Evitec Solutions Bonds

Evitec Solutions Bonds (ES Bonds) är en innovativ plattform för hantering av säkerhetspooler. Upplev kraften i en sömlös och automatiserad poolning av hypotekslån, utformad för att simulera framtida emissioner och hantera säkerhetspooler.

Vår innovativa plattform erbjuder automatiseringsteknik för säkerställda obligationer. Det sträcker sig långt utöver det vanliga, med funktioner av automatiserat kreditvärderingsinstitut, regelefterlevnad och robust affärsrapportering och analys. Den automatiserade optimeringen säkerställer stabilitet, högre kreditbetyg och lägre kostnader för bankerna.

Frigör den finansiella potentialen med Evitec Solutions Bonds – det unika systemet för banker och bolåneinstitut som vill emittera säkerställda obligationer.

Vår lösning är skräddarsydd för sömlös integration på den europeiska marknaden och säkerställer full efterlevnad av EU:s regelverk, samt en kostnadseffektiv och snabb implementering, från en omfattande genomförbarhetsanalys till en effektiv stabiliseringsfas.

Vi är din pålitliga partner i varje steg – med expertis som sträcker sig till licensiering av emissioner av säkerställda obligationer. Anslut dig till majoriteten – ES Bonds hanterar 70 % av poolningen och nyemissionerna av säkerställda obligationer i Finland – och låt oss tillsammans skapa framgång i det dynamiska finansiella landskapet.

Fördelar

 • Maximera finansieringen och minimera kostnaderna genom optimerad poolning med överlägsna kreditbetyg
 • Sömlös integration av den senaste molntekniken i ert centrala banksystem
 • Säkerställ kontinuerlig efterlevnad av lagstadgade krav genom vår hanterade applikation
 • Effektivisera verksamheten med automatiserade processer som reducerar arbetet
 • Ett omfattande administrationsteam med djup expertis inom säkerställda obligationer
 • Reducera operativ risk genom automatisering och expertis
 • Möjliggör hållbarhet med stöd för gröna/hållbara obligationer och pooler

Nyckelfunktioner

 • Daglig, automatiserad obligations- och säkerhetspool
 • Kvalitetsanalys av kassaflöde och säkerhetspool
 • Automatiserade rapporter för både interna och externa intressenter, inklusive kreditvärderingsinstitut
 • Flexibelt uppfyllande av licenskrav för hypoteksbanker
 • Omfattande historikdatabas för säkerhetspool, hypotekslån och kassaflöden för detaljerad rapportering
 • Ansenlig BI-affärsrapportering

Är du intresserad?
Kontakta oss

Tino Silfver

Financial & Industry Solutions

+358 40 828 9963