Evitec Solutions Life Risk

Evitec Solutions Life Risk (ES Life Risk) är en komplett och flexibel lösning för försäkringshantering som enkelt kan anpassas till förändrade affärsbehov och krav. Försäljning av försäkringar och livscykelhantering utgör kärnan i vår IT-programvara för försäkringar, med moderna förmågor att automatisera, integrera affärsprocesser och stödja digitaliseringsstrategi.

Evitec Solutions Life Risk är ett försäkringssystem för försäkringsbolag som vill öka effektiviteten i hanteringen av personliga livriskprodukter.

Vi stödjer försäkringsgivarens digitalisering med modern teknologi och tjänsteintegrationer. 

Parametrisk produktstruktur och flexibla regler för att styra affärsverksamheten tillsammans med inbyggd premieberäkning ger en solid grund för smidig hantering av dagliga arbetsflöden.

Vår nordiska närvaro i kombination med en stark förståelse och efterlevnad av EU-regler samt lokala och nationella regler är en värdefull tillgång idag och i framtiden. 

Genom att kombinera ES Life Risk och Evitec Solutions Life Claims (ES Life Claims) möjliggörs ett informationsflöde som effektiviserar både policyhanteringen och anspråkshantering.

Fördelar

 • Effektiv hantering av försäkringsportföljen som reducerar marknadslanseringstiden  
 • Flexibel produktvariation för olika försäljningskanaler 
 • Sömlös integration med andra applikationer och tekniker 
 • Integrationer för digitalisering av kundresan 
 • Effektiva och automatiserade affärsarbetsflöden 
 • Skalbar arkitektur med modern teknologi 
 • Möjlighet att köra avtals- och anspråkshantering i en lösning
 • Förenlig med EU-bestämmelserna

Nyckelfunktioner

 • Hantering av försäkringsprodukter med omfattande arvs- och variationsfunktioner 
 • Flexibla affärs- och teckningsregler
 • Full livscykelhantering avtal och ersättning med integreringar till bundna tjänster
 • Moderna API:er med stöd för digitalisering och processautomation
 • Premie- och provisionsberäkning
 • Fakturering och automatiserad förfalloprocess med detaljerade beräkningar
 • Stöder hantering av individuella avtal, parskydd och gruppavtal
 • Stöd för ett stort antal skydd: dödsfall, allvarlig sjukdom, permanent funktionsnedsättning, permanent handikapp, tillfällig invaliditet etc.

Är du intresserad?
Kontakta oss

Jani Boström

VP, Sales and Product management

tel:+358 40 528 6011