Profit Software rakensi modernin tietovaraston Elon työkykyjohtamisen verkkopalvelun perustaksi

Työeläkeyhtiö Elo halusi uudistaa ja nopeuttaa asiakasyritystensä työkykyjohtamista. Uusi verkkopalvelu tekee työeläkevakuuttamiseen liittyvien asioiden hoitamisesta helppoa ja nopeaa yrityksille, työnantajille ja tilitoimiston edustajille. Profit Software auttoi Eloa rakentamalla modernin tietovaraston palvelun perustaksi.

 

Verkkopalvelun lähtökohtana oli aikaisemmin manuaalisesti tehdyn työn digitalisointi ja automatisointi sekä uusien toiminnallisuuksien kehittäminen Elon asiakasyritysten tarpeisiin.

Tärkeää oli tuottaa verkkopalvelu, josta käyttäjät löytävät helposti ja nopeasti kaiken tarvitsemansa tiedon eläkevakuutuksiin, työhyvinvointiin, eläkkeisiin ja kuntoutukseen liittyen. Laajennettu verkkopalvelu helpottaakin työkykyjohtamisen toimenpiteiden ja kuntoutuksen vaikuttavuuden seurantaa. Se myös auttaa Elon asiakasyrityksiä huomaamaan, miten työntekijöiden pysyminen työkykyisinä vaikuttaa positiivisesti yrityksen työeläkemaksuihin.

profit-software-case-elo-eija-kaipainen-perttula-1-6533660
Ejia Kaipainen-Perttula

— Verkkopalvelu on tehty täysin asiakkaan tarpeeseen. Asiakas pääsee nyt seuraamaan reaaliaikaisesti tietoa, pystyy reagoimaan nopeammin ja puuttumaan asioihin entistä paremmin, kertoo Elon kehitysjohtaja Eija Kaipainen-Perttula.

Verkkopalvelun avulla saatavilla tiedoilla ja toimenpiteillä henkilöstön työkyky paranee, mikä tuo yrityksille rahallisesti säästöä sairaspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutustarpeen vähentyessä. Ennen verkkopalvelua Elon asiakasyritykset ovat saaneet raportteja kerran kuussa tai neljännesvuosittain.

— Kaikki työkalut, mittarit, skenaariot ja vertailut muihin saman toimialojen yrityksiin löytyvät nyt samasta paikasta ja ovat koko ajan asiakaskuntamme saatavilla, Kaipainen-Perttula kuvailee.  — Asiakas pystyy myös tekemään kuvista ja grafiikoista omia esityksiään yrityksen sisäiseen käyttöön.

 

Moderni tietovarastoratkaisu mahdollistaa monipuolisen palvelun rakentamisen

 

Kaikkein keskeisintä projektissa oli käytettävyys ja asiakkaan ymmärtäminen. Laadukas palvelu vaatii pohjakseen laadukkaan tietovaraston.

Profit Software voitti kilpailutuksen vakuuttavalla tietovarastoasiantuntijuudellaan.

— Meille oli tärkeää saada mahdollisimman moderni tietovarastoratkaisu, jotta jatkossa on mahdollista integroida tietoa ulkoisiin alustoihin, Kaipainen-Perttula kuvailee. — Profit Softwarella (aikaisemmin Evolvit) on tarvitsemaamme tietovarasto-osaamista ja tähän asiantuntemukseen on meillä aiemminkin oltu tyytyväisiä.

Tietovarasto rakennettiin Microsoftin tekniikoilla. Merkittävä määrä verkkopalvelun tarvitsemista laskennoista toteutettiin konvertoimalla aktuaarien SAS-koodit T-SQL-proseduureiksi. Integroinnit muihin järjestelmiin ja ajoketjun hallinta toteutettiin Microsoftin SSIS ETL-työkalulla.

Kaipainen-Perttulan mukaan onnistuneen projektin keskeisin edellytys on, että viestintä toimii projektin sisällä ja sen ulkopuolella.

— Profit Softwaren kulttuuri hoitaa asioita on loistava, avoin kommunikaatio takaa sen, että töitä on helppoa tehdä yhdessä, Kaipainen-Perttula sanoo. — Oli myös hienoa tietää, että projektin onnistumisella oli johdon tuki. Yhteistyöstä tuli sellainen olo, että projektia pidettiin oikeasti tärkeänä.

Seuraavaksi Elolla seurataan verkkopalvelun käyttöä ja  aktivoidaan  asiakasyrityksiä hyödyntämään sen tarjoamia työkaluja ja ominaisuuksia.

 

Projekti

Profit Software rakensi Elolle Microsoftin tekniikoilla modernin tietovaraston uuden työeläkevakuuttamisen palveluihin  keskittyvän verkkopalvelun perustaksi. Projekti saatiin valmiiksi n. vuodessa.

Työeläkeyhtiö Elo

Elo on Suomen kolmanneksi suurin työeläkevakuuttaja. Elo vastaa noin 500 000 työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehtii 230 000 eläkkeensaajasta ja noin 23 miljardin euron sijoitusomaisuudesta. Yrityksessä työskentelee 500 työeläkevakuutusalan ammattilaista.

Profit Software
Profit Software on finanssialalle järjestelmäratkaisuja ja konsulttipalveluita toimittava yritys. Yritys perustettiin vuonna 1992. Toimistot sijaitsevat Espoossa, Tampereella, Porissa, Lahdessa, Tallinnassa ja Tukholmassa. Työllistämme lähes 230 henkilöä.