Motiverade av en smartare, starkare och mer hållbar morgondag.

Målet för oss på Evitec Solutions är att modernisera nordiska banker och försäkringsbolag genom automatisering, agila metoder, analyser och molnet. Vi tror att detta är vägen mot en mer hållbar morgondag.

Vi är hängivna efterlevnaden av de tio principerna i FN:s Global Compact  och främjandet av Förenta nationernas hållbara utvecklingsmål.

Pålitlig och stabil ekonomi

Blomstrande, kontinuerlig innovation i kombination med utveckling av vår verksamhet och våra tjänster utgör kärnan i vårt företag och ökar vår konkurrenskraft. Denna innovation och utveckling kräver en stabil, tillförlitlig och transparent företagsekonomi samt fokus på ekonomisk lönsamhet och vår personal.

Genom att vara ekonomiskt bärkraftiga har vi möjlighet att upprätthålla vår status som internationell arbetsgivare för flera hundra medarbetare, det ger oss medel för att stödja dessa personer i att uppnå sina personliga mål och karriärmål, och gör att vi kan bidra till ökat samhälleligt ekonomiskt välstånd. Avsikten med de hållbara mål och den hållbara strategin som vi har utarbetat är att främja och stödja hållbara affärsverksamheter genom partnerskap med interna och externa intressenter idag och imorgon.

Våra medarbetare är vår största tillgång och vi strävar efter att tillhandahålla meningsfullt, tillfredsställande och engagerande arbete för varenda en av dem.

Social hållbarhet och lika möjligheter

Vi anser att en stark och stödjande arbetsmiljö ger oss alla möjlighet att trivas med, utvecklas i och utmärka oss i våra dagliga uppgifter och arbeten. Vi uppmuntrar till innovationer och dialoger som siktar till att stärka arbetsmiljön och den sociala hållbarheten.

Alla våra medarbetare behandlas på ett rättvist sätt. Ingen medarbetare ska någonsin behandlas annorlunda på grund av faktorer såsom kön, ålder, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan status. Även alla andra intressenter, såsom kunder och leverantörer, behandlas på samma sätt för att minska ojämlikheter.

Genom att respektera de mänskliga rättigheterna och agera socialt ansvarsfullt i all vår verksamhet, och genom att samarbeta med företag i hela vår leverantörskedja, tror vi att vi kan skapa en mer hållbar framtid.

För en klimatneutral framtid

Vi är fast beslutna att sträva mot en koldioxidneutral morgondag och miljömässig hållbarhet. För att mildra vårt koldioxidavtryck undersöker vi vår effekt på miljön och siktar till att förbättra effekten till det bättre och söker konstant efter sätt att expandera vårt handavtryck.

Att stävja klimatförändringen och minska utsläppen i miljön är viktiga mål för oss och vi siktar till att beakta våra miljömässiga effekter i vår strategi.

Som en central åtgärd för att minska vårt miljömässiga fotavtryck har vi implementerat ett nytt, hållbart upphandlingskriterium, vilket ger oss möjlighet att uppnå en mer miljömedveten leverantörskedja. Genom att samarbeta med alla leverantörer och andra intressenter, är vi övertygade om att vi verkligen kan förbättra världen runt oss och uppnå en ljusare morgondag för oss och hela samhället.

Moderna lösningar som stöd för en mer hållbar framtid

Digitalisering är en viktig del av vår verksamhet och vi tror att digitalisering och moderniseringen som vi genomför leder till ett mer rättvist samhälle, resurseffektivitet, högre produktivitet och ett smidigare arbetsliv. Vår verksamhet utvecklas kring och ackumuleras mot innovation, bättre produkter och tjänster och en mer hållbar framtid.

Vi inser att digitalisering även medför utmaningar, där datasäkerhet är en av de största. vi värdesätter stabilitet och tillförlitlighet, och fokuserar på cybersäkerhet och integritet i alla våra produkter och tjänster.

Alla medarbetare vid Evitec Solutions uppmuntras till innovation och vi hyser en atmosfär av öppenhet för nya idéer, som kommer till oss både internt och externt. Vi anser att nya insikter om olika ämnen bidrar till tillväxt och ger utrymme för innovation.

Vår hållbarhetsrapport 2022

Kolla in Evitecs hållbarhetsrapport.

Vill du veta mer?