22.12.2023 | Blogi Poiminnat

Tekoälyn vuosi – kokemuksia Evitec Solutionsin asiakkailta ja kehittäjiltä

Tekoäly on tehnyt läpimurron yritysmaailmassa ja on mullistamassa perinteisiä työskentelytapoja. Tekoälyä käytetään jo taustalla monessa palvelussa, ja yhä useammat yritykset ovat ottaneet käyttöön generatiiviseen tekoälyyn pohjautuvia työkaluja, hyödyntäen sitä tekstin tuottamisesta kuvien, videoiden ja musiikin luomiseen.

Vaikka tekoälyyn ja kielimalleihin perustuvia sovelluksia on ollut aiemminkin, OpenAI:n ChatGPT toi kielimalleja hyödyntävän palvelun kaikkien saataville. Seuraava suuri läpimurto on tapahtumassa Microsoftin julkistettua M365 Copilotin, joka tuo tekoälyn lähes kaikkien tietotyöläisten käyttöön. Palvelu mahdollistaa tuttujen O365-työkalujen käyttämisen tekoälyavusteisesti, jolloin tekoälyn avulla voidaan esimerkiksi tehdä palaverimuistioita, kirjoittaa sähköposteja, luoda PowerPoint-esityksiä tai hakea tietoa yrityksen SharePoint-sivustolta.

Innostunutta palautetta Evitecin asiakkailta

Evitec Solutions toteutti ensimmäiset kielimalleihin pohjautuvat sovellukset syksyllä 2023. Asiakkailtamme saamamme palaute on ollut innostunutta. Tekoälyn avulla olemme pienillä investoinneilla rakentaneet asiakkaiden omiin dokumenttiarkistoihin pohjautuvia Q&A -palveluita sekä automatisoineet heikosti strukturoidun aineiston käsittelyä. Tekoälyn avulla voidaan myös käsitellä sellaisia tietomassoja, joiden käsittely manuaalisesti ei olisi aiemmin ollut mahdollista. Näin saadaan rikastettua esimerkiksi dokumenttiarkiston metatietoja.

Koska sovellukset voidaan toteuttaa kokonaan Microsoftin arkkitehtuuriin pohjautuen, Azuressa voidaan hyödyntää osittain jo olemassa olevaa arkkitehtuuria sekä tuttuja komponentteja, kuten esimerkiksi Azure AI Vision OCR -palvelua. Microsoftin AI Servicen kautta on myös saatavilla laaja valikoima tekoälyä hyödyntäviä rajapintoja, jolloin OpenAI:n tai sen kilpailijoiden kehittäessä uusia kehittyneempiä tekoälypohjaisia malleja voidaan palvelussa käytetty rajapinta päivittää käyttämään uusinta mallia.

Tuottavuusloikka ohjelmistokehitykseen

Tekoälypohjaisia työkaluja on kehitetty myös koodareiden tueksi. Näistä tällä hetkellä yleisin on Microsoftin omistama GitHub Copilot. Evitecin tuotekehityksessä GitHub Copilotia on käytetty syksyn aikana ja kokemukset ovat olleet positiivista. Copilot auttaa erityisesti ohjelmistokoodin laadun parantamisessa, vanhan ohjelmistokoodin uudelleenkirjoittamisessa eli refaktoroinnissa sekä testitapausten luomisessa.

Tekoälyavusteisten työkalujen on koettu myös madaltavan oppimiskynnystä, varsinkin kun perehdytään jo olemassa olevaan koodiin. Tämä saattaa auttaa erityisesti kokemattomampia koodareita hyppäämään mukaan uusiin projekteihin. Tekoäly auttaa rakentamaan uutta koodia helposti ja vaivattomasti, kunhan vain kehittäjä osaa kertoa mitä haluaa. Tekoälyn tehokas hyödyntäminen vaatii siis organisaatiolta myös kouluttautumista.

Kirjoittaja

Sampsa Tirkkonen

Sampsa vastaa Evitecin AI-tarjoomasta

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä: