Tjänstepension

Evitec Solutions Life (ES Life) är en liv- och pensionsförsäkringslösning för den svenska tjänstepensionsmarknaden. Lösningen stödjer övergången till att digitalisera kundresan och ökar verksamhetens effektivitet genom automatisering.

Till vem?

ES Life är en liv- och pensionsförsäkringslösning för den svenska tjänstepensionsmarknaden. Den omfattar stöd för centrala affärsprocesser såsom försäkringsprodukthantering, försäljning, digitala tjänster, ersättnings- och skadehantering.  

I lösningen ingår tjänster, verktyg och obligatoriska systemintegrationer för att driva en löpande och effektiv affärsverksamhet som uppfyller gällande myndighetskrav. 

Fördelar

  • Omfattande stöd för individuell pensionsförsäkring, sparförsäkring, kapitaliseringsavtal och gruppensionsförsäkring i olika kanaler. 
  • Kostnadseffektiv hantering av tjänstepensionsförsäkringar i kombination med spar- och riskskydd.
  • Systemet kan byggas ut och anpassas efter försäkringsbolagets behov.
  • Effektiv hantering av försäkringsportföljen som förkortar tiden till marknadslansering.
  • Systemet hålls uppdaterat för att säkerställa att befintliga regelverk möts.
  • Erbjuder moderna självbetjäningstjänster baserade på platftormens digitala tjänster.
  • Pålitlig och skalbar arkitektur med modern teknik. Tydliga gränssnitt som stöder systemintegration med omgivande lösningar.

Nyckelfunktioner

  • Täcker försäljning, avtalsadministration och hantering av ersättningar.
  • Lösningen är utformad för hög automatiseringsgrad och effektiv drift av den dagliga verksamheten.
  • Flera installeringsalternativ såsom software as a service (SaaS) och on-premise.

Ladda ned vårt whitepaper

Vårt white paper: En digital lösning för svensk tjänstepension beskriver vad Tjänstepension handlar om och hur Evitec Solutions Life stöder omställningen till digitalisering av kundresan och ökar affärseffektiviteten genom automatisering. 

Är du intresserad?
Kontakta oss

Jani Boström

VP, Sales and Product management

tel:+358 40 528 6011