12.04.2024 | Blogg Försäkring Utvalda

En flexibel och modulär IT lösning krävs för dagens försäkringsbolag

I en värld där förändring är det enda som är konstant, måste försäkringsbolagen snabbt anpassa sig för att möta de föränderliga behoven hos såväl kunder som tillsynsmyndigheter.

Försäkringslandskapet håller på att förändras, från lösningar som passar alla (one-size-fits-all), till personliga erbjudanden som är skräddarsydda för individuella behov. En annan viktig dynamik i branschen är migreringen av gamla IT system till ett nytt multi-funktionellt system. Därför måste ett system vara flexibelt och kunna anpassa sig till alla äldre försäkringar, samtidigt som det måste kunna växa och hålla jämna steg med de nya kraven i branschen. Försäkringsbolag kan omfamna denna omvandling och växa i den digitala eran genom fem fokusområden:

Anpassning till individuella behov

Dagens kunder kräver flexibilitet, bekvämlighet, transparens och mindre byråkrati i sina försäkringskontakter. Försäkringsbolagen behöver erbjuda prisvärda och flexibla produkter som tillgodoser varje individs unika behov – parallelt som kostnader hanteras för att differentiera och leverera unika erbjudanden på marknaden. Oavsett om det handlar om livförsäkring, pensionsplanering eller skydd mot inkomstbortfall, söker kunderna produkter som inte bara ger ekonomisk trygghet utan också hjälper dem att skapa välstånd. Dessutom finns det en möjlighet för livförsäkringsbolag att expandera verksamheten till vertikala marknader, som exempelvis sjukförsäkringslösningar, som ger ett heltäckande skydd utöver enbart värde tillväxt.

Personalisering – det nya normala

Individanpassning är inte längre enbart en bekvämlighet, det är en nödvändighet. Eftersom det digitala beteendet varierar mellan olika marknader – i Sverige utför 68% sin produkt granskning online och över 30% handlar online, medan i Spanien nyttjar 52% internet för att utföra produkt granskning, samtidigt som onlinepenetrationen är strax under 1%[1] – måste försäkringsbolagen skräddarsy sina tjänster efter individuella preferenser snarare än att förlita sig på generaliserade gruppegenskaper. Millenniegenerationen, som är de främsta digitala försäkringskonsumenterna, förväntar sig personliga upplevelser som överensstämmer med deras känslor och ambitioner. Försäkringsbolag kan med ett tydligt värdeerbjudande differentieras och göra sig unika jämfört med andra konkurerande bolag, exempelvis genom en attraktiv prissättning, exceptionell kundservice eller innovativa metoder som är anpassade till försäkringsköparnas behov på en reglerad marknad. Detta är inte bara ett utmärkt sätt att behålla kunderna utan också att locka till sig nya.

Frigör produktinnovation

Kombinationen av digital transformation och kundcentrering är nyckeln till att driva produktinnovation inom försäkringsbranschen. Ny teknik med AI-drivna lösningar erbjuder en mängd data för att berika kundförståelsen, driva produktinnovation och förfina prissättningsstrategier. Dessutom möjliggör de mer exakta riskbedömningar, effektiviserar skaderegleringen, förbättrar upptäckten av bedrägerier och minskar riskerna på ett effektivt sätt. Enligt en studie från EY är 69% av kunderna alltmer intresserade av användningsbaserade försäkringar och förenklade produkter som erbjuder tydliga fördelar[2]. Försäkringsbolagen behöver nyttja digitala kanaler för att utforma och lansera produkter på ett effektivt sätt, och erbjuda sömlösa och personliga upplevelser som engagerar kunderna. Med tilläggstjänster kan konsumenterna anpassa sitt skydd efter sina specifika behov, vilket ytterligare förbättrar värdeerbjudandet.

Öka flexibiliteten genom molntjänster

Flexibilitet är en avgörande egenskap för att försäkringsbolag ska kunna hålla jämna steg med kundernas förväntningar och den tekniska utvecklingen. Genom att anamma Insurtech-lösningar och migrera till molnet kan försäkringsbolagen få den flexibilitet och innovationsförmåga som behövs för att utvecklas i dagens snabbrörliga miljö. EY:s forskning understryker detta skifte och visar att nästan hälften (49%) av de europeiska försäkringsbolagen strävar efter att migrera majoriteten (≥80%) av sin verksamhet till molnet, i syfte att öka effektiviteten och anpassningsförmågan[3]. När försäkringsbolagen digitaliserar och automatiserar sin verksamhet får de dessutom möjlighet att samarbeta med externa partners genom ekosystem och joint ventures. Digital transformation effektiviserar inte bara processer utan öppnar också för nya möjligheter till innovation och partnerskap.

Kostnadsoptimering med hjälp av modern teknik

Varje år utsätts försäkringsbolagen för allt hårdare regleringar. EU:s senaste ramverk, DORA, betonar cybersäkerhet och operativ motståndskraft, vilket påverkar både försäkringsbolagen och deras teknikpartners. Det föränderliga landskapet för regelefterlevnad kräver mer än att bara lappa ihop äldre system, det kräver proaktiva åtgärder för att uppfylla strikta krav.

Kostnadsoptimering handlar inte bara om att minska arbetskostnaderna, det handlar också om att nyttja tekniken för att effektivisera processer och maximera resultatet. Automatisering av administrativa uppgifter och modernisering av äldre system är viktiga steg för att driva kostnadseffektivitet. Ny forskning från PwC visar att försäkringsbolag vanligtvis avsätter 70% av sin IT-budget för att underhålla äldre system, med kostnader som ökar i takt med att dessa system åldras[4]. Molnmigrering är en kostnadseffektiv lösning för försäkringsbolagen, som ger snabbare marknadsintroduktion, skalbarhet, minskade underhållskostnader och möjligheter till innovation. Dessutom innebär kostnadsoptimering att man erkänner det värde som människor och team bidrar med och ger dem möjlighet att fokusera på mer värdefulla uppgifter med hjälp av teknik. I en rapport från Society of Actuaries konstaterades att marknadsledare lanserar nya produkter 33% snabbare än genomsnittet – allt tack vare modern teknik.[5]

Stärkt försäkring med Evitec Solutions Life

På Evitec Solutions förstår vi hur försäkringsbranschen utvecklas och vi är fast beslutna att leda vägen mot en framtid som fokuserar på kundcentrering. Evitec Solutions Life är en innovativ försäkringsplattform som är utformad för att sömlöst anpassa sig till de olika behoven hos dagens kunder.

Vår plattform bygger på principerna om flexibilitet och modularitet, och erbjuder försäkringsbolagen en utbyggbar lösning för en konkurrensfördel. Med Evitec Solutions Life kan försäkringsbolagen uppleva smidigare hantering, förbättrade kundupplevelser och ökad effektivitet i hanteringen av produktportföljen.

Sammanfattningsvis ligger framtiden för försäkringsbranschen i att omfamna digital transformation, personalisering och flexibilitet. Genom att förstå och anpassa sig till kundernas skiftande behov kan försäkringsbolagen förnya sig, växa och leverera värde i ett alltmer konkurrensutsatt marknadslandskap. Det är dags att navigera in i morgondagen med tillförsikt och motståndskraft, och forma framtidens försäkringar till allas fördel.

Referens:

[1] Swiss Re Institute, 2020

[2] EY Global Insurance Consumer and Small Business Owner Surveys, 2020

[3] EY European Insurance Cloud Adoption Index, 2021

[4] PwC, A Perspective on Modernising Insurance Legacy Systems, 2020

[5] Society of Actuaries, Understanding the Product Development Process of Individual Life Insurance and Annuity Companies, 2017

Skrivet av

Fadi Hannah

Product Marketing Manager