17.11.2023 | Blogi Markkinakatsaus Poiminnat Teknologiat

Microsoft Fabric yleisesti saataville – tutustu päivitettyyn hinnoittelumalliin!

Microsoft Ignite toi viimein meille kaikille dataintoilijoille hartaasti odotettuja uutisia, kun Microsoft Fabric julkaistiin yleisesti saataville (GA). Joulu jo marraskuussa, kelpaa! Ignite toi mukanaan paljon mielenkiintoisia julkistuksia Fabricin osalta. Kaiken keskiössä on kuitenkin se, että nyt Fabric on maturiteetiltaan virallisesti julkaistu tuote, jota voidaan tosissaan alkaa hyödyntämään data-alustana. Toki tiedämme, että paljon ominaisuuksia on vielä kehityksen alla Preview-tilassa ja road map on pitkä, mutta tärkeä virstanpylväs vakavasti otettavana datatuotteena on nyt saavutettu.

Nyt kun organisaatiot voivat turvallisin mielin alkaa suunnittella Fabricin käyttöönottoa, on hyvä hetki perata Fabricin hinnoittelua vähän syvällisemmin – aihe, jota olen päässyt esittelemään lukuisia kertoja asiakkaillemme viime kuukausien aikana. Koska suurin osa Fabricia käsittelevästä materiaalista on englanniksi, tehdään poikkeus ja kirjoitetaan tällä kertaa suomeksi.

Hinnoittelun komponentit

Fabric paketoi ennen erillisenä hankitut analytiikkaalustan palaset yhden SaaS-palvelun sisälle, siispä tuotteella on vain yksi hinta – tai näin Microsoftilla sanovat. Tämä pitää siinä mielessä paikkansa, sillä Fabricin sisällä et maksa esimerkiksi Data Factoryn ja Synapse Data Warehousen käytöstä erikseen. Todellisuudessa Fabricin hinnoittelu kuitenkin koostuu itseasiassa kolmesta komponentista:

  1. Fabric-kapasiteetista eli laskentatehosta
  2. OneLake-tallennustilasta
  3. Käyttäjäkohtaisesta Power BI -lisensoinnista

Ennen kuin siirrytään tutkimaan miten kunkin komponentin hinta muodostuu, käydään vielä läpi pari oleellista Fabric-käsitettä, jotta pystymme paremmin keskustelemaan aiheesta.

  • Jotta Microsoft Fabric ympäristö pystytään luomaan, tarvitaan Microsoft Entra Tenant (entinen Azure AD). Yleensä organisaatiolla on käytössä yksi tenant.
  • Työtila (Workspace) on säiliö, johon Fabric-komponentit luodaan. Työtilat ovat tuttuja Power BI:stä jo entuudestaan, ja niiden luomien tapahtuu täysin samalla tavalla – asetuksista valitaan vain lisesointimalliksi Fabric-kapasiteetti. Työtiloja voi olla useita, ja jokainen Fabric-työtila liittyy johonkin Fabric-kapasiteettiin. Usea työtila voi käyttää samaa Fabric-kapasiteettia.

Kaikki tässä kirjoituksessa esitetyt hinnat ovat voimassa julkaisuhetkellä ja voivat muuttua ajan mittaan.

Fabric-kapasiteetti

Fabric-kapasiteettia mitataan kapasiteettiyksiköillä (Capacity Unit, CU) saatavilla olevaa laskentatehoa. Kapasiteettia on saatavilla eri kokoisia ja hintaisia, kuten oheinen taulukko kuvaa. F2-kapasiteetti sisältää 2 kapasiteettiyksikköä ja niin edelleen. Fabric-kapasiteetilla saat käyttöön kaikki Fabricin komponentit (Synapsen komponentit, Data Factoryn, Data Activatorin jne.), lukuun ottamatta Power BI:n käyttäjälisenssejä, joita vaaditaan raporttien julkaisuun ja käyttämiseen Power BI Service -portaalissa. Tarkastellaan Power BI -lisenssien osuutta hieman myöhemmin, mutta todettakoon että Fabric-kapasiteetin suuruus vaikuttaa tähän käyttäjäkohtaiseen lisensointitarpeeseen.

Kuva 1: Fabric-kapasiteetin hinnoittelu Pohjois- ja Länsi-Euroopan Azure-alueilla

Fabric-kapasiteetti provisioidaan Azure-portaalista. Tämä on hyvin yksinkertainen prosessi, ja jo muutamassa minuutissa Fabric-kapasiteetti on käytössäsi. Kapasiteetin hinnoitteluun on käytettävissä kaksi mallia: sekuntipohjainen Pay-as-you-go -hinnoittelu, sekä juuri julkaistu vuosikohtainen Reservation-hinnoittelu. Pay-as-you-go -hinnoittelussa minimissään laskutetaan yksi minuutti, ja tämän jälkeen laskutus jatkuu sekuntipohjaisesti kapasiteetin ollessa päällä, riippumatta siitä onko palvelussa työkuormaa vai ei. Taulukossa esitetty hinta muodostuu Fabric-kapasiteetin ollessa päällä 24/7 kuukauden ajan. Pay-as-you-go -hinnoittelulla kustannuksia on kuitenkin mahdollista optimoida sulkemalla kapasiteetti silloin, kun sille ei ole tarvetta, tai skaalata sitä tarpeen mukaan. Tämä prosessi voidaan automatisoida.

On kuitenkin syytä muistaa, että kapasiteetin ollessa pois päältä mitkään Fabricin palvelut eivät ole käytettävissä. Tämä on ehkä merkittävintä Power BI -raporteille, mikäli ne on julkaistu Fabric-kapasiteettia hyödyntävään työtilaan, ja mikäli ne käyttävät DirectLake-yhteyttä – jos kapasiteetti on pois päältä, eivät raportitkaan toimi tällöin. Tätä pystytään kiertämään julkaisemalla Power BI -raportit omaan työtilaansa, joka hyödyntää esimerkiksi Power BI Pro -lisenssin tarjoamaa kapsiteettia. Tällöin raportti on import-tilassa, ja sitä koskevat pro-lisenssin rajoitteet esimerkiksi tietomallin koon osalta.

Vuodeksi kerrallaan sitouduttavaan Reservation-hinnoittelun tuntihinta on noin 40 prosenttia edullisempi verrattuna Pay-as-you-go:hon. Tällöin laskua ei kuitenkaan pysty samalla tavalla optimoimaan sulkemalla tai skaalaamalla kapasiteettia tarpeen mukaan. Sopivaa hinnoittelumallia valitessa käyttötarve tuleekin analysoida tarkasti: mikäli Fabricin palveluiden tulee olla saavutettavissa 24//7, on Reservation hinnoittelu parempi valinta. Toisaalta jos tarve Fabric-palveluille on vain tiettyinä kellonaikoina tai satunnaisesti, voidaan edullisempaan hintaan päästä Pay-as-you-go -mallilla. Mikään ei myöskään estä esimerkiksi pitämästä yhtä Reservation-hinnoittelun piirissä olevaa kapasiteettia pohjalla, ja luomaan rinnalle Pay-as-you-go -kapasiteettia adhoc-tarpeita varten. Ylipäätään organisaatiolla voi olla olemassa useita kapasiteetteja rinnakkain tarpeen mukaan, jolloin eri työtiloille voidaan kohdistaa sen tarvetta vastaava kapasiteetti.

Kapasiteetin tason lisäksi hintaan vaikuttaa Azure-alue, josta Fabric-provisioidaan. Fabric ei ole saatavilla tällä hetkellä kaikilla alueilla. Suomen kannalta relevanteimmat EU-sijainnit ovat todennäköisesti Länsi- (Alankomaat) ja Pohjois-Eurooppa (Irlanti) sekä Keski-Ruotsi. Oheinen taulukko kuvaa Länsi- ja Pohjois-Euroopan alueiden Microsoft Fabric-hintoja blogin kirjoitushetkellä. Taulukosta huomaa, että varsinkin suuremmissa kapasiteeteissa hintaero näiden kahden alueen välillä alkaa jo olla huomattava, eli alueen valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Keski-Ruotsin hinnoittelu oli identtinen Pohjois-Euroopan kanssa. Hintaa puntaroidessa on toki hyvä ottaa huomioon myös pidemmän etäisyyden aiheuttama latenssiero sekä organisaation datahallintasäännöt.

Mikäli organisaatiolla on olemassa tällä hetkellä Power BI Premiumin P-luokan kapasiteetti, rinnastuvat ne Fabric F64:ään ja sitä suurempiin kapasiteetteihin. Sallimalla Microsoft Fabricin käytön Admin-portaalista pystytään samalla kapasiteetilla luomaan myös Fabric-objekteja. Power BI Premium -kapasiteetin admin pystyy esimerkiksi Power BI -sovelluksen avulla tarkastamaan CPU:n käyttöasteen – mikäli koko kapasiteettia ei hyödynnetä, pystytään Fabric-kuormaa lisäämään ilman haittaa olemassa olevalle Power BI -käytölle.

Microsoft hyödyntää Power BI:stä tuttuja tasoitus- (smoothing) ja rajoitus- (throttling) -operaatioita myös Fabric-kapasiteetille. Tasoituksella mahdollistetaan hetkellisesti pääsy suuremman kapasiteetin piiriin, jotta operaatiot suoriutuvat nopeasti. Tällöin kapasiteettia käytetään tulevaisuuden kapasiteettisaldosta. Näitä käyttöpiikkejä tasataan hetkillä, jolloin kapasiteetti ei ole aktiivisesti käytössä. Näin tarvittava kapasiteetti voidaan siis valita keskimääräisen tarpeen pohjalta, ei maksimipiikkien mukaan. Rajoituksella tarkoitetaan tilannetta, jossa tulevaisuuden kapasiteettia on käytetty liikaa, ja Fabric alkaa rajoittaa operaatioiden suoritusta, mikä vaikuttaa käyttökokemukseen. En tässä artikkelissa mene yksityiskohtiin eri rajoitusmetodeista, mutta samoin kuten aiemmin Power BI:ssä, erilaiset operaatiot jaetaan interaktiiviseen (esim. raporttien käyttö) ja taustakuormaan (esim. tietovarastolataukset). Taustakuormien tasausperiodi on vuorokausi (24h), interaktiiviset kuormat tasataan minimissään viiden minuutin tasolla. Fabric-kapasiteetin käyttöä voidaan monitoroida aiemmin mainitun Power BI -sovelluksen avulla. Tasoitus- ja rajoitus-operaatiot ovat kapasiteettikohtaisia toimenpiteitä.

OneLake-tallennustila

OneLake on Fabricin tallennustila, josta kaikki eri Fabric-komponentit voivat lukea ja tallentaa datan. Oheisessa taulukossa OneLake muistin hinnat Pohjois- ja Länsi-Euroopan Azure-alueella. Yleiskäyttöisen OneLake-tallennustilan hinta on hyvin kohtuullinen, noin 22€/TB/kk. Tätä tallennustilaa käytetään suurimmalle osalle OneLake-datastasi. Kun uusi työtila luodaan, generoituu sille oma OneLake-kansio, johon tiedot tallennetaan. Muut työtilat voivat oikopolkujen (shortcut) avulla kysellä toisten työtilojen dataa. Kun työtila poistetaan, katoaa myös OneLake-kansio. Taustalla tiedot kuitenkin ovat tallessa asetetun säilytysajan (7-90 päivää), jonka ajan kyseisestä OneLake-säilytystilasta vielä maksetaan. OneLake-tallennustila on käytettävissä, vaikka Fabric-kapasiteetti olisikin suljettuna.

Kuva 2: OneLake-tallennustilan hinnoittelu Pohjois- ja Länsi-Euroopan Azure-alueilla

Yleiskäyttöisen OneLake-tallennustilan lisäksi on määritetty OneLake-, Cache- ja Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR) -tallennustilan hinnoittelu. Cache-hinnoittelua käytetään reaaliaikaisen analytiikan KQL-tietokannan sekä monitorointiin hyödynnettävän Data Activatorin välimuistiin. Välimuistista data on saatavilla hyvin nopeasti, mutta hinta on myös kymmenen kertaa kalliimpi verrattuna normaaliin tallennustilan hintaan. Välimuistiin tallennettavat tiedot ja säilytysaika onkin siis syytä suunnitella tarkasti.

Uusin lisäys Fabricin tallennustilatarjoomaan on BCDR-tallennustila luomaan turvaa datalle katastrofien sattuessa. Fabricin BCDR-kyvykkyydet yleisesti eivät kata vielä kaikkia Fabricin komponentteja, mutta BCDR-tallennustilan avulla OneLakessa oleva data turvataan toiselle Azure-alueelle. BCDR-muistin hinta on korkeampi kuin normaalin tallennustilan hinta ja tämä pitää erikseen ottaa käyttöön Fabric kapasiteetin admin-portaalista.  Power BI on automaattisesti BCDR:n piirissä, kuten tähänkin asti.

Power BI -käyttäjälisenssit

Fabric ei ole muuttanut oikeastaan mitään suhteessa Power BI -käyttäjälisenssien tarpeeseen verrattuna aiempaan. Raporttien tekeminen Power BI Desktopilla on edelleen ilmaista, myös silloin kun hyödynnetään Fabricin dataa. Kun puolestaan Power BI -raportti halutaan julkaista ja jakaa Power BI Service -portaalissa myös muille organisaation jäsenille, tarvitaan maksullinen Power BI -käyttäjälisenssi – käytännössä tämä tarkoittaa yleensä Power BI Pro -lisenssiä, joka maksaa 9,4€/käyttäjä/kk. F64:ää pienemmillä Fabric-kapasiteeteilla niin raporttien käyttäjät kuin kehittäjätkin tarvitsevat nämä käyttäjälisenssit, samoin kuin aikaisemminkin, mikäli organisaatiolla ei ole käytössään Power BI Premium -kapasiteettia. Kuten aiemmin mainittiin, F64:stä alkaen Fabric-kapasiteetit rinnastuvat Power BI Premiumin P-luokan kapasiteetteihin, ja samat käytänteet käyttäjälisenssien osalta jatkuvat, sillä ainoastaan kehittäjät, jotka julkaisevat raportteja, tarvitsevat käyttäjälisenssit näillä suuremmilla Fabric-kapasiteeteilla.

Yhteenveto

Fabric-hinnoittelu on saanut lisää sävyjä tuotteen maturiteetin kasvaessa, ja alun punch line ”yksi hinta” voi tuntua nyt hieman liioittellulta. Silti on huomattava, että hinnoittelu on suhteellisen yksinkertainen verrattuna erikseen provisioitaviin palveluihin, joiden kapasiteettitarve tulee arvioida yksitellen. Edellä mainittujen varsinaisten Fabric-kustannusten lisäksi saattaa muodostua toki joitain muita kustannuksia tapauksesta riippuen. Tietoliikennekustannusten laskutusperiaatteen osalta minkään ei pitäisi olla oleellisesti muuttunut verrattuna aiempaan, Microsoft on kuitenkin julkaisemassa Fabriciin liittyvän verkkoliikenteen hinnoittelun tulevaisuudessa. Käyttötapauksesta riippuen saatetaan joutua käyttämään Fabricin ulkopuolisia palveluita, jotka maksavat erikseen. Data Governanceen hyödynnettävä Microsoft Purview integroituu Fabriciin tiiviisti, mutta se hinnoitellaan erikseen.

Hinnoittelusta puhuttaessa tietenkin olennaiseksi nousee kysymys: paljonko kapasiteettia tarvitaan? Tämän aiheen käsittelyyn tarvittaisiin kokonaan oma kirjoitus, ja suoraa, kaikille sopivaa vastausta tähän ei edes ole mahdollista antaa. Tarvittavaan kapasiteettiin kun huomattavasti vaikuttavat erilaiset käyttötapaukset, sisältäen datan ja lähteiden määrän, raporttien ja niiden käyttäjien lukumäärän, ja niin edelleen. Hyvä nyrkkisääntö on kuitenkin aloittaa provisioimalla pienin F2-kapasiteetti, alkaa rakentaa Fabric-ympäristöä tätä hyödyntäen, ja aktiivisesti seurata Fabric Capacity Metric Appia kapasiteetin riittävyyden arvioimiseksi.

Me Evitecillä olemme päässeet auttamaan jo muutamia asiakkaitamme matkalla Fabric-edelläkävijöiksi, ja mielellään autamme teitäkin alkuun pääsemisessä!

Kirjoittaja

Henni Niiranen

Data Consultant

24.10.2023 | Poiminnat Teknologiat Uutiset

Evitec Solutions valittu vesimittarien etäluennan pilotointiin Sastamalassa — toteutus Smart Aqua Analyticissilla ja Microsoft Fabricilla

Sastamalan kaupunki on yhdistämässä voimansa Evitec Solutionsin kanssa toteuttaakseen vesimittareiden etäluennan pilotin. Pilotissa käytetään Evitec Solutionsin kehittämää Smart Aqua Analytics -ratkaisua sekä Microsoft Fabricia. Hankkeella tavoitellaan lukuisia etuja, jotka kattavat kaupungin tarpeet ja odotukset.

Yksi Smart Aqua Analyticsin merkittävimmistä hyödyistä on mahdollisuus saada ajantasaista tietoa vedenkulutuksesta yhdistettynä laskutuksen automatisointiin. Järjestelmä auttaa kaupunkia seuraamaan ja hallinnoimaan kulutuksen trendejä sekä parantaa huomattavasti poikkeamien havaitsemista verrattuna aiempaan mittaritiedon keräämiseen. Huoltoa voidaan tehdä järjestelmän ansiosta ennakoivasti.

Myös vettä kuluttavat kaupungin asiakkaat hyötyvät uudesta järjestelmästä, sillä he voivat luottaa saavansa oikeaa tietoa käyttämänsä veden määrästä ja laskujensa olevan näin ollen entistä tarkempia. Tämä parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä ja auttaa heitä hallitsemaan omaa vedenkulutustaan.

Projekti hyödyntää modernia Microsoft Fabric -teknologiaa, joka mahdollistaa kaiken tarvittavan yhden tuotteen kautta, yksinkertaistaen data-alustan arkkitehtuuria ja kustannuksia. Tämä siirto osoittaa Sastamalan kaupungin ja Evitec Solutionsin sitoutumisen moderneihin ja kestäviin ratkaisuihin vedenhallinnassa.

Haluatko kuulla lisää?

Ole yhteydessä:

Onko sinulla tietojärjestelmissäsi aineistoa, joka tulisi saattaa GDPR-vaatimusten piiriin, tai oletko epävarma asiasta? Viranomaisvaatimukset edellyttävät henkilötietojen käsittelyä luottamuksellisesti ja turvallisesti. Tämä koskee myös yritysten tietojärjestelmiä ja esimerkiksi testiympäristöjä.

Henkilötiedot on peitettävä tai häivytettävä siten, että tietoja ei voi suoraan nähdä tai yhdistää muihin järjestelmässä oleviin tietoihin, mutta tietorakenteet pysyvät kuitenkin eheinä. Käyttötapauksesta riippuen tietojen peittäminen tehdään algoritmeilla joko anonymisoiden tai pseudonymisoiden. Englanniksi puhutaan termistä data masking. Ilman henkilötietojen huolellista suojaamista ei testiympäristöissä voida hyödyntää oikeiden käyttötapausten tietoja.

Olemme kehittäneet henkilötietojen häivyttämiseen, eli maskaukseen, tehokkaan ja läpinäkyvän, ketterän ratkaisun. Se on myös rakenteeltaan kevyt ja käyttäjäystävällinen. Ratkaisumme avulla henkilötietojen suojaaminen isoissa järjestelmissä voi parhaimmillaan olla hyvinkin yksinkertaista ja mutkatonta. Asiantuntijoillamme on jo paljon kokemusta tietosuojaan liittyvistä projekteista. Me tiedämme, mitä viranomaisvaatimukset tarkoittavat käytännössä, ja mitä ne tarkoittavat järjestelmien ja projektinhallinnan kannalta.

Ketterä ratkaisu, joka sopii moneen tilanteeseen

Tietojen häivyttämiseen kehitetty, dynaaminen ratkaisumme käsittelee ja tuottaa aineiston hyödyntäjälle datan, josta on häivytetty henkilötiedot lain määräämällä tavalla.

Kun yritys haluaa ottaa ratkaisun käyttöönsä, toimimme läheisessä yhteistyössä onnistuneen projektin takaamiseksi. Asiantuntijamme määrittelevät eli konfiguroivat asiakkaan kanssa tiedot, joita halutaan hyödyntää, ja liiketoimintatarpeet ohjaavat esimerkiksi tietolähteiden valintaa. Lisäksi tapauksesta riippuen valitaan, tehdäänkö maskaus anonymisoiden vai riittääkö pseudonymisointi. Tietorakenteet säilyvät alkuperäisen aineiston mukaisina. Maskata voi tarpeen mukaan vain tietyt tietokantakentät tai koko taulun.

Määritellyt säännöt ovat koko ajan asiakkaan nähtävissä, ja tarvittaessa muutosten teko on helppoa. Kun määritykset on tehty ja lähdelataukset toimivat, ratkaisumme maskaa datan automaattisesti ja tehokkaasti. Näin valmis aineisto on valmis hyödynnettäväksi. Ratkaisu sopii monenlaiseen tarpeeseen, ja sillä voi olla useampia rinnakkaisia hyödyntäjiä, ihmisiä tai järjestelmiä, kuten tietovaraston testiympäristöt.

Ratkaisumme etuja ovat sen ketteryys, läpinäkyvyys ja yksinkertaisuus, mikä tekee siitä myös helppokäyttöisen. Manuaalityötä on erittäin vähän, lähinnä alkuvaiheen määrittelyissä.

Me olemme valmiita auttamaan yrityksesi tietojärjestelmien henkilötietojen suojaamisessa tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

customer-target-audience

 

Vuonna 2018 EU-alueella voimaan astuneen yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation eli GDPR) mukaisesti henkilötietojen käsittelyn on oltava luottamuksellista ja turvallista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi yritysten, jotka henkilötietoja käsitellessään ovat samalla myös rekisterinpitäjiä, tulee suojata tietojärjestelmissään olevat henkilötiedot mahdollisten tietoturvaloukkausten varalta. Samalla tulee varmistaa tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus – tiedot on myös pystyttävä palauttamaan esimerkiksi teknisen onnettomuuden sattuessa.

Yritysten testiympäristössä tämä vaatimus konkretisoituu henkilötietojen peittämiseen tai häivyttämiseen siten, että henkilötietoja ei voi suoraan nähdä tai yhdistää muihin järjestelmässä oleviin tietoihin, mutta tietorakenteet pysyvät kuitenkin eheinä. Usein tämä toteutetaan algoritmeilla, jotka anonymisoivat tai pseudonymisoivat tiedot, jotta niitä voidaan tietoturvallisesti tarkastella ja käyttää testauksessa. Englanniksi puhutaan termistä data masking.

 

Anonymisointi vai pseudonymisionti?

Anonymisoinnilla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä niin, että henkilöä ei enää voida tunnistaa niistä. Pseudonymisointi puolestaan tarkoittaa henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja. Tällaiset lisätiedot täytyy tietenkin säilyttää huolellisesti erillään henkilötiedoista. (ks. lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto) Se, kumpaa suojaustapaa käytetään, riippuu käyttötapauksesta. Mikäli yritys käyttää tietoja vain testatakseen omaa tuotantoaan, pseudonymisointi riittää. Jos tietoja on tarve jakaa sellaiselle joukolle, jolla ei muuten olisi aineistoon oikeutta, käytetään näistä kahdesta raskaampaa anonymisointia tietojen suojaamiseksi.

Molemmissa tapauksissa datakokonaisuus säilyy eheänä. Tämä on tärkeää, jotta voidaan tuottaa testejä oikean elämän oikeilla tapauksilla, joita ei testijärjestelmässä tulisi muutoin mieleen testata, tai joita ei ilmenisi satunnaisesti generoidulla datalla. Toisaalta voidaan ongelmatapauksissa tuoda oikea käyttötapaus maskattuna testiympäristöön ja selvittää ongelma tietosuoja säilyttäen. Ilman henkilötietojen huolellista suojaamista ei testiympäristöissä voisi olla näitä oikean elämän tapauksia.

 

Meillä on ratkaisu ja kokemusta tietosuojaan liittyvistä projekteista

Henkilötietojen suojaaminen isoissa järjestelmissä voi parhaimmillaan olla hyvinkin yksinkertaista ja mutkatonta. Me Profit Softwarella olemme auttaneet asiakkaitamme jo vuosia järjestelmiensä henkilötietojen suojaamiseksi. Olemme kehittäneet siihen tehokkaan ja läpinäkyvän ratkaisun, joka on myös rakenteeltaan kevyt ja käyttäjäystävällinen. Sen läpi kulkee parhaillaankin isoja tietomassoja automatisoidusti, ja käyttäjä myös näkee, millaisten algoritmien mukaan ratkaisu tietoja käsittelee. Kyse ei suinkaan ole mistään mustasta laatikosta, vaan näitä määrityksiä pystystään myös joko yhdessä tai asiakasyritys omin voimin muokkaamaan – tarvittaessa tuotamme asiakkaallemme matemaattiset algoritmit juuri heidän tarpeeseensa.

Asiantuntijoillamme on jo paljon kokemusta tietosuojaan liittyvistä projekteista. Me tiedämme, mitä viranomaisvaatimukset tarkoittavat käytännössä, ja mitä ne tarkoittavat järjestelmien ja projektinhallinnan kannalta. Me olemme valmiita auttamaan yrityksesi tietojärjestelmien henkilötietojen suojaamisessa tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Mikäli haluat keskustella lisää, lähetä meille yhteydenottopyyntö osoitteeseen sales@evitecdata.local. Asiantuntijamme vastaavat sinulle ripeästi.

 

linkedin-data-masking-blogi-1-1547555

 

Tutustu myös muihin analytiikan ja tiedolla johtamisen palveluihimme.

Lue lisää: Lieksan ananasfarmi ja koirakiven käsikirurgia – sensitiivisen testausaineiston pseudonymisointi

istock-674717504-small-6001237

Yrityksen palveluiden ja sovellusten vieminen pilveen on nykyaikainen ja resurssiskaalautuva vaihtoehto, jota tarjotaan yhä useammin ratkaisuksi. Kuten kaikissa projekteissa, tässäkin tulee kuitenkin huomioida eri asioita. Joistakin huolista ja murheista päästään toki eroon, mutta tilalle tulee uusia asioita, joita ei voi jättää huomiotta.

Kaikkeen tähän kannattaa käyttää pilveen erikoistuneita ohjelmistoalan asiantuntijoita.

(lisää…)

Evitec ja Live-säätiö ovat työstäneet kattavaa tiedolla johtamisen ratkaisua jo parin vuoden ajan ja yhteistyö on toiminut hyvin. Kun Live-säätiöllä nousi tarve tehostaa ja yhtenäistää sisäistä tilaustenhallintaprosessiaan, valitsivat he Evitecin hyvän yhteistyösuhteen ja kilpailukykyisen tarjouksen perusteella ratkaisua toteuttamaan. live_logo_rgb-300x167-1344256

Täsmälliseen tarpeeseen valittiin kevyt ja nopeaan sovelluskehitykseen soveltuva Microsoftin Power Apps, joka on osa Power Platform -ratkaisua, johon Evitec on panostanut voimakkaasti. Power Platform mahdollisti tilaushallintajärjestelmän pystyttämisen erittäin nopealla aikataululla.

-Saimme Eviteciltä kaiken mitä halusimme, ja vielä vähän jopa parempana, sillä projektin aikana käytiin koko ajan aktiivisesti yhteistä keskustelua ja iterointia, sanoo Live-säätiön IT-päällikkö, Jouni Vesanen.

Live-säätiö saa nyt uudella järjestelmällä yhdenmukaisen tavan sisäisten tilausten käsittelyyn, mikä vähentää manuaalista työtä ja virheitä. Nyt toteutettu ratkaisu mahdollistaa sisäisten tilausten käsittelyn ja mahdollistaa myös selkeän tilausten raportoinnin Power BI -raportointijärjestelmän kautta.

Toteutettu ratkaisu on hyvä esimerkki siitä, miten prosessien digitalisaatiolla saavutetaan nopeasti lisäarvoa. Tyypillisesti Power Platform soveltuu tarpeisiin, joihin ei ole täysin valmista tuotepohjaista ratkaisua, mutta ei myöskään haluta tai voida lähteä isoon ohjelmistoprojektiin – Power Platformilla on mahdollista tehdä sovelluksia nopeasti ja kustannustehokkaasti, hyvin vähällä ohjelmoinnilla no-code/low-code -periaatteella.

-Olemme Power Platformissa myös tyytyväisiä siihen, että voimme itse jatkokehittää järjestelmää, Vesanen sanoo.

Live-säätiö (aiemmin Invalidisäätiö) työskentelee sen hyväksi, että mahdollisimman moni pystyy toimimaan suomalaisen yhteiskunnan täysipainoisena jäsenenä. Invalidisäätiöön kuuluvat Suomen kolmanneksi suurin ammatillinen erityisoppilaitos Ammattiopisto Live sekä ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen valmennus- ja asiantuntijapalveluita tuottava Live Palvelut. Säätiö perustettiin 1940 ja sen palveluksessa on runsas 600 asiantuntijaa.

Evitec on finanssialalle järjestelmäratkaisuja ja konsulttipalveluita toimittava yritys. Se tarjoaa lisäksi analytiikka- ja tiedonhallintapalveluita useille toimialoille. Vuonna 1992 perustetun Evitecin toimistot sijaitsevat Espoossa, Tampereella, Porissa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Tallinnassa ja Tukholmassa. Henkilöstömäärä on yli 300.