Sovelluskehitys ja testaus ulkoistetaan usein kumppaniyrityksille sekä erilaisille kehitys- ja testaustiimeille. EU:n yleinen tietosuoja-asetus asettaa luottamuksellisten tietojen käsittelylle vaatimuksia, jotka tietojen maskaukseen kehitetty ratkaisumme täyttää.

Mitä

Evitec Solutionsin tietojen maskaukseen tarkoitettu ratkaisu sisältää kaksi osaa: luottamuksellisten tietojen salauksen testiaineistoa luotaessa ja testimateriaalin päivittämisen salatulla aineistolla. Ratkaisua voidaan käyttää testimateriaalin salauksessa tai sitä voidaan laajentaa kattamaan testimateriaalin päivittäminen.

Tietojen maskaukseen kehitetty ratkaisumme mukautetaan aina ympäristöönsä – se ottaa huomioon taustalla olevat tietorakenteet. Näin testiaineiston päivittäminen onnistuu osajoukko kerrallaan jopa yksittäisen asiakastunnuksen, tuotetunnuksen tai tapahtumavälin tasolla testaustarpeista riippuen.

Testausasiantuntijat määrittävät yksinkertaisen käyttöliittymän avulla testimateriaalin, jonka perusteella järjestelmä poimii käytettävän materiaalin.

Miksi

 • Täyttääksemme henkilötietojen käyttöön liittyvät viranomaisvaatimukset.
 • Liikesalaisuuksien maskaus myös testimateriaalin osalta.
 • Ratkaisu voi olla osa jatkuvia palveluitanne.

Arvo

 • Keskitetty ympäristö, joka on tarkoitettu maskatulle datalle.
 • Integrointien helppo toteutus datan maskaamisen jälkeen.
 • Maskaussäännöt on helppo toteuttaa ja ylläpitää, ja ne tarjoavat läpinäkyvyyttä käyttäjille.
 • Ratkaisua voidaan laajentaa helposti.
 • Tauluja ja tietolähteitä voidaan lisätä tarpeen mukaan.

Muut teknologiat

 • SQL Server
 • SSIS
 • BIML

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Ajantasainen ja automaattinen vesitiedon mittaaminen tarjoaa mahdollisuuden merkittävään tehokkuuden ja asiakaspalvelun parantamiseen. Mikä parasta, mittareiden tuottaman tiedon avulla voidaan samalla pienentää toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Mitä

Smart Aqua Analytics -ratkaisu mahdollistaa yhtenäisen tavan käsitellä eri mittaritoimittajien mittaustietoja yhdessä keskitetyssä järjestelmässä. 

Mittaustiedon laatu voidaan varmistaa ja jopa korjata automaattisesti, jos kyse on esimerkiksi satunnaisesta tiedonsiirron häiriöstä. Asiakkaille saakka päässeen virheellisen tiedon korjaaminen aiheuttaa aina enemmän työtä, joten mitä aikaisemmin virheet havaitaan, sitä helpompaa niiden korjaus on.

Keskitetty mittaridatan käsittely mahdollistaa veden käytössä tapahtuvien muutosten ja poikkeamien seurannan, esimerkiksi hitaasti pahenevien vuotojen löytämisen ja ennakoivan huollon kohdistamisen sinne missä datan perusteella havaitaan poikkeamia.

Ratkaisu on joustava ja voidaan sovittaa mille tahansa vesilaitokselle. Voimme yhdessä muokata ratkaisusta juuri sellaisen, jollaisen tarvitset.

Edut

 • Parempi datan laatu.
 • Nopeampi reagointi poikkeamiin.
 • Parempi asiakaspalvelu.
 • Laskutustietojen automaattinen siirto asiakastietojärjestelmään.
 • Kaikki tiedot täysin asiakkaan hallinnassa.
 • Kattava data mahdollistaa uudet näkökulmat.
 • Skaalautuu joustavasti sitä mukaa, kun vesilaitoksen toiminta kasvaa.
 • Ei laiteinvestointeja.
 • Nopea ja riskitön käyttöönotto.
 • Yksinkertainen hinnoittelu.

Arvo

 • Karttapohjainen käyttöliittymä.
 • Ajantasaiset tiedot kulutuksesta.
 • Laitteiden tilojen ja hälytysten valvonta.
 • Virheellisten tietojen visualisointi.
 • Joustava ja helppokäyttöinen raportointi.
 • Tiedot yhdistettävissä useista lähdejärjestelmistä.
 • Helppo integrointi muihin, myös ulkoisiin, järjestelmiin.
 • Täysin pilvipohjainen.
 • Useiden eri mittarityyppien käsittely yhden järjestelmän kautta.
 • Mukautettavissa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Muut teknologiat

 • Azure 
 • Power BI

Ratkaisu on avoin ja laajennettavissa, ja se tarjoaa kattavan tuen erilaisille vesimittareille. Tuettuja mittaritoimittajia ovat esim. Zenner, Axioma, Bmeters, Adeunis, Honeywell, Krohne.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Arvopohjainen datan hyödyntäminen

Asiantuntijamme tekevät tiivistä yhteistyötä yrityksesi ja data-asiantuntijoidenne kanssa ja auttavat sinua hyödyntämään tietoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä

Autamme sinua luomaan raportteja organisaatiosi kaikkien tasojen käyttöön ja tuomaan datan ihmisten ulottuville heidän tehtäviensä ja tavoitteidensa tueksi. 

Työskentelemme tiiviisti kanssanne luodaksemme tarpeisiinne sopivat mittaristot ja datan visualisoinnit.

Lisäksi voimme luoda raportteja erilaisille tiedonhallintasovelluksille ja -järjestelmille, niin että saat näkyvyyden operatiivisiin tietoihin.

Autamme sinua järjestämään ja ylläpitämään tietojasi dataluetteloiden ja yrityksellesi sopivan tiedonhallintamallin avulla.

Miksi

 • Visualisoi suuri määrä dataa käyttäjäystävällisellä tavalla ja muodossa.
 • Automatisoi yritysten tärkeimmät raportit ja varmista niiden laatu samalla, kun minimoit manuaalisesti ylläpidettyjen raporttien määrän.
 • Hyödynnä tietoresurssejasi liiketoimintaosaamisen kasvattamiseen ja opi uutta liiketoiminnastasi, asiakkaistasi ja prosesseistasi.
 • Data-alustat mahdollistavat yritystason näkymän liiketoimintatietoihin.

Arvo

 • Oikea-aikaista tietoa visualisoituna, mikä johtaa parempiin liiketoimintapäätöksiin.
 • Järjestelmiesi operatiivisten käyttötietojen visualisointi antaa data- ja kehittäjätiimeille kokonaiskuvan rakentamistasi ratkaisuista ja lisäksi tietoa esimerkiksi luodusta prosessista, tietovirroista ja tietojen laatutarkastuksista tulevaa kehitystä varten.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Dataa oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Yhdistämme liiketoimintaa koskevat tarpeesi, osaamisesi ja strategiasi tiedonhallintaan ja yleisiin teknologioihin liittyvään osaamiseemme ja luomme data-alustan, joka palvelee liiketoimintojasi kokonaisvaltaisesti.

Mitä

Hyvin suunniteltu data-alusta on liiketoiminta-, ICT- ja datastrategioidesi ja -tarpeidesi kanssa olevan arvoperusteisen datatyön keskiössä. Se toimii mahdollistajana ja perustana ydinliiketoimintasi prosesseissa ja toiminnoissa luodulle todelliselle arvolle.

Rakennamme yhdessä tarpeitasi palvelevan alustan on premise -ratkaisuna tai pilveen. 

Asiantuntijoillamme on kokemusta Azure Fabricille, Snowflakelle ja SQL Serverille perustuvien data-alustojen rakentamisesta. Alusta valitaan aina tarpeidesi mukaan.

Pyrimme rakentamaan data-alustoja, jotka vaativat mahdollisimman vähän päivittäistä ylläpitoa. Tätä lähestymistapaa sovelletaan data-alustan kehityksen eri vaiheissa, jolloin alustan kehittämiseen ja pohdintoihin datan hyödyntämiseen eri prosesseissa ja liiketoiminnoissa jää enemmän aikaa.   

Miksi

 • Nykyaikainen data-alusta toimii liiketoiminnan datamarkkinapaikkana ja vastaa liiketoiminnan tarpeisiin käyttämällä sisäistä ja ulkoista dataa oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
 • Nykyaikainen data-alusta voi käsitellä monenlaisia strukturoituja ja strukturoimattomia tietoja. Näin se luo ympäristön, jota voidaan helposti muokata yrityksesi tarpeiden mukaisesti.
 • Hyvin toteutettu data-alusta antaa yrityksellesi kokonaisvaltaisen näkymän liiketoimintaan ja mahdollisuuden kasvattaa dataan perustuvaa arvonluontia.
 • Yritysten ja organisaatioiden kasvavat tietomäärät edellyttävät keskitettyjä data-alustoja, joiden ansiosta liiketoimintadataan on mahdollista saada yritystason näkymä. 

Arvo

 • Liiketoiminta- ja datapohjaiset data-alusta ratkaisut palvelevat sekä liiketoimintaa että IT:tä ilman, että arvopohjaisesta lähestymistavasta täytyy tinkiä.
 • Ylläpitoon ja hallinnointiin menee vähemmän aikaa, mikä mahdollistaa keskittymisen alustan kehittämiseen ja liiketoiminnan arvon luomiseen
 • Alustan vuosittaiset ylläpitokustannukset pienenevät, joten voit investoida arvon luomiseen alustan ylläpidon ja hallinnan sijaan.

Arkkitehtuureja eri skenaarioihin

 • Compact: Pienille ratkaisuille
 • Enterprise Data Warehouse (EDW): suuren mittakaavan ratkaisuille
 • Data Mesh, Fabric-based: pienille tai suurille organisaatioille

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Liiketoimintatietojen arvopolku

Tuomme liiketoimintasi ja datasi lähemmäs toisiaan toimimalla yrityksesi eri toimintojen tulkkina ja tukena.

Mitä

Autamme liiketoimintanne käyttäjiä luomaan tiedonhallinnan ratkaisuiden määrittelyitä ja suunnitelmia sekä nopeuttamaan pieniä ja suuria tiedolla johtamisen hankkeita liiketoiminnan arvonluonnissa.

Tavoitteenamme on tukea liiketoimintanne asiantuntijoita ja lisätä tiedonhallinnan osaamista niin, että organisaationne riippuvuus ulkoisista kumppaneista vähenee.

Tarjoamme palveluina mm. toteuttamiskelpoisuuden todentamista (Proof of Concept), esiselvityksiä ja etenemissuunnitelmien laatimista.

Miksi

 • Teemme asiat hieman eri tavalla – sinun parhaaksesi. Emme myy kalliita, kuukausikaupalla kestäviä projekteja, joissa määrittely- ja suunnitteluvaiheet tehdään ennen varsinaista toteutusta projektia.
 • Konsultointiyritysten tarjouksista puuttuu usein nykyhetken ja tavoitetilan välinen yhteys. Kuvaamme, visualisoimme ja suunnittelemme reitin kohti tavoitetilaasi, jotta voit arvioida sen ennen kuin päätät investoida laajoihin käyttöönottoprojekteihin.
 • Uskomme aidon yhteistyön ja arvon syntyvän yhdessä asiakkaidemme kanssa ja näin luomme sinulle enemmän arvoa pitkällä aikavälillä.

Arvo

 • Ei sitoutumista toimittajiin ennen suunnittelun ja muotoilun valmistumista.
 • Pieni investointi mahdollistaa nykytilasi tarkastelun sekä tavoitetilasi määrittelyn ja sen saavuttamisen suunnittelun. 
 • Toimintatapa hyödyttää sinua, sillä se ei sido sinua meihin ja voit aina toteuttaa suunnitelman sisäisesti.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä