Evitec Solutions Life Claims

Evitec Solutions Life Claims (ES Life Claims) är en heltäckande lösning för skadereglering av livförsäkringar, som täcker hela processen från första anmälan om förlust till registrering av skadehändelsen, tar beslut och reglerar anspråket.

I ES Life Claims hanterar försäkringsgivaren hela anspråks- och förlikningsprocessen för personliga riskförsäkringar.

Den effektiva anspråkshanteringen stöds av en kraftfull processautomatisering och tydlig ärendehantering.

Integreringar mellan avtals- och anspråkshantering tillsammans med en stor uppsättning valideringsregler stöder anspråkshanteraren, vilket ökar noggrannheten i anspråksbeslut.

I kombination med Evitec Solutions Life Risk (ES Life Risk) bildar lösningarna en fullständig plattform för livscykel- och skadehantering för livförsäkringar.

Fördelar

 • Förbättrad operativ effektivitet med alla anspråk på livförsäkring samlad i en lösning
 • Ökad kundnöjdhet med digitala anspråksförfrågningar och automatiserad anspråkshantering  
 • Processautomatisering som gör det möjligt för anspråkshanteraren att fokusera på beslutsfattandet
 • Enhetlig anspråkshantering och kundkommunikation
 • Detaljerad anspråksinformation för övervakning av produkt- och portföljlönsamhet samt emissionsgarantier

Nyckelfunktioner

 • Enskilda, återkommande och kostnadsbaserade anspråksregleringar
 • Automatisk validering av väsentliga försäkrings- och anspråksärenden i varje steg av processen
 • Regelbaserad anspråksautomatisering
 • Service-API:er som stöder digitala tjänster och processautomatisering
 • Flexibel hantering av förmånstagare och förmånstagarandelar 
 • Bokföring, skatte- och myndighetsrapportering
 • Assisterad sammanställning och redigering av innehåll för anspråksbeslut 
 • Registrering av täcknings- och incidentspecifik information

Är du intresserad?
Kontakta oss

Jani Boström

VP, Sales and Product management

tel:+358 40 528 6011