Evitec Solutions Property & Casualty

Evitec Solutions Property & Casualty (ES P&C) är en flexibel lösning för avtalshantering av hela Property & Casualty produktsortiment. Avtalsförsäljning och livscykelhantering, tillsammans med omfattande integrationer kopplade till tjänster, är hörnstenarna i detta försäkringssystem. Det gör att både privat- och företagsförsäkringar kan hanteras effektivt med en enda lösning.

Evitec Solutions Property & Casualty är en lösning för administrering av hela produktsortiment för P&C-försäkringsgivare på ett tydligt och effektivt sätt.

Alla produktlinjer, egendoms-, fordons-, person- och ansvarsförsäkringar kan hanteras genom ett avtal, vilket förenklar hanteringen av det övergripande avtalet under hela livscykeln.

Ett brett utbud av inbyggda stödfunktioner vägleder användaren pedagogiskt genom arbetsflöden och hjälper till att lösa utestående uppgifter.

Noggrant registrerade produkt- och omslagsdetaljer stöder försäkringsgivarens olika affärsavdelningar, såsom kundservice, tecknande, portfölj- och produktlönsamhetskontroll och rapportering.

Fördelar

 • En ingång för kundservice som stöder alla avtalsrelaterade uppgifter
 • Erbjudanden och avtal hanteras i en lösning, vilket banar väg för effektiv hantering av förändring och merförsäljning 
 • Operativ effektivitet genom precisionssäker vägledning av utestående uppgifter
 • Alla produktlinjer faktureras som en
 • Validering av affärs- och teckningsregler säkerställer enhetlighet i produkt- och avtal
 • Sömlös integration med andra applikationer och teknologier
 • Integrationer för digitalisering av kundresan 
 • Integrationer som möjliggör samarbete med försäljningskanaler och partners

Nyckelfunktioner

 • Avtalets livscykelhantering med integreringar till sammanlänkade tjänster
 • Hantering av försäkringsprodukter med stora variationsmöjligheter
 • Erbjudanden och avtal hanteras i separata databaser, men på samma plattform
 • Omfattande uppsättning automatiska bakgrundsvalideringar av affärs- och försäkringsregler som vägleder användarens arbetsflöde
 • Inbyggd hantering av hälsodeklarationer
 • Detaljerad premieberäkning för att underlätta beräkning av skatter och andra myndighetskrav
 • Fakturering, indrivning och automatiserad förfalloprocess
 • Beräkning av provision och provisionsandel för nyförsäljning, merförsäljning och på portföljnivå
 • Automatiserad förnyelseprocess

Är du intresserad?
Kontakta oss

Jani Boström

VP, Sales and Product management

tel:+358 40 528 6011