Expertservice och konsultation

Vi tillhandahåller tekniska experter inom finanssektorn för både projekt och långsiktiga uppdrag. Vi har individuella experter såväl som kompletta team med etablerade projekt- och utvecklingsmetoder. Den allra senaste teknologin utgör hjärtepelaren i våra tjänster som tillsammans med vår erfarenhet och omfattande problemlösningsförmåga ger oss en stark konkurrensfördel med att ligga steget före.


  • Att matcha rätt nivå av kompetenta IT-färdigheter och verktyg för mjukvaruutveckling med de krävande behoven hos ditt företag kan ibland vara ett enormt arbete. Oberoende av om du behöver en enskild expert eller ett helt team som behärskar utvecklingsramverken för de senaste mjukvaruprojekten, kan Evitec Solutions Java/.NET-experter fullgöra det. Förutom expertis inom mjukvaruutveckling har våra experter fått särskild branschförståelse för problematiken kring bank- och försäkringsverksamhet, vilket säkerställer en smidig övergång från affärskrav till en IT-lösning som frigör tid för att fokusera på affärsutveckling.

  • Vi hjälper dig att skapa tjänster som är i linje med dina affärsmål. Vi har ett dedikerat team av användargränssnitt, användarupplevelse och tjänstedesigners specialiserade på finanssektorn. Vi täcker alla designområden, från underlättande workshops till att säkerställa en bra användarupplevelse.


    Vår design bygger på en grundlig förståelse för användarnas behov, vilka vi får fram med de mest lämpliga metoderna. Vi optimerar interaktionerna och anpassar dem till uppgiftskontexten baserat på frekvensen, komplexiteten och värdet av att använda varje funktion.


    Våra användare kommer att skåda en estetisk visuell design som stöder snabba meningsskapande och angenäma upplevelser. Vi tillämpar även mikrointeraktioner för att smidigt informera användare och som skapar glädje med positiva överraskningar.


    Bra design är ofta osynlig, men ”design är intelligens som görs synlig”.

Är du intresserad? Kontakta oss