13.11.2023 | Nyheter Utvalda

Evitec Solutions delger sin strategi: ”Innovationer som inspirerar finansbranschen.”

Evitec Solutions har idag kommunicerat sin uppdaterade strategi med fokus på att arbeta tillsammans med kunderna som en betrodd partner för att möjliggöra deras digitala transformationsresa och övergång till molnet.

– Evitec-gruppen har alltid legat i framkant när det gäller teknisk innovation. Det är viktigt i den här typen av verksamhet där kunderna förväntar sig att vi ska leverera sömlösa, användarvänliga och tillgängliga digitala lösningar. Vi måste uppfylla dessa förväntningar genom att kombinera vår affärs- och teknologiska expertis med den senaste molnbaserade tekniken och SaaS-affärsmodellen, säger Evitec Solutions’ VD Mikko Pilkama.

– Våra kunder flyttar sina lösningar till molnet samtidigt som de måste behålla sitt fokus på förändringar i regelverk och ESG under de kommande åren. Vi går in i en era där en SaaS-affärsmodell är ett krav även för de största finansinstituten, samtidigt som de planerar att optimera antalet leverantörer på grund av dessa förändringar i regelverket. Evitecs mål är att bygga vidare på detta genom att investera mer resurser i att produktifiera vårt erbjudande samt att attrahera och utveckla de bästa talangerna inom fintech-branschen, fortsätter Pilkama.

Finland, Norden och Europa

Evitec Solutions’ kunder är de största institutionerna inom finanssektorn i Finland och Sverige. Evitecs mål är att betjäna dem genom modernisering av tekniska lösningar för högre effektivitet och förmåga att ta fram nya tjänster till marknaden.

– Vissa av våra erbjudanden, som lösningen för emittering av säkerställda obligationer, har stor potential även utanför Norden, säger Pilkama.

Evitec Solutions’ mission och vision

Evitec Solutions’ mission är att modernisera sina kunders verksamheter genom att kombinera teknologi med kundinsikt, med visionen ”Innovationer som inspirerar finansbranschen”.

Evitec Solutions’ unika styrkor beskriver hur vi skapar värde för våra nuvarande och framtida kunder genom att ha en djup förståelse för våra kunders verksamhet och den lokala lagstiftningen, samt att vi kombinerar både produkter och tjänster för att ge ett unikt värdeerbjudande till kunderna som deras långsiktiga betrodda partner.

Evitec Solutions’ värderingar understryker vår status som en pålitlig partner inom den finansiella sektorn: tillit till varandra, passion och nyfikenhet att lära, glädje och lust att hjälpa.

– Vi befinner oss i början av nästa kapitel på Evitec Solutions’ resa. Vi har en stor potential att kombinera vårt tekniska och affärsmässiga kunnande med våra produktifierade lösningar för att skapa ett unikt affärsvärde för våra kunder, både befintliga och nya. Jag är förväntansfull inför framtiden och ser fram emot att fortsätta det nära samarbetet med både existerande och nya kunder på en strategisk nivå när de moderniserar sina digitala lösningar, avslutar Pilkama.

Ytterligare upplysningar:
Evitec, VD Mikko Pilkama, tfn. +358 9 681 731

Evitec Solutions levererar systemlösningar och konsulttjänster för finanssektorn. Bolagets erbjudande omfattar även business intelligence-tjänster för en rad branscher. Evitec grundades 1992 och har kontor i Stockholm, Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Villmanstrand och Tallinn. Antalet anställda är över 300.