetään jo taustalla monessa palvelussa, ja yhä useammat yritykset ovat ottaneet käyttöön generatiiviseen tekoälyyn pohjautuvia työkaluja, hyödyntäen sitä tekstin tuottamisesta kuvien, videoiden ja musiikin luomiseen.

Vaikka tekoälyyn ja kielimalleihin perustuvia sovelluksia on ollut aiemminkin, OpenAI:n ChatGPT toi kielimalleja hyödyntävän palvelun kaikkien saataville. Seuraava suuri läpimurto on tapahtumassa Microsoftin julkistettua M365 Copilotin, joka tuo tekoälyn lähes kaikkien tietotyöläisten käyttöön. Palvelu mahdollistaa tuttujen O365-työkalujen käyttämisen tekoälyavusteisesti, jolloin tekoälyn avulla voidaan esimerkiksi tehdä palaverimuistioita, kirjoittaa sähköposteja, luoda PowerPoint-esityksiä tai hakea tietoa yrityksen SharePoint-sivustolta.

Innostunutta palautetta Evitecin asiakkailta

Evitec Solutions toteutti ensimmäiset kielimalleihin pohjautuvat sovellukset syksyllä 2023. Asiakkailtamme saamamme palaute on ollut innostunutta. Tekoälyn avulla olemme pienillä investoinneilla rakentaneet asiakkaiden omiin dokumenttiarkistoihin pohjautuvia Q&A -palveluita sekä automatisoineet heikosti strukturoidun aineiston käsittelyä. Tekoälyn avulla voidaan myös käsitellä sellaisia tietomassoja, joiden käsittely manuaalisesti ei olisi aiemmin ollut mahdollista. Näin saadaan rikastettua esimerkiksi dokumenttiarkiston metatietoja.

Koska sovellukset voidaan toteuttaa kokonaan Microsoftin arkkitehtuuriin pohjautuen, Azuressa voidaan hyödyntää osittain jo olemassa olevaa arkkitehtuuria sekä tuttuja komponentteja, kuten esimerkiksi Azure AI Vision OCR -palvelua. Microsoftin AI Servicen kautta on myös saatavilla laaja valikoima tekoälyä hyödyntäviä rajapintoja, jolloin OpenAI:n tai sen kilpailijoiden kehittäessä uusia kehittyneempiä tekoälypohjaisia malleja voidaan palvelussa käytetty rajapinta päivittää käyttämään uusinta mallia.

Tuottavuusloikka ohjelmistokehitykseen

Tekoälypohjaisia työkaluja on kehitetty myös koodareiden tueksi. Näistä tällä hetkellä yleisin on Microsoftin omistama GitHub Copilot. Evitecin tuotekehityksessä GitHub Copilotia on käytetty syksyn aikana ja kokemukset ovat olleet positiivista. Copilot auttaa erityisesti ohjelmistokoodin laadun parantamisessa, vanhan ohjelmistokoodin uudelleenkirjoittamisessa eli refaktoroinnissa sekä testitapausten luomisessa.

Tekoälyavusteisten työkalujen on koettu myös madaltavan oppimiskynnystä, varsinkin kun perehdytään jo olemassa olevaan koodiin. Tämä saattaa auttaa erityisesti kokemattomampia koodareita hyppäämään mukaan uusiin projekteihin. Tekoäly auttaa rakentamaan uutta koodia helposti ja vaivattomasti, kunhan vain kehittäjä osaa kertoa mitä haluaa. Tekoälyn tehokas hyödyntäminen vaatii siis organisaatiolta myös kouluttautumista.

Kirjoittaja

Sampsa Tirkkonen

Sampsa vastaa Evitecin AI-tarjoomasta

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä:

17.11.2023 | Blogi Markkinakatsaus Poiminnat Teknologiat

Microsoft Fabric yleisesti saataville – tutustu päivitettyyn hinnoittelumalliin!

Microsoft Ignite toi viimein meille kaikille dataintoilijoille hartaasti odotettuja uutisia, kun Microsoft Fabric julkaistiin yleisesti saataville (GA). Joulu jo marraskuussa, kelpaa! Ignite toi mukanaan paljon mielenkiintoisia julkistuksia Fabricin osalta. Kaiken keskiössä on kuitenkin se, että nyt Fabric on maturiteetiltaan virallisesti julkaistu tuote, jota voidaan tosissaan alkaa hyödyntämään data-alustana. Toki tiedämme, että paljon ominaisuuksia on vielä kehityksen alla Preview-tilassa ja road map on pitkä, mutta tärkeä virstanpylväs vakavasti otettavana datatuotteena on nyt saavutettu.

Nyt kun organisaatiot voivat turvallisin mielin alkaa suunnittella Fabricin käyttöönottoa, on hyvä hetki perata Fabricin hinnoittelua vähän syvällisemmin – aihe, jota olen päässyt esittelemään lukuisia kertoja asiakkaillemme viime kuukausien aikana. Koska suurin osa Fabricia käsittelevästä materiaalista on englanniksi, tehdään poikkeus ja kirjoitetaan tällä kertaa suomeksi.

Hinnoittelun komponentit

Fabric paketoi ennen erillisenä hankitut analytiikkaalustan palaset yhden SaaS-palvelun sisälle, siispä tuotteella on vain yksi hinta – tai näin Microsoftilla sanovat. Tämä pitää siinä mielessä paikkansa, sillä Fabricin sisällä et maksa esimerkiksi Data Factoryn ja Synapse Data Warehousen käytöstä erikseen. Todellisuudessa Fabricin hinnoittelu kuitenkin koostuu itseasiassa kolmesta komponentista:

  1. Fabric-kapasiteetista eli laskentatehosta
  2. OneLake-tallennustilasta
  3. Käyttäjäkohtaisesta Power BI -lisensoinnista

Ennen kuin siirrytään tutkimaan miten kunkin komponentin hinta muodostuu, käydään vielä läpi pari oleellista Fabric-käsitettä, jotta pystymme paremmin keskustelemaan aiheesta.

  • Jotta Microsoft Fabric ympäristö pystytään luomaan, tarvitaan Microsoft Entra Tenant (entinen Azure AD). Yleensä organisaatiolla on käytössä yksi tenant.
  • Työtila (Workspace) on säiliö, johon Fabric-komponentit luodaan. Työtilat ovat tuttuja Power BI:stä jo entuudestaan, ja niiden luomien tapahtuu täysin samalla tavalla – asetuksista valitaan vain lisesointimalliksi Fabric-kapasiteetti. Työtiloja voi olla useita, ja jokainen Fabric-työtila liittyy johonkin Fabric-kapasiteettiin. Usea työtila voi käyttää samaa Fabric-kapasiteettia.

Kaikki tässä kirjoituksessa esitetyt hinnat ovat voimassa julkaisuhetkellä ja voivat muuttua ajan mittaan.

Fabric-kapasiteetti

Fabric-kapasiteettia mitataan kapasiteettiyksiköillä (Capacity Unit, CU) saatavilla olevaa laskentatehoa. Kapasiteettia on saatavilla eri kokoisia ja hintaisia, kuten oheinen taulukko kuvaa. F2-kapasiteetti sisältää 2 kapasiteettiyksikköä ja niin edelleen. Fabric-kapasiteetilla saat käyttöön kaikki Fabricin komponentit (Synapsen komponentit, Data Factoryn, Data Activatorin jne.), lukuun ottamatta Power BI:n käyttäjälisenssejä, joita vaaditaan raporttien julkaisuun ja käyttämiseen Power BI Service -portaalissa. Tarkastellaan Power BI -lisenssien osuutta hieman myöhemmin, mutta todettakoon että Fabric-kapasiteetin suuruus vaikuttaa tähän käyttäjäkohtaiseen lisensointitarpeeseen.

Kuva 1: Fabric-kapasiteetin hinnoittelu Pohjois- ja Länsi-Euroopan Azure-alueilla

Fabric-kapasiteetti provisioidaan Azure-portaalista. Tämä on hyvin yksinkertainen prosessi, ja jo muutamassa minuutissa Fabric-kapasiteetti on käytössäsi. Kapasiteetin hinnoitteluun on käytettävissä kaksi mallia: sekuntipohjainen Pay-as-you-go -hinnoittelu, sekä juuri julkaistu vuosikohtainen Reservation-hinnoittelu. Pay-as-you-go -hinnoittelussa minimissään laskutetaan yksi minuutti, ja tämän jälkeen laskutus jatkuu sekuntipohjaisesti kapasiteetin ollessa päällä, riippumatta siitä onko palvelussa työkuormaa vai ei. Taulukossa esitetty hinta muodostuu Fabric-kapasiteetin ollessa päällä 24/7 kuukauden ajan. Pay-as-you-go -hinnoittelulla kustannuksia on kuitenkin mahdollista optimoida sulkemalla kapasiteetti silloin, kun sille ei ole tarvetta, tai skaalata sitä tarpeen mukaan. Tämä prosessi voidaan automatisoida.

On kuitenkin syytä muistaa, että kapasiteetin ollessa pois päältä mitkään Fabricin palvelut eivät ole käytettävissä. Tämä on ehkä merkittävintä Power BI -raporteille, mikäli ne on julkaistu Fabric-kapasiteettia hyödyntävään työtilaan, ja mikäli ne käyttävät DirectLake-yhteyttä – jos kapasiteetti on pois päältä, eivät raportitkaan toimi tällöin. Tätä pystytään kiertämään julkaisemalla Power BI -raportit omaan työtilaansa, joka hyödyntää esimerkiksi Power BI Pro -lisenssin tarjoamaa kapsiteettia. Tällöin raportti on import-tilassa, ja sitä koskevat pro-lisenssin rajoitteet esimerkiksi tietomallin koon osalta.

Vuodeksi kerrallaan sitouduttavaan Reservation-hinnoittelun tuntihinta on noin 40 prosenttia edullisempi verrattuna Pay-as-you-go:hon. Tällöin laskua ei kuitenkaan pysty samalla tavalla optimoimaan sulkemalla tai skaalaamalla kapasiteettia tarpeen mukaan. Sopivaa hinnoittelumallia valitessa käyttötarve tuleekin analysoida tarkasti: mikäli Fabricin palveluiden tulee olla saavutettavissa 24//7, on Reservation hinnoittelu parempi valinta. Toisaalta jos tarve Fabric-palveluille on vain tiettyinä kellonaikoina tai satunnaisesti, voidaan edullisempaan hintaan päästä Pay-as-you-go -mallilla. Mikään ei myöskään estä esimerkiksi pitämästä yhtä Reservation-hinnoittelun piirissä olevaa kapasiteettia pohjalla, ja luomaan rinnalle Pay-as-you-go -kapasiteettia adhoc-tarpeita varten. Ylipäätään organisaatiolla voi olla olemassa useita kapasiteetteja rinnakkain tarpeen mukaan, jolloin eri työtiloille voidaan kohdistaa sen tarvetta vastaava kapasiteetti.

Kapasiteetin tason lisäksi hintaan vaikuttaa Azure-alue, josta Fabric-provisioidaan. Fabric ei ole saatavilla tällä hetkellä kaikilla alueilla. Suomen kannalta relevanteimmat EU-sijainnit ovat todennäköisesti Länsi- (Alankomaat) ja Pohjois-Eurooppa (Irlanti) sekä Keski-Ruotsi. Oheinen taulukko kuvaa Länsi- ja Pohjois-Euroopan alueiden Microsoft Fabric-hintoja blogin kirjoitushetkellä. Taulukosta huomaa, että varsinkin suuremmissa kapasiteeteissa hintaero näiden kahden alueen välillä alkaa jo olla huomattava, eli alueen valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Keski-Ruotsin hinnoittelu oli identtinen Pohjois-Euroopan kanssa. Hintaa puntaroidessa on toki hyvä ottaa huomioon myös pidemmän etäisyyden aiheuttama latenssiero sekä organisaation datahallintasäännöt.

Mikäli organisaatiolla on olemassa tällä hetkellä Power BI Premiumin P-luokan kapasiteetti, rinnastuvat ne Fabric F64:ään ja sitä suurempiin kapasiteetteihin. Sallimalla Microsoft Fabricin käytön Admin-portaalista pystytään samalla kapasiteetilla luomaan myös Fabric-objekteja. Power BI Premium -kapasiteetin admin pystyy esimerkiksi Power BI -sovelluksen avulla tarkastamaan CPU:n käyttöasteen – mikäli koko kapasiteettia ei hyödynnetä, pystytään Fabric-kuormaa lisäämään ilman haittaa olemassa olevalle Power BI -käytölle.

Microsoft hyödyntää Power BI:stä tuttuja tasoitus- (smoothing) ja rajoitus- (throttling) -operaatioita myös Fabric-kapasiteetille. Tasoituksella mahdollistetaan hetkellisesti pääsy suuremman kapasiteetin piiriin, jotta operaatiot suoriutuvat nopeasti. Tällöin kapasiteettia käytetään tulevaisuuden kapasiteettisaldosta. Näitä käyttöpiikkejä tasataan hetkillä, jolloin kapasiteetti ei ole aktiivisesti käytössä. Näin tarvittava kapasiteetti voidaan siis valita keskimääräisen tarpeen pohjalta, ei maksimipiikkien mukaan. Rajoituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa tulevaisuuden kapasiteettia on käytetty liikaa, ja Fabric alkaa rajoittaa operaatioiden suoritusta, mikä vaikuttaa käyttökokemukseen. En tässä artikkelissa mene yksityiskohtiin eri rajoitusmetodeista, mutta samoin kuten aiemmin Power BI:ssä, erilaiset operaatiot jaetaan interaktiiviseen (esim. raporttien käyttö) ja taustakuormaan (esim. tietovarastolataukset). Taustakuormien tasausperiodi on vuorokausi (24h), interaktiiviset kuormat tasataan minimissään viiden minuutin tasolla. Fabric-kapasiteetin käyttöä voidaan monitoroida aiemmin mainitun Power BI -sovelluksen avulla. Tasoitus- ja rajoitus-operaatiot ovat kapasiteettikohtaisia toimenpiteitä.

OneLake-tallennustila

OneLake on Fabricin tallennustila, josta kaikki eri Fabric-komponentit voivat lukea ja tallentaa datan. Oheisessa taulukossa OneLake muistin hinnat Pohjois- ja Länsi-Euroopan Azure-alueella. Yleiskäyttöisen OneLake-tallennustilan hinta on hyvin kohtuullinen, noin 22€/TB/kk. Tätä tallennustilaa käytetään suurimmalle osalle OneLake-datastasi. Kun uusi työtila luodaan, generoituu sille oma OneLake-kansio, johon tiedot tallennetaan. Muut työtilat voivat oikopolkujen (shortcut) avulla kysellä toisten työtilojen dataa. Kun työtila poistetaan, katoaa myös OneLake-kansio. Taustalla tiedot kuitenkin ovat tallessa asetetun säilytysajan (7-90 päivää), jonka ajan kyseisestä OneLake-säilytystilasta vielä maksetaan. OneLake-tallennustila on käytettävissä, vaikka Fabric-kapasiteetti olisikin suljettuna.

Kuva 2: OneLake-tallennustilan hinnoittelu Pohjois- ja Länsi-Euroopan Azure-alueilla

Yleiskäyttöisen OneLake-tallennustilan lisäksi on määritetty OneLake-, Cache- ja Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR) -tallennustilan hinnoittelu. Cache-hinnoittelua käytetään reaaliaikaisen analytiikan KQL-tietokannan sekä monitorointiin hyödynnettävän Data Activatorin välimuistiin. Välimuistista data on saatavilla hyvin nopeasti, mutta hinta on myös kymmenen kertaa kalliimpi verrattuna normaaliin tallennustilan hintaan. Välimuistiin tallennettavat tiedot ja säilytysaika onkin siis syytä suunnitella tarkasti.

Uusin lisäys Fabricin tallennustilatarjoomaan on BCDR-tallennustila luomaan turvaa datalle katastrofien sattuessa. Fabricin BCDR-kyvykkyydet yleisesti eivät kata vielä kaikkia Fabricin komponentteja, mutta BCDR-tallennustilan avulla OneLakessa oleva data turvataan toiselle Azure-alueelle. BCDR-muistin hinta on korkeampi kuin normaalin tallennustilan hinta ja tämä pitää erikseen ottaa käyttöön Fabric kapasiteetin admin-portaalista.  Power BI on automaattisesti BCDR:n piirissä, kuten tähänkin asti.

Power BI -käyttäjälisenssit

Fabric ei ole muuttanut oikeastaan mitään suhteessa Power BI -käyttäjälisenssien tarpeeseen verrattuna aiempaan. Raporttien tekeminen Power BI Desktopilla on edelleen ilmaista, myös silloin kun hyödynnetään Fabricin dataa. Kun puolestaan Power BI -raportti halutaan julkaista ja jakaa Power BI Service -portaalissa myös muille organisaation jäsenille, tarvitaan maksullinen Power BI -käyttäjälisenssi – käytännössä tämä tarkoittaa yleensä Power BI Pro -lisenssiä, joka maksaa 9,4€/käyttäjä/kk. F64:ää pienemmillä Fabric-kapasiteeteilla niin raporttien käyttäjät kuin kehittäjätkin tarvitsevat nämä käyttäjälisenssit, samoin kuin aikaisemminkin, mikäli organisaatiolla ei ole käytössään Power BI Premium -kapasiteettia. Kuten aiemmin mainittiin, F64:stä alkaen Fabric-kapasiteetit rinnastuvat Power BI Premiumin P-luokan kapasiteetteihin, ja samat käytänteet käyttäjälisenssien osalta jatkuvat, sillä ainoastaan kehittäjät, jotka julkaisevat raportteja, tarvitsevat käyttäjälisenssit näillä suuremmilla Fabric-kapasiteeteilla.

Yhteenveto

Fabric-hinnoittelu on saanut lisää sävyjä tuotteen maturiteetin kasvaessa, ja alun punch line ”yksi hinta” voi tuntua nyt hieman liioittellulta. Silti on huomattava, että hinnoittelu on suhteellisen yksinkertainen verrattuna erikseen provisioitaviin palveluihin, joiden kapasiteettitarve tulee arvioida yksitellen. Edellä mainittujen varsinaisten Fabric-kustannusten lisäksi saattaa muodostua toki joitain muita kustannuksia tapauksesta riippuen. Tietoliikennekustannusten laskutusperiaatteen osalta minkään ei pitäisi olla oleellisesti muuttunut verrattuna aiempaan, Microsoft on kuitenkin julkaisemassa Fabriciin liittyvän verkkoliikenteen hinnoittelun tulevaisuudessa. Käyttötapauksesta riippuen saatetaan joutua käyttämään Fabricin ulkopuolisia palveluita, jotka maksavat erikseen. Data Governanceen hyödynnettävä Microsoft Purview integroituu Fabriciin tiiviisti, mutta se hinnoitellaan erikseen.

Hinnoittelusta puhuttaessa tietenkin olennaiseksi nousee kysymys: paljonko kapasiteettia tarvitaan? Tämän aiheen käsittelyyn tarvittaisiin kokonaan oma kirjoitus, ja suoraa, kaikille sopivaa vastausta tähän ei edes ole mahdollista antaa. Tarvittavaan kapasiteettiin kun huomattavasti vaikuttavat erilaiset käyttötapaukset, sisältäen datan ja lähteiden määrän, raporttien ja niiden käyttäjien lukumäärän, ja niin edelleen. Hyvä nyrkkisääntö on kuitenkin aloittaa provisioimalla pienin F2-kapasiteetti, alkaa rakentaa Fabric-ympäristöä tätä hyödyntäen, ja aktiivisesti seurata Fabric Capacity Metric Appia kapasiteetin riittävyyden arvioimiseksi.

Me Evitecillä olemme päässeet auttamaan jo muutamia asiakkaitamme matkalla Fabric-edelläkävijöiksi, ja mielellään autamme teitäkin alkuun pääsemisessä!

Kirjoittaja

Henni Niiranen

Data Consultant

13.11.2023 | Poiminnat Uutiset

Evitec Solutions julkaisee päivitetyn strategian: ”Innovaatioita, jotka muuttavat finanssialaa.”

Evitec Solutions on tänään julkistanut uuden strategiansa, joka keskittyy asiakkaiden kumppanina toimimiseen heidän digitaalisella muutosmatkallaan ja pilvipalveluihin siirtymisessä.

– Meidän on pysyttävä teknologisten innovaatioiden kärjessä ollaksemme kilpailukykyisiä. Asiakkaamme odottavat meiltä käyttäjäystävällisiä ja helppokäyttöisiä digitaalisia ratkaisuja, ja näihin odotuksiin voimme vastata yhdistämällä liiketoiminta- ja teknologiaosaamisemme uusimpiin pilvipohjaisiin teknologioihin ja SaaS-liiketoimintamalliin, toteaa Evitec Solutionsin toimitusjohtaja Mikko Pilkama.

– Asiakkaamme siirtävät ratkaisujaan pilvipalveluihin samalla, kun heidän on edelleen keskityttävä tulevien vuosien regulaatiomuutoksiin ja vastuullisuusvaateisiin. Näemme, että SaaS-liiketoimintamalli on mahdollisuus, jopa suurimmille finanssitoimijoille samalla kun ne harkitsevat toimittajien määrän vähentämistä edellä mainittujen muutosten vuoksi. Evitec auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa investoimalla lisää tuotteistamiseen sekä houkuttelemalla fintech-alan parhaita osaajia, Pilkama jatkaa.

Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa

Evitec Solutionsin asiakkaat ovat Suomen ja Ruotsin suurimpia finanssialan toimijoita, jotka tehostavat liiketoimintaansa uudistamalla IT-ratkaisujaan ja tuomalla uudenlaisia palveluita markkinoille.

– Joillakin tuotteillamme, kuten kiinnitysluottopankkitoimintaan soveltuvalla ratkaisullamme, on potentiaalia Pohjoismaiden ulkopuolella, Pilkama toteaa.

Evitec Solutionsin missio ja visio

Yrityksen missiona on uudistaa asiakkaidensa liiketoimintaa yhdistämällä teknologia ja asiakasymmärrys. Visiona on ”Innovaatioita, jotka muuttavat finanssialaa”.

Kilpailuedut, asiakkaan liiketoiminnan syväosaaminen, paikallisuus ja tarjooman monipuolisuus tekevät Evitecistä asiakkaidemme pitkäaikaisen kumppanin.

Evitec Solutionsin arvot korostavat sen asemaa luotettuna kumppanina: ihmiseltä ihmiselle, intohimo ja uteliaisuus oppia sekä auttamisen ilo.

– Olemme Evitec Solutionsilla seuraavan kehitysvaiheen alussa. Yhdistämällä teknologia-, liiketoiminta- ja asiakasymmärryksen, pystymme tarjoamaan nykyisille ja tuleville asiakkaille merkittävää lisäarvoa liiketoimintaan. Odotan innolla tulevaa ja toimimista asiakkaidemme luotettavana kumppanina, Pilkama päättää.

Lisätiedot:
Evitec Solutions, CEO Mikko Pilkama, Puh. +358 9 681 731

Evitec Solutions on monipuolinen, pohjoismainen teknologiayhtiö yli 30 vuoden kokemuksella. Suurin osa asiakkaistamme on finanssisektorilla, ja olemmekin ylpeitä voidessamme toimia alan rohkeana uudistajana. Osaamisemme on työntekijöissämme. Yli 300 Evitecin asiantuntijaa työskentelee seitsemässä kaupungissa: Espoossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Porissa, Tampereella, Tallinnassa ja Tukholmassa.

24.10.2023 | Poiminnat Teknologiat Uutiset

Evitec Solutions valittu vesimittarien etäluennan pilotointiin Sastamalassa — toteutus Smart Aqua Analyticissilla ja Microsoft Fabricilla

Sastamalan kaupunki on yhdistämässä voimansa Evitec Solutionsin kanssa toteuttaakseen vesimittareiden etäluennan pilotin. Pilotissa käytetään Evitec Solutionsin kehittämää Smart Aqua Analytics -ratkaisua sekä Microsoft Fabricia. Hankkeella tavoitellaan lukuisia etuja, jotka kattavat kaupungin tarpeet ja odotukset.

Yksi Smart Aqua Analyticsin merkittävimmistä hyödyistä on mahdollisuus saada ajantasaista tietoa vedenkulutuksesta yhdistettynä laskutuksen automatisointiin. Järjestelmä auttaa kaupunkia seuraamaan ja hallinnoimaan kulutuksen trendejä sekä parantaa huomattavasti poikkeamien havaitsemista verrattuna aiempaan mittaritiedon keräämiseen. Huoltoa voidaan tehdä järjestelmän ansiosta ennakoivasti.

Myös vettä kuluttavat kaupungin asiakkaat hyötyvät uudesta järjestelmästä, sillä he voivat luottaa saavansa oikeaa tietoa käyttämänsä veden määrästä ja laskujensa olevan näin ollen entistä tarkempia. Tämä parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä ja auttaa heitä hallitsemaan omaa vedenkulutustaan.

Projekti hyödyntää modernia Microsoft Fabric -teknologiaa, joka mahdollistaa kaiken tarvittavan yhden tuotteen kautta, yksinkertaistaen data-alustan arkkitehtuuria ja kustannuksia. Tämä siirto osoittaa Sastamalan kaupungin ja Evitec Solutionsin sitoutumisen moderneihin ja kestäviin ratkaisuihin vedenhallinnassa.

Haluatko kuulla lisää?

Ole yhteydessä:

22.05.2023 | Blogi Insights Poiminnat

Ainakin 5 vinkkiä osallistavan työpajan pitämiseen

Tämä teksti sai inspiraation osallistuttuani Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella aiemmin keväällä järjestettyyn Naisteekkaripäivät-tapahtumaan, jossa pidin opiskelijoille kaksi työpajaa käyttäjälähtöisestä suunnittelusta järjestäjäorganisaation (Naisteekkarikerho PILE:en) yhteistyökumppanin (Evitecin) edustajana.

Tapahtuma oli järjestetty erittäin hyvin, ja vierailijana sain riittävät ja selkeät ohjeet hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Saapuessani tunsin itseni odotetuksi ja tervetulleeksi ja kuulin, että työpajani oli varattu täyteen, mikä oli mukava ja rohkaiseva aloitus päivälle. Halusin jakaa myös omat huomioni, joita hyödynnän yhtä lailla sisäisessä asiakastyöskentelyssä kuin ulkoisissa tapahtumissa.

Kirjoittaja

Suvi Tuomisto

Senior UX Designer

Senior UX designerina Evitecillä fasilitoin työpajoja lähes viikottain. Eli kun johonkin tarvitaan työpajaa, niin otetaan yksi työpaja hatusta ja ta-daa, voidaankin aloittaa. Eikös? No, ei tietenkään. Työpajatyöskentelyä hyödynnetään monissa tilanteissa, ja työpajojen luonne vaikuttaa vahvasti siihen, mitä asioita sisällön ja läpiviennin suunnittelussa on otettava huomioon.

Työpajatyöskentely apuna verkostoitumisessa

Työpajatyöskentelyä voidaan hyödyntää erilaisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi helpottamaan tai tukemaan verkostoitumista. Tällöin työpajan pääasiallisena tavoitteena on tarjota osallistujille mahdollisuus luoda kontakteja ja keskustella muiden osallistujien kanssa. Työpajan alkuun sopiikin erittäin hyvin muutama yleinen osallistujille suunnattu kysymys, joiden avulla sekä työpajan pitäjä että muut osallistujat saavat käsityksen muista osallistujista tai heidän odotuksistaan työpajaan liittyen.

On myös hyvä pohtia, että työpajan aihe on mielenkiintoinen ja relevantti osallistujakuntaan nähden, jotta se houkuttelee ihmiset paikalle, innostaa ja herättää keskustelua. Työpajan suunnittelussa on olennaista huomioida vuorovaikutuksen mahdollistaminen, kuten ryhmätyöt ja yhteiset keskustelut, jotka auttavat osallistujia jakamaan ajatuksiaan, ideoitaan ja kokemuksiaan.

Kysymyksille tai keskustelulle on hyvä varata hiukan aikaa lopusta. Kaikkiin kysymyksiin ei ehkä voi valmistautua, mutta on hyvä muistaa, että kysymyksiä voi tulla hyvin laidasta laitaan. Ne eivät välttämättä edes liity työpajan aiheeseen, vaan osallistujia saattaa kiinnostaa myös esimerkiksi työpajan pitäjän koulutus, työhistoria tai opintojen soveltaminen työelämässä.

Hyvän työpajan suunnittelun edellytykset

Sinulle, työpajan pitäjälle, olennaisimpia asioita ovat työpajan aiheen valinta, työpajan sisällön suunnittelu ja varsinainen läpivienti. Jotta sinulla on mahdollisimman hyvät edellytykset keskittyä olennaiseen, seuraavat perusasiat on hyvä olla kunnossa.

  1. Sinulla työpajan pitäjänä on riittävät tiedot siitä, missä ja milloin työpaja pidetään, milloin sinun odotetaan olevan paikalla, ja kehen voit tarvittaessa olla yhteydessä. Käytännölliset lisätiedot liittyen esimerkiksi tilaisuuden muuhun agendaan, saapumisohjeisiin tai vaikka ruokailumahdollisuuksiin tapahtuman aikana ovat myös tarpeellisia, ja auttavat keskittymään olennaiseen. Nämä asiat kannattaa ottaa selville hyvissä ajoin.
  2. Mahdollisuuksien ja tilaisuuden mukaan kannattaa sopia henkilö, joka toimii varahenkilönä sairastapauksen tai muun yllättävän estymisen sattuessa.
  3. Esitys on hyvin valmisteltu ja harjoiteltu, jotta sinulla on varmuus, että esityksen sisältö on hallussa ja tilaisuus on mahdollisuus fasilitoida sille varatussa ajassa. Koeyleisöksi voit valita varahenkilön, jolloin harjoitusveto toimii sekä varahenkilön perehdytyksenä että kenraaliharjoituksena sinulle, joka pidät työpajan. Samalla tulee tarkistettua, että esitysmateriaalit toimivat suunnitellusti.
  4. Työpajassa tarvittavat materiaalit on suunniteltu ja järjestetty. Tarvittavista ennakkovalmistautumisista on tiedotettu osallistujille hyvissä ajoin. Suunnittelussa on hyvä huomioida tilaisuuden luonne ja muu agenda – usein esimerkiksi kannettavan tietokoneen voi olettaa kulkevan osallistujilla mukana luontevasti, mutta jos päivän agendalla on työpajojen jälkeen tarjolla esimerkiksi liikunta-aktiviteetteja, voi olla hyvä pohtia logistiikka tarkkaan ja tiedottaa osallistujia sen mukaan.
  5. Työpajan pitäjänä sinun kannattaa muistaa huolehtia omasta jaksamisestasi ja kyvystäsi olla äänessä. Etenkin, jos aikataulu on tiukka, on hyvä ottaa pientä välipalaa, jotta energiatasot pysyvät tasaisina. Puhumista varten on hyvä varata riittävästi juomaa, koska puhuessa kurkku kuivuu nopeasti. Asia, jonka saattaa helposti unohtaa materiaaleihin ja sisältöön keskittyessään!

On hyvä muistaa, että kaksi agendaltaan samansisältöistä työpajaa ei yleensä etene samalla tavalla. Tähän vaikuttaa muun muassa osallistujien aktiivisuus, mihin taas vaikuttaa muun muassa se, mihin kohtaan päivästä työpaja ajoittuu. Tilanteen todellisen laidan pääset kuitenkin toteamaan vasta työpajassa, mistä syystä on plussaa, jos työpajan rakennetta pystyy sopeuttamaan tilanteen vaatimalla tavalla. Jos osallistujien energiatasot ovat korkealla, osallistujilla on hyvät edellytykset kuunnella esitystä, ottaa vastaan ohjeita ja enemmän intoa osallistua vapaamuotoisempaan keskusteluun. Jos taas energiatasot ovat matalammalla, pääpaino voi olla hyvä keskittää ryhmätyöskentelylle, ja lopun vapaan keskustelun sijaan valmistautua esittämään kysymyksiä suoraan ryhmille.

Työpajan suunnittelussa on tärkeä ottaa huomioon, että agenda tukee työpajan pääasiallista tarkoitusta. Onnistuneesta, osallistavasta työpajasta osallistujille jää käteen oppia ja oivalluksia, sekä parhaassa tapauksessa myös uusia kontakteja tai entuudestaan syventyneitä suhteita, jotka voivat osoittautua ennalta arvaamattoman arvokkaiksi tulevaisuudessa.