S-Banken startar hypoteksbanksverksamhet med Evitecs automatiserade säkerhetspoollösning

S-Banken meddelade i slutet av 2020 att banken inleder hypoteksbanksverksamhet. Hypoteksbanksverksamhet innebär att kreditinstitutet emitterar säkerställda obligationslån mot sina utestående bostadskrediter. Detta möjliggör även för S-Banken med inlåningsöverskott ett nytt och kostnadseffektivt sätt för kapitalanskaffning.

s-pankki-kuvitus_wordpress-2153749
S-Bankens bildbank

Uppstarten av hypoteksbanksverksamhet är en lång process och utformningen av datasystemet en del av denna process. Erhållandet av myndighetstillstånd och ansökan om internationellt kreditbetyg för de obligationslån som emitteras tar sin tid. För S-Bankens del innebar den nya verksamheten också ändring av bolagsformen till publikt aktiebolag.

Evitec har en gedigen erfarenhet av systemleveranser för hypoteksbanksverksamhet. Evitecs kunder är bl.a. Hypo (Finlands Hypoteksförening), OP och Oma Sparbank.

— Evitec har det affärskunnande som behövs och de har redan levererat flera lösningar. Vi har nu tillgång till en lösning som omfattar alla tjänster i anslutning till verksamheten i en hypoteksbank och dessutom fick vi stöd för koncessionsprocessen, berättar Eero Saloranta, direktör för Företagskunder och Treasury.

Till sin arkitektur är lösningen separerad från S-Bankens kärnbankssystem.

— Implementeringen av produkten genomfördes smidigt med den sakkunskap som inhämtats i samband med tidigare projekt. En reform jämfört med de tidigare lösningarna var emellertid att uppgifterna denna gång hämtas från ett datalager, inte från det operativa systemet. Datalagret är naturligtvis en fullständigt valid datakälla för vår produkt. Den avancerade analys som stöder affärsverksamheten har genomförts med tillämpning av Microsofts Power BI-rapporteringslösning, berättar Evitecs produktchef Tino Silfver.

S-Bankens mål är beredskap att emittera säkerställda obligationslån under 2021.

s-pankki-kuvituskuva-2-5349470
Exempel på en rapportvy

Projektet
Evitec levererade S-Bankens hypoteksbankssystem. Projektet tog cirka åtta (8) månader.

S-Banken-koncernen utgörs av S-Banken Abp och dess dotterbolag. Koncernen betjänar 3,1 miljoner kunder i Finland. Bankens rörelsevinst uppgick år 2020 till 21,0 miljoner euro*.

*) S-Bankens bokslutsmeddelande 1.1–31.12.2020 (s-pankki.fi)