Tino Silfver

Kirjoittanut Tino Silfver

Nopea johdatus kiinnitysluottopankkeihin ja katettuihin joukkolainoihin 

Kiinnitysluottopankkitoiminta poikkeaa perinteisestä pankkitoiminnasta melko paljon, minkä lisäksi kiinnitysluottopankit (KLP) ovat usein oma erillinen yrityksensä pankkien organisaatiossa. Toiminnan voi tosin aloittaa myös laajentamalla pankin toimilupaa. Suomessa on kiinnitysluottopankeille jopa oma lakinsa (Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta 688/2010). Kiinnitysluottopankki on lain määritelmän mukaan osakeyhtiömuotoinen luottolaitos, jonka tarkoituksena on myöntää kiinteistöluottoja ja julkisyhteisöluottoja sekä laskea liikkeeseen tässä laissa tarkoitettuja kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja ja julkisyhteisövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja. Kiinteistövakuudellinen ja julkisyhteisövakuudellinen joukkovelkakirjalaina tunnetaan myös lyhyemmällä nimellä katettu joukkolaina (covered bond).

Kiinnitysluottopankkitoiminnan aloittaminen vaatii pankilta tai finanssiorganisaatiolta riittävää massaa asuntovakuudellisia kuluttaja- tai asunto-osakeyhtiölainoja, jotta liiketoiminnan aloitus olisi mahdollista. Kiinnitysluottopankki laskee liikkeelle katettuja joukkolainoja, joiden vakuudeksi on paketoitu liiketoimintakriteerit täyttäviä asuntovakuudellisten luottoja (tarkemmin sanottuna vakuutena käytetään näiden luottojen korkokassavirtoja ja pääoman takaisinmaksuja), joita tarjotaan rahoitusmarkkinoille sijoituskohteeksi.

Käytännössä katetut joukkolainat ovat siis vähittäispankkien varainhankintakeino, joiden avulla pankki pystyy lainaamaan rahoitusmarkkinoilta (sijoittajilta) varoja halvemmalla, eli pienemmällä marginaalilla kuin muita vakuuksia käyttämällä. Varainhankinnan edullisuus johtuu siitä, että katettu joukkolaina on sijoittajan silmissä hyvin luotettava ja turvallinen sijoituskohde. Lähinnä institutionaaliset sijoittajat kuten eläkevakuutusyhtiöt ja valtiot (esim. Suomen Pankki) voivat normaalisti sijoittaa katettuihin joukkolainoihin. Yksityisten sijoittajien osallistuminen onnistuu lähinnä sijoitusrahastojen kautta. Katetuille joukkovelkakirjalainoille haetaan liikkeellelaskun yhteydessä luottoluokituslaitoksen luottoluokitus ja luokitus on tyypillisesti erittäin hyvä tällä sijoitusinstrumentilla.

Pankki on joko talletusylijäämäinen tai -alijäämäinen. Suomalaiset pankit ovat pääosin talletusalijäämäisiä eli niiden vähittäistalletusten ja yleisölle myönnettyjen lainojen erotus on negatiivinen. Talletusylijäämäinen pankki ei hyödy katetuista joukkovelkakirjoista vastaavalla tavalla, koska tällaisella pankilla ei välttämättä ole tarvetta eikä hyötyä hakea rahoitusta markkinoilta. Katetut joukkovelkakirjat ovat talletusalijäämäiselle pankille ehdottomasti kannattavin varainhankintakeino, jos tarkoitukseen sopivia asuntovakuudellisia lainoja on riittävästi.

Evitecin kehittämä Covered Bonds -tuote automatisoi monimutkaisia prosesseja

Kiinnitysluottopankkien poolin ylläpidossa käytetyt järjestelmät ovat tyypillisesti olleet pankkien omia esimerkiksi raportointijärjestelmiin pohjautuvia ratkaisuja, joiden kehitys ja ylläpito on hankalaa. Lisäksi joukkovelkakirjojen liikkeellelaskut ja poolin ylläpito ovat usein näissä sisäisissä järjestelmissä työläitä toimenpiteitä, joiden automaatioaste on huono. Nämä manuaaliset prosessit ovat aikaa vieviä ja virheherkkiä. Erityisesti kiinnitysluottopankkitoimintaan liittyvä toistuva raportointi eri tahoille, kuten luottoluokittajille ja Finanssivalvonnalle, voi olla työlästä ja aikaa vievää.

Evitec Covered Bonds kiinnitysluottopankkitoimintaan räätälöity toiminnanohjausjärjestelmä, joka helpottaa huomattavasti kiinnitysluottopankin ylläpitotoimia ja hoitaa automaattisesti suurimman osan siihen liittyvistä työvaiheista. Tuotteemme automatisoi mm. lainojen vaatimaa viranomaisarviointia, poolituksen ja kassavirtojen laskentaa ja analysointia, nostaa tarvittaessa hälytyksiä ongelmatilanteissa ja luo raportointia niin liiketoiminnan, viranomaisten kuin luottoluokitustoimijoidenkin käyttöön.

Kiinnitysluottopankkitoiminnan etua muihin pankin varainhankinnan instrumentteihin verrattuna kuvastaa hyvin tämä: Yksi asiakkaistamme laski, että järjestelmämme maksoi itsensä jo 18 kuukaudessa takaisin, koska varainhankinta oli yksinkertaisesti niin paljon entistä edullisempaa.

Evitec Covered Bonds on markkinajohtaja kiinnitysluottopankkitoiminnan järjestelmissä Suomessa. Yli 40% Suomen katetusta joukkolainakannasta käsitellään meidän järjestelmässämme. Finanssialan toimijoita, jotka käyttävät jo tuotettamme, ovat S-Pankki, Hypo, OmaSP ja OP. Näiden lisäksi meillä on menossa useita myyntiprosesseja eri vaiheissa, sekä Suomessa että ulkomailla.

Emme ole jääneet lepäämään laakereillamme: olemme parhaillaan modernisoimassa järjestelmäämme ja tarjoamme jatkossa kiinnitysluottopankin järjestelmää myös pilvestä SaaS-palveluna. OP laski liikkeelle tänä vuonna Suomen ensimmäisen vihreän katetun joukkovelkakirjan. Joukkovelkakirjalle varmistetaan päivittäin riittävä määrä vihreää vakuutta meidän KLP-järjestelmämme poolituksen avulla. Evitec Covered Bonds -tuotetta voidaan siis käyttää myös vihreiden joukkovelkakirjojen vakuuksien poolituksessa, kunhan lainavakuuksien vihreyteen liittyvä päättely on pankilla kunnossa. OP on tehnyt Suomessa hienoa, uraauurtavaa työtä asuntovakuuksien vihreyden analysoinnissa ja tämän analyysin hedelmiä hyödynnetään KLP-järjestelmän poolituksessa. Kestävä kehitys on merkittävä teema finanssialalla tulevina vuosina ja on hienoa olla mukana edistämässä tätä tärkeää asiaa.

Miten olemme päässeet tähän ja mitä olemme oppineet?

Evitec Covered Bonds sai alkunsa vuonna 2010, kun OP Asuntoluottopankki (OPA) tarvitsi uuden järjestelmän katettujen joukkovelkakirjojen liikkeellelaskuun. Järjestelmän käyttöönotossa meni muutama vuosi, ja vuonna 2013 OPAsslla otettiin käyttöön uusi paljon aiempaa monipuolisempi ja OP:n tavoittelemaan väliluottomalliin mukautuva järjestelmä. OP on kiinnitysluottopankkitoiminnan kannalta erilainen finanssiryhmä, sillä sen muodostavat itsenäiset osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö tytäryhtiöineen.

Aluksi järjestelmän piti olla vain OP:lle räätälöity ratkaisu täsmälliseen tarpeeseen, mutta pian huomasimme, että Suomessa on laajemminkin tarvetta vastaavalle järjestelmälle. Suomessa oli tuohon aikaan vielä paljon talletusalijäämäisiä pankkeja, joilla ei ollut järjestelmää katettujen joukkolainojen liikkeellelaskuun. Päätimme panostaa tuotekehitykseen, ja vuonna 2016 Suomen Hypoteekkiyhdistyksestä (Hypo) tuli Profitin toinen kiinnitysluottopankkijärjestelmän asiakas. Hypo oli myös ensimmäinen asiakkaamme, joka käytti niin sanottua oman taseen mallia. Hypo siis laajensi pankin toimilupaa KLP-toimintaan, eikä perustanut erillistä kiinnitysluottopankkia.

Hypon Evitec Covered Bonds -järjestelmän käyttöönoton jälkeen veimme lävitse useamman käyttöönottoprojektin tiuhaan tahtiin. Oma Säästöpankin käyttöönottoprojekti valmistui vuonna 2017 ja S-Pankin järjestelmä saatiin käyttöön vuonna 2019.

Meillä on siis takana varsin hektiset vuodet tuotteen parissa, ja niiden aikana järjestelmästä on tullut markkinajohtaja Suomessa. Samalla Evitecin KLP-tiimin koko on kasvanut muutaman hengen kehitystiimistä yli 10-henkiseksi finanssiasiantuntijaorganisaatioksi. Evitecin KLP-kehitystiimi tuntee kiinnitysluottopankkitoimintaa todella hyvin, mikä on ehdoton myyntivalttimme tällä perinteisestä pankkiliiketoiminnasta selkeästi eroavalla liiketoiminta-alueella. Olemme oppineet paljon pankkien rahoituksesta ja katetuista joukkovelkakirjoista matkan varrella.

Itselleni yksi suurimmista opeista oli se, että jos haluaa menestyä, pitää luottaa omaan näkemykseensä ja tarttua rohkeasti uusiin ideoihin. Katettujen joukkovelkakirjojen alueella oli Suomessa markkinarako, eli puute hyvästä järjestelmästä ja paljon pankkeja, joille katettujen joukkolainojen käyttö rahoitukseen oli tulossa ajankohtaiseksi. Jos Evitec ei olisi tätä aukkoa täyttänyt, se olisi täytetty tavalla tai toisella. Suomessa, kuten muuallakin, merkittävät järjestelmäinvestoinnit päätyvät usein kansainvälisille isoille toimijoille ulkomaille, mikä ei pidemmän päälle tue Suomen kansantaloutta. Nyt meillä on itsellämme jo vahvasti katse Euroopassa ja suunnittelemme Evitec Covered Bonds -tuotteen viemistä kansainvälisille markkinoille.

Hypon uusi mobiilipankki tarjoaa henkilöasiakkaille laajat palvelut. Asiakas voi vaivattomasti tarkistaa esimerkiksi korttitapahtumat tai lainan saldon. Uuden mobiilipalvelun keskiössä ovat käytettävyys ja tyytyväiset asiakkaat.

hypo2-1-150x150-7302015Hypo ja Profit Software ovat tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan. Kun ajankohtaiseksi tuli mobiilipalveluiden laaja kehityshanke, valikoitui Profit Software kumppaniksi. Kokonaisuus sisältää vuonna 2017 markkinoille tuodun taloyhtiöiden lainalaskurin, 2018 lanseeratun Hypon Kotibongarin sekä viimeisimpänä, henkilöasiakkaiden mobiilipankin.

-Projektilla haettiin parannusta nykyiseen käytettävyyteen. Vanhan verkkopankin tunnistautuminen on vaatinut tunnuslukulistan, kun uusi mobiilipankki tuo pankkiasioinnin lähelle asiakasta. PIN-koodin avulla pääset helposti katsomaan niin luottokorttitapahtumia kuin lainasaldoa, kertoo Hypossa hankkeesta vastannut projektijohtaja Pekka Turunen.

Projektissa oli käytettävyyden lisäksi tärkeänä elementtinä myös se, että uudessa mobiilipankissa Hypo vastaa asiakasrajapinnoista itse ja kehitystyötä voidaan tehdä mutkattomasti tulevaisuudessa.
Hypo on asumiseen ja asumisen rahoitukseen erikoistunut luottolaitos, joten tarpeet ovat sen mukaisia.

-Mobiilipankkimme on ensisijaisesti tiedonhakua ja Hypoon kohdistuvaa viestintää varten. Asiakkaamme haluavat nähdä mikä heidän laina- tai talletustilisaldonsa on, he eivät maksa mobiilipankissa laskujaan, jatkaa Turunen.

Profit Softwaren Samlink-datan tuntemus ratkaisevassa roolissa

Projekti vaati vahvaa ymmärrystä Samlinkin datasta, mikä on ollut yksi merkittävä syy siihen, että Profit Software valikoitui kumppaniksi. Jo aiemmin toteutettu Kiinnitysluottopankin toiminnanohjausjärjestelmä -projekti antoi vahvan takuun toimialatuntemuksesta.

Kokonaisuuden toteuttaminen vaiheittain kesti yhteensä noin 18 kuukautta. Mobiilipankki sai viimeisen lisäyksen parisen viikkoa sitten, kun luottokorttitapahtumat lisättiin valikoimaan. Sovellus on saanut käyttäjiltä kiitosta ja positiivista palautetta. Projektin loppuvaiheessa tehtiin loppukäyttäjien kannalta myös merkittävä muutos, kun etusivu suunniteltiin beta-vaiheessa uudelleen. Turusen mukaan päätös oli onnistunut.

-Kyllä tämä hyvin saatiin toteutettua. ”Good job”, tiivistää Turunen haastattelun lopuksi.

Projekti
Profit Software teki Hypolle henkilöasiakkaiden mobiilipankin, jossa asiakas voi tarkastella pankkitapahtumiaan. Projekti toteutettiin asiakkaalle monitoimittajaympäristössä osana laajempaa mobiilipalveluiden hanketta, joka kesti noin puolitoista vuotta.

Suomen Hypoteekkiyhdistys
Hypo on ainoa asumiseen keskittynyt valtakunnallinen luottolaitos Suomessa. Se tarjoaa asiakkailleen (henkilö- ja yritysasiakkaat sekä taloyhtiöt) kaikkia asumisen rahoittamiseen tarvittavia lainapalveluja. Suomen Hypoteekkiyhdistys perustettiin 1860. Se työllistää noin 60 henkilöä.

Profit Software
Profit Software on finanssialalle järjestelmäratkaisuja ja konsulttipalveluita toimittava yritys. Yritys perustettiin vuonna 1992. Toimistot sijaitsevat Espoossa, Tampereella, Porissa, Lahdessa, Tallinnassa ja Tukholmassa. Työllistämme lähes 230 henkilöä.

Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, Hypo, panostaa vahvasti sähköisten palveluiden kehittämiseen. Viime vuonna markkinoille tuotu taloyhtiöiden lainalaskuri palvelee taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä. Nyt lanseerattu Hypo Kotibongari yhdistää talouden lainankantokyvyn arvioinnin ja unelmakohteiden listaamisen muutamalla klikkauksella.

hypokuva-150x150-4584281
Kuvassa vasemmalta Sami Vallinkoski ja Pekka Turunen

Reilu vuosi sitten Hypo pohti uusia keinoja, joilla sen tunnettuus ja kiinnostavuus paranisi. Lähes 160-vuotias asumisen rahoituksen asiantuntijayritys päätti panostaa asunnon vaihtamiseen ja hankkimiseen liittyvään sovellukseen, jollaista ei markkinoilla vielä ollut.

-Otimme työskentelyssä ennen kaikkea markkinoinnillisen näkökulman. Pohdimme, mitä kilpailijamme eivät ole tehneet ja erinäisten aihioiden kautta päädyimme palveluun, joka yhdistää eri kohteet ja lainansaannin. Käydessään asuntonäytössä käyttäjä voi tehdä tarvittavat muistiinpanot ja ottaa valokuvat suoraan sovellukseen, kertoo Hypon pankinjohtaja Sami Vallinkoski.

Alusta alkaen lähtökohtana oli ulottaa sovellus lainanhakuprosessissa siihen vaiheeseen, kun kohdetta halutaan käydä katsomassa tai kierretään näyttöjä. Aiemmin Hypo on tullut mukaan kuvioon siinä kohdin, kun kohteelle tarvitaan rahoitus.

-Kukaan ei halua täyttää pitkiä lainahakemuksia. Sovelluksella täytät vaivihkaa hakemuksen perustiedot ja pääset liikkeelle yhdellä klikkauksella, jatkaa Hypon ICT-päällikkö Pekka Turunen.

Tuttu kumppani uuden haasteen edessä

Toteutus tehtiin monitoimittajaympäristössä, mikä karsi muutamia toimijoita heti alussa pois. Ratkaiseva tekijä toimittajavalinnassa oli lopulta Hypon aiempi kokemus Profit Softwaresta ja luottamus osaamiseen.

-Profit Softwarella oli tästä osa-alueesta kevyimmät referenssit, mutta oikeita kysymyksiä esittämällä asiat vietiin oikeaan suuntaan. Meidän toiveemme ohjasivat tekemistä, toteaa Vallinkoski.

-Kehitys tapahtui yhdessä keskustelun ja luottamuksen kautta. Suurin keskustelu käytiin varmasti liiketoimintakonseptin ja käyttökokemuksen lisäksi teknisestä ympäristöstä. Toki meidän olemassa oleva teknologiamme määritti tekemistä, jatkaa Turunen.

Frontend-toteutuksessa käytettiin Reactia, Reduxia, D3.js:ää, Material-UI:ta, Webpackia ja Apache Cordovaa. Backend-toteutuksessa käytettiin .NET Web API 2:sta ja SQL Serveriä.

Palvelua voi käyttää monipuolisesti rekisteröitymättä. Rekisteröitymisen jälkeen sovelluksella voi mm. jakaa kohdetietoja muille ja ottaa valokuvia. Hypon Kotibongari löytyy mobiilisovelluksena sekä App Storesta että Google Play Storesta. Sitä voi käyttää myös selaimella.

-Yhteistyömme Profit Softwaren kanssa on sujunut kautta aikojen hyvin. Asioita tehdään tehokkaasti ja osaamista on. Tekijöillä oli can do -asenne, mitä ei kaikilla toimittajilla ole, tiivistää Turunen.

Projekti
Profit Software teki Hypolle mobiilisovelluksen, jossa käyttäjä voi arvioida lainansaantimahdollisuuksiaan ja muodostaa listaa unelmakohteistaan omaa vertailua varten. Projekti toteutettiin monitoimittajaympäristössä kuuden (6) kuukauden aikana.

Suomen Hypoteekkiyhdistys
Hypo on ainoa asumiseen keskittynyt valtakunnallinen luottolaitos Suomessa. Se tarjoaa asiakkailleen (henkilö- ja yritysasiakkaat sekä taloyhtiöt) kaikkia asumisen rahoittamiseen tarvittavia lainapalveluja. Suomen Hypoteekkiyhdistys perustettiin 1860. Se työllistää noin 60 henkilöä.

Profit Software
Profit Software on finanssialalle järjestelmäratkaisuja ja konsulttipalveluita toimittava yritys. Yritys perustettiin vuonna 1992. Toimistot sijaitsevat Espoossa, Tampereella, Porissa, Lahdessa, Tallinnassa ja Tukholmassa. Työllistämme lähes 230 henkilöä.