Whistleblowing – Ett sätt att säkerställa att vi gör rätt

På Evitec Solutions vill vi säkerställa att vi arbetar och beter oss på ett sätt som främjar våra värden och principer. Om det förekommer olämpligt beteende bland företagets medarbetare eller företagspartners, vill vi få kännedom om och vidta åtgärder beträffande det.

Anställda vid Evitec Solutions uppmuntras till att ta upp alla orosmoment med beaktande av eventuella överträdelser mot personalguiden eller Evitec Solutions övriga policyer eller instruktioner. Vi på Evitec Solutions tar alla orosmoment på allvar och alla rapporterade fall av eventuella oegentligheter kommer att utredas. Evitec Solutions medarbetare uppmuntras till att rapportera eventuella oegentligheter till den närmaste chefen eller direkt till HR. Om medarbetaren är mer bekväm med det, kan hen även uttrycka sin oro anonymt via kanalen för whistleblowing beträffande oärlighet, korruption, olagliga förehavanden, oetiskt beteende, faror för allmänheten eller det finansiella systemet, trakasserier, diskriminering, bedrägeri och mobbning. Medarbetare som rapporterar vilken typ av oegentlighet som helst i god tro kommer inte att drabbas av konsekvenser av något som helst slag. 

Utöver medarbetarna kan även entreprenörer (inklusive underentreprenörer och entreprenörernas anställda), leverantörer (inklusive leverantörernas anställda), konsulter, revisorer, partner, makar eller anhöriga till en make/maka till vilken av titlarna som helst som nämns ovan rapportera eventuella oegentligheter via kanalen för visselblåsning.

Observera att kanalen för visselblåsning inte är avsedd för respons eller interpersonella konflikter. Dessa ska diskuteras direkt med de närmaste cheferna, HR eller företagets kontaktpersoner.

Vår kanal för whistleblowing hittar du här: firstwhistle.fi/evitec