Evitec Solutions Life Payments

Evitec Solutions Life Payments (ES Life Payments) är ett effektivt system för utbetalning av t.ex. försäkringsersättningar, pensioner och premieåterbäringar samt administrering av förmånstagare. Detta system för administration av betalningar innehåller funktioner för krishantering. Systemet hanterar partiella betalningsuppgifter, till exempel i form av saknade uppgifter om mottagare eller betalningsmottagare. Dessutom hanteras hantering av undantagsfall och korrigeringar där betalnings- eller skattekortet är felaktigt eller retroaktiva korrigeringar krävs.

Evitec Solutions Payments är ett försäkringssystem för nordiska försäkringsgivare, tjänstepensionsbolag, arbetslöshetskassor med flera. Den är utformad för att hantera stora transaktionsmassor och uppfyller kraven på ett affärs- och samhällskritiskt system.

Med ES Life Payments kan du hantera förmånstagare, skattekort, förmånstagares andelar, betalningsmottagare och anspråksreserver under hela utbetalningsperioden.

Lösningen kan integreras med ett brett urval av diverse Business Intelligence verktyg och paketerade rapporteringsmoduler.

Fördelar

 • Fullt automatiserad betalningsprocess
 • Integrering av betalningsuppgifter och tjänster med självbetjäningsportaler och intern rapportering
 • Betalningshantering som kan kombinera betalningar från flera källor
 • Uppdelning av betalningar och hantering av information om mottagare av delbetalningar
 • Snabb kundservice via tillgång till centraliserade betalningsdata
 • Nyckelkomponent för affärsrapportering 
 • Brett stöd för manuella korrigeringar och uppdateringar vid komplicerade betalningar
 • Förenlig med EU-bestämmelser och myndighetskrav

Nyckelfunktioner

 • Kraftfull lösning för hantering av förmånstagare, betalningsmottagare och relaterade betalningar. Redo för P27 och SEPA-betalning.
 • Flexibel lösning för hantering av betalningar, även när ej fulländad data är tillgänglig
 • Utskrifter, beskattning, rapportering och bokföring ingår
 • Moderna tjänste-API:er tillgängliga för att inkludera betalningsdata och tjänster, såsom uppdatering av kontonummer, till självbetjäningsportaler
 • Omfattande möjligheter för manuella korrigeringar och uppdateringar för att lösa akuta fall
 • Består av ett inbyggt uppgiftshanteringssystem
 • Erbjuder en fullständig redovisningsspårning för hela betalningsprocessen
 • GDPR-kompatibelt

Är du intresserad?
Kontakta oss

Jani Boström

VP, Sales and Product management

tel:+358 40 528 6011