Kestävämmän, älykkäämmän ja vahvemman huomisen puolesta.

Tavoitteemme on modernisoida pohjoismaisten pankkien ja vakuutusyhtiöiden liiketoimintaa automaatiota, ketteriä menetelmiä, analytiikkaa ja pilvipalveluja hyödyntämällä. Me uskomme, että juuri tämä johtaa kestävämpään huomiseen. 

Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta  ja edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Taloudellinen luotettavuus ja vakaus

Kukoistava, jatkuva innovointi yhdistettynä toimintamme ja palveluidemme kehittämiseen ovat liiketoimintamme ydintä ja tarjoavat meille kilpailuedun. Innovaatio ja kehitys edellyttävät taloudeltamme vakautta, luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä sekä taloudellisesta kannattavuudesta ja henkilöstöstämme huolehtimista. 

Taloudellisen kannattavuutemme ansiosta voimme jatkaa satojen työntekijöiden kansainvälisenä työnantajana, auttaa näitä ammattilaisia saavuttamaan henkilökohtaiset ja ammatilliset tavoitteensa ja edistää yhteiskunnan taloudellista vaurautta. Asettamamme kestävän kehityksen tavoitteet ja strategia pyrkivät edistämään ja tukemaan kestävää liiketoimintaa sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa solmittuja kumppanuuksia hyödyntämällä nyt ja tulevaisuudessa. 

Työntekijämme ovat suurin voimavaramme, ja pyrimme tarjoamaan heistä jokaiselle merkityksellisen, tyydyttävän ja osallistavan työpaikan.

Sosiaalinen vastuullisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet

Uskomme, että vahva ja kannustava työympäristö antaa meille mahdollisuuden nauttia, kehittyä ja menestyä jokapäiväisissä tehtävissämme ja työssämme. Kannustamme innovointiin ja vuoropuheluun työympäristön ja sosiaalisen kestävyyden vahvistamiseksi. 

Kaikkia työntekijöitämme kohdellaan yhdenvertaisesti. Yhtäkään työntekijää ei tule koskaan kohdella poikkeavalla tavalla sukupuolen, iän, vamman, rodun, etnisyyden, alkuperän, uskonnon tai taloudellisen aseman tai vastaavien tekijöiden perusteella. Tämä koskee myös kaikkia muita sidosryhmiämme, kuten asiakkaitamme ja toimittajiamme. 

Kunnioittamalla ihmisoikeuksia, toimimalla aina sosiaalisesti vastuullisesti ja tekemällä yhteistyötä yritysten kanssa koko toimitusketjussamme uskomme pystyvämme luomaan tulevaisuuden, joka on aiempaa kestävämpi.

Ilmastoneutraalin huomisen puolesta

Olemme sitoutuneet siirtymään kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ja ekologista kestävyyttä. Yritämme pienentää hiilijalanjälkeämme tutkimalla yrityksemme ympäristövaikutuksia, pyrkimällä parantamaan toimintaamme ja etsimällä jatkuvasti tapoja kasvattaa ympäristökädenjälkeämme. 

Suhtaudumme vakavasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ympäristöpäästöjen vähentämiseen ja pyrimme huomioimaan ympäristövaikutukset myös strategiassamme. 

Keskeisenä keinona ympäristöjalanjälkemme pienentämisessä ovat uudet kestävän hankinnan kriteerit, joiden avulla pyrimme muuttamaan toimitusketjumme ympäristötietoisemmaksi. Uskomme, että työskentelemällä yhdessä kaikkien toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa voimme tehdä ympäröivästä maailmasta aidosti paremman ja varmistaa valoisamman tulevaisuuden sekä itsellemme että koko yhteiskunnalle.

Kestävämpi tulevaisuus nykyaikaisilla ratkaisuilla

Digitalisaatio on kriittinen osa liiketoimintaamme. Uskomme, että digitalisaation ja modernisoinnin myötä yhteiskunnasta tulee tasa-arvoisempi, resurssien käyttö tehostuu, tuottavuus kasvaa ja työelämä muuttuu ketterämmäksi. Liiketoimintamme kehittyy ja tiivistyy innovaatioiden, parempien tuotteiden ja palveluiden sekä kestävämmän tulevaisuuden ympärille. 

Tiedostamme, että digitalisaatio tuo mukanaan myös haasteita, joista yksi suurimmista on tietoturva. Arvostamme vakautta ja luotettavuutta ja huolehdimme kaikkien tuotteidemme ja palveluidemme kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta. 

Kaikkia työntekijöitä kannustetaan innovoimaan, ja ilmapiirimme on avoin uusille ideoille, joita meille esitetään sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolelta. Uskomme, että uudenlaiset näkemykset lisäävät kasvua ja antavat tilaa innovaatioille.

Vastuullisuusraporttimme 2022

Tutustu Evitecin vastuullisuusraporttiin.

Haluatko tietää lisää?