Evitec Solutions Life Savings

Evitec Solutions Life Savings (ES Life Savings) är ett effektivt och skalbart system för liv- och pensionsförsäkring. Den högautomatiserade och framtidssäkra försäkringsplattformen hanterar försäkringsförsäljning, livscykelhantering och anspråkhantering på ett säkert och beprövat sätt.

ES Life Savings är ett system för liv- och pensionsförsäkringsgivare som bygger på vår gedigna erfarenhet på över 30 år inom försäkringsbranschen.

Lösningen kan smidigt anpassas och integreras med moderna API:er.

ES Life Savings möjliggör försäljning av försäkringar och stöder kundresans digitaliseringsbehov för att möta morgondagens landskap.

Effektiva och automatiska tjänster möjliggör hantering av försäkringarnas livscykel och skadereglering för den dagliga affärsverksamheten.

Vår nordiska närvaro i kombination med en stark förståelse och efterlevnad av EU-regler, samt lokala och nationella regler är en värdefull tillgång idag och i framtiden.

Fördelar

 • Effektiv hantering av försäkringsportföljen, som reducerar marknadslanseringstiden 
 • Omfattande stöd för produktvariationer i diverse kanaler
 • Möjliggör integration med självbetjäningsportaler
 • Stöd för en fullständigt digitaliserad kundresa
 • Sömlös integration med andra applikationer och tekniker 
 • Effektiva och automatiserade affärsflöden
 • Skalbar arkitektur med modern teknologi
 • Stöd för försäkringsprodukter som kombinerar sparande och personliga riskförsäkringar
 • Förenlig med EU-bestämmelserna

Nyckelfunktioner

 • Hantering av försäkringsprodukter med omfattande arvs- och variationsfunktioner
 • Moderna API:er för digitala tjänster för service- och portalintegrationer 
 • Flexibla affärsprocesstöd för försäljning, livscykler och anspråk 
 • Individuella och gruppavtalsstrukturer för spar- och pensionsprodukter
 • Besparingsberäkningar och avgiftshantering
 • Hantering av in- och utbetalningar
 • Hantering av investeringar 
 • Omfattande stöd till sparinstrument, till exempel fondanknuten, inlösen av basränta och kapital, förmånsbestämda och avgiftsbestämda system 
 • Automatisering och hantering av anspråk 
 • Myndighetsrapportering

Ladda ned vårt whitepaper

Vårt white paper: En digital lösning för svensk tjänstepension beskriver vad Tjänstepension handlar om och hur Evitec Solutions Life stöder omställningen till digitalisering av kundresan och ökar affärseffektiviteten genom automatisering.

Är du intresserad?
Kontakta oss

Jani Boström

VP, Sales and Product management

tel:+358 40 528 6011