Mobiilisovellusten teknologiavalintoja ohjaavat maturiteetti, asiakas ja tietoturva

Käyttäjälle mobiilisovellukset näyttäytyvät useimmiten visuaalisten elementtien kautta. Teknologiset valinnat vaikuttavat kuitenkin sovelluksen taustalla kaikessa. Monilla finanssialalla käytetyillä järjestelmillä on pitkä historia ja uutta teknologiaa otetaan käyttöön vähitellen, yhtenä esimerkkinä pankkiasiointiin liittyvät mobiilisovellukset.

man-using-mobile-online-banking-and-payment-digital-marketing-finance-and-banking-networking-online-shopping-and-icon-customer-network-connection-cyber-security-business-technology-Kun lähdemme toteuttamaan sovellusta, on asiakkaan olemassa olevilla teknologisilla valinnoilla merkitystä. Huomioitava seikka on lisäksi sovelluksen kehitykseen valitun teknologian maturiteetti, eli se, että teknologia on ollut olemassa jo muutaman vuoden ja nähtävissä on, että se on olemassa myös kymmenen vuoden päästä, kertoo Profit Softwaressa kehittäjänä työskentelevä Niko Erkintalo.

Kollega Jani Ojanen on samaa mieltä ja jatkaa: – Kun puhutaan finanssialan softasta, niin teknologioiden maturiteettiin liittyy vahvasti uskottavuus: teknologian ollessa jatkuvassa käytössä, löydetään bugit ja haavoittuvuudet suuren yhteisön toimesta helpommin.

Uskottavuus ennen kaikkea

Käyttäjän odotukset finanssialan mobiilisovellusta kohtaan ovat erilaiset kuin käytettäessä esimerkiksi ruoan tilaamiseen tarkoitettua sovellusta.

-”Wow-elementtejä” on toki hyvä olla, mutta vielä merkittävämpää on se, että käyttäjä kokee sovelluksen turvalliseksi, toteaa Jani.

Uskottavuuteen liittyy olennaisesti myös tietoturva. Mobiilisovelluksen ollessa kyseessä, voi sormenjälki tai PIN-koodi vastata tunnistautumista. Joskus käytetään myös kolmannen osapuolen tarjoamaa tunnistautumista. Itse sovellukseen ei tule kerätä käyttäjätunnusrekisteriä, tähän voi käyttää esimerkiksi pilvessä sijaitsevaa taustasovellusta.

Kuten alussa mainittiin, suunnittelutyö alkaa kestävistä teknologiavalinnoista.

-Projektin alussa meillä on tiedossa arkkitehtuurinen ja visuaalinen kokonaisuus, itse toteutusta tehdään pala kerrallaan. Joskus jokin graafinen elementti saattaa vaatia hurjasti työtä ja muutamalla visuaalisella muutoksella työ muuttuu mahdottomasta mahdolliseksi, sanoo Niko.

Profit Softwaren varainhoidon mobiilisovellus on React Native -sovellus, eli sama koodi kääntyy natiiviksi niin Androidille kuin IOS:lle.

-Perusperiaatteena kehityksessä kannattaa pitää arkkitehtuurisuunnittelua, joka tukee sovelluksen laajennettavuutta, hyvää dokumentaatiota ja testausta, tiivistää Niko.

Lue myös:

Moderni pilvi meets finanssimaailma

Yksinkertaisuus ja ymmärrettävyys ovat keskiössä finanssialan mobiilisovellusten suunnittelussa