Whistleblowing – osa vastuullista toimintaa

Haluamme Evitec Solution:ssa varmistaa, että työskentelemme ja toimimme arvojamme ja periaatteitamme edistävällä tavalla. Jos yrityksen henkilöstö tai yhteistyökumppanit käyttäytyvät sopimattomasti, haluamme tietää siitä, jotta voimme toimia. 

Työntekijöitä kehotetaan ilmoittamaan Henkilöstöoppaan tai muiden Evitec Solutions:n käytäntöjen ja ohjeiden noudattamiseen liittyvistä rikkomuksista. Me suhtaudumme kaikkiin huolenaiheisiin vakavasti, ja ilmoitetut mahdolliset rikkomukset tutkitaan poikkeuksetta. Henkilöstöä kehotetaan ilmoittamaan mahdollisista väärinkäytöksistä esihenkilölleen tai suoraan henkilöstöhallintoon. Työntekijät voivat tehdä ilmoituksen myös nimettömästi Whistleblowing-kanavan kautta. Ilmiannon aihe voi koskea epärehellisyyttä, korruptiota, laitonta tai epäeettistä toimintaa, yleistä turvallisuutta tai järjestelmää uhkaavaa vaaraa, häirintää, syrjintää, uhriksi joutumista tai kiusaamista. Mahdollisista rikkomuksista ilmoittaville työntekijöille ei koidu seuraamuksia.  

Työntekijöiden lisäksi mahdollisista väärinkäytöksistä voivat ilmiantokanavan kautta ilmoittaa myös toimeksisaajat (mukaan lukien alihankkijat ja toimeksisaajien työntekijät), toimittajat (mukaan lukien toimittajien työntekijät), konsultit, tilintarkastajat, yhtiökumppanit ja sukulaiset, huollettavat, puolisot tai puolison huollettavat, jotka edustavat jotakin edellä mainituista nimikkeistä. 

Huomaa, että ilmiantokanavaa ei ole tarkoitettu palautteen antamiseen tai henkilöiden välisten riitatilanteiden selvittelyyn. Nämä keskustelut voidaan käydä suoraan esihenkilöiden, HR:n tai yrityksen nimeämien henkilöiden kanssa. Whistleblowing-kanavamme on osoitteessa firstwhistle.fi/evitec