Arkki möjliggör 70–90 procent effektivare arkiveringsprocess

Arkivering av datasystem i drift och gamla system – något som inget företag kan undgå i sin verksamhet. Liksom vi berättade i en tidigare artikel ställer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft 2018 nya krav på arkivering: arkiveringen kunde tidigare skötas genom säkerhetskopiering, men det lyckas inte längre i dagens läge. Dessutom förpliktar lagstiftningen att vissa uppgifter lagras i minst 10 år.

Med Arkki-lösningen kan arkiveringen av system skötas tryggt och kostnadseffektivt. När det gäller system i aktiv användning inverkar arkiveringen exempelvis på systemets kapacitet och rapportering.

– Arkki är en idealisk arkiveringslösning exempelvis för ett kreditkortssystem, eftersom mängden data är stor och man med hjälp av lösningen kan städa bort data från den aktiva databasen. Med hjälp av Arkki är den databas i arkivet som används aktivt i praktiken upp till tio gånger mindre och minskar därigenom också kostnaderna. Dessutom är de moderniserade sökfunktionerna och de uppgifter som produceras optimerade, vilket i sin tur minskar den arbetsmängd som behövs för att använda systemet och den tid som behövs för att utbilda nya användare, berättar produktchef Janne Takala.

Arkki lämpar sig exempelvis för leasing-, inkasso-, säkerhets-, avtals- och investeringsfinansieringssystem eller för arkivering av uppgifter i vilka som helst datasystem.

Idrifttagning på några veckor

Implementeringsprocessen är effektiv. Evitec experter hjälper till vid idrifttagningen och kunden har tillgång till olika processer och verktyg som stöder implementeringen.

– Processen består av tre skeden: kravanalys, anpassning och implementering samt överföring av uppgifterna till Arkki. Jag har medverkat i projekt där vi genomfört flera arkiveringslösningar på ett par månader, fortsätter Takala.

Fördelarna med Arkki är bl.a. att lösningen lämpar sig för arkivering av stora datavolymer. Som en betydande fördel nämner Takala också att exempelvis inom finansbranschen är kraven på arkivering från tio år upp till hundra år, och med hjälp av lösningen behöver gamla uppgifter inte konverteras från ett system till ett annat i samband med att systemen förnyas.