Asiakastarina

Tekoälyllä nopeutta laskentaan ja selkeyttä ohjeisiin – HypoGPT -palvelu auttaa Suomen Hypoteekkiyhdistyksen henkilöstöä toiminnan tehostamisessa

Pekka Turunen, Hypon teknologiajohtaja

Evitec Solutions toteutti pitkäaikaiselle asiakkaalleen, Suomen Hypoteekkiyhdistykselle, Hypolle, neljä generatiivista tekoälyä hyödyntävää ratkaisua, jotka yhdenmukaistavat eri dokumenttien tietoja helposti analysoitavaan muotoon, luovat pohjaa toiminnansuunnittelun tehostamiseen sekä selkeyttävät viranomaissäädöksiä ja yrityksen omia ohjeita.

Projektikokonaisuus toteutettiin syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana yhdessä Hypon kanssa, asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Jokaiselle palvelulle toteutettiin Azure App Serviceä hyödyntäen helppokäyttöinen selainkäyttöliittymä, mikä varmistaa vaivattoman käytön kaikille yrityksen sisäisille loppukäyttäjille.

Kolme ratkaisuista on Kysy Hypolta -palveluksi rakennettuja, tekoälyä hyödyntäviä tekoälyavustajia, jotka mahdollistavat Hypon sisäisille käyttäjille luonnollisen kielen avulla kysymysten esittämisen ja vastausten saamisen silloin, kun tietoa tarvitaan. Vastaukset pohjautuvat avustajalle ennalta ladattuun dokumentaatioon. Tekoälyavustajat vastaavat kysymyksiin kolmesta eri aihealueesta, ohjeistuksesta, viranomaissäädöksistä ja toiminnan suunnittelusta. Neljäs toteutus on analyysityökalu, joka jalostaa pdf-dokumenttien tiedon strukturoituun muotoon, mikä vähentää merkittävästi manuaalista laskentaa.

Tekoälyllä on saatu nopeasti todennettavissa olevaa lisäarvoa liiketoimintaan. Sitä hyödynnetään esimerkiksi dokumenteista saatavien massatietojen automaattisessa uudelleenjärjestelyssä – aiemmin tämä työvaihe on pitänyt tehdä käsin.

– Olemme ottaneet Evitec Solutionsin kanssa kehitetyn tekoälyavusteisen analyysityökalun käyttöön arkityöhömme, sillä se tehostaa selvästi massatietojen käsittelyä. Tietojen yhdenmukaisuus nopeuttaa analysointia ja tiedon käyttöä liiketoimintaprosessissa. Kysy Hypolta -tekoälypalvelu puolestaan tukee henkilöstömme työskentelyä viranomaisohjeiden ja omien ohjeistuksiemme löytämisessä, sanoo Pekka Turunen, Hypon teknologiajohtaja.

Tekoälypalvelut toteutettiin Microsoft Azuressa ja Azure OpenAI Serviceä hyödyntäen. Kaikki tekoälyn käyttämä data on yrityksen omassa Azure-ympäristössä pilvessä. Tekoälyllä ei ole yhteyttä julkiseen internetiin, joten kaikki tiedot säilyvät tietoturvallisesti yrityksen omassa ympäristössä. Tieto tallennetaan yrityksen tietojärjestelmään, josta Open AI:n avulla haetaan tietoa. Linkkinä välissä toimii Azuren AI Search Service. Kun tieto on tallennettu Azure Blob Storage -järjestelmään, se indeksoidaan eli järjestetään tietyllä tavalla. Indeksoinnin ansiosta tekoäly pystyy hahmottamaan asiayhteyksiä ja sanoja. Kun uutta tietoa lisätään, se myös indeksoidaan automaattisesti.

Kun käyttäjä antaa tekoälyavustajalle syötteen etsiä esimerkiksi oikeaa viranomaisohjetta, tekoäly prosessoi syötettä, etsii tietoa sekä yhdistää pisteet toisiinsa. Se tarjoaa myös viitteet, mistä tiedostoista vastausta on haettu. Vastausten lähteiden ilmoittaminen on tärkeää, jotta käyttäjä voi vahvistaa tekoälyavustajan tarjoaman tiedon oikeellisuuden, kuten vastuulliseen tekoälykehitykseen kuuluu. Jos tekoälyavustaja ei löydä täydellistä vastausta, se kertoo tämän. Vastaavasti analyysityökalussa laskennan automatisoinnin yksi työvaihe on tarkistaa tekoälyn tuottama lopputulos.

Yhteistyötä tutkimusmatkalla kohti uutta

Hypo ja Evitec Solutions ovat tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan muun muassa Hypon kiinnitysluottopankin toiminnanohjausjärjestelmän ja mobiilipankin kehityksen kautta. Modernien palveluiden kehittäminen yhdessä on tuttua ja toimivaa. Nyt toteutettu projektikokonaisuus oli oivallinen tilaisuus molemmille osapuolille tutkia ja löytää yhdessä aidosti yritykselle arvoa tuottavia tekoälyn sovellutuksia.

– Tekoälyratkaisuista kuulee nyt paljon ylistävää puhetta, me halusimme nähdä hyödyt käytännössä. Lähdimme Evitec Solutionsin kanssa yhdessä reippaalla tahdilla iteroiden tutkimaan ja kokeilemaan eri ratkaisuja. Näimme nopeasti tuloksia siitä, miten tekoälyllä voidaan tehostaa toimintaa ja saada näin konkreettista lisäarvoa. Matka jatkuu ja seuraavia sovellutuksia ideoidaan jo yhdessä, Turunen toteaa.

Rakennettuja tekoälyratkaisuja testattiin paljon ennen niiden käyttöönottoa, sillä esimerkiksi luonnollista kieltä käytettäessä on huomioitava palvelun moninaiset käyttäjät. Se, miten ihminen muotoilee kysymyksensä tekoälyavustajalle voi riippua esimerkiksi työroolista ja näkökulmasta. Palvelun pitää ymmärtää erilaisia kysymyksenasetteluja ja tarvittaessa ohjata kysyjä ongelmatilanteessa loogiseen paikkaan.
Nyt luodut tekoälypalvelut avaavat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi toimintasuunnitelman nopeuttamisessa. Matka modernin teknologian aallonharjalla jatkuu.

– Uuden teknologian käyttöön ottaminen vaatii aina hieman uudenlaista ajattelua, ja tässä korostuu teknisen osaamisen ja liiketoimintatiedon yhdistäminen sekä hyvä kommunikaatio. Tutkimusmatka uudenlaiseen tekemiseen on yhdistelmä hyvää pohjatyötä ja rohkeutta kokeilla erilaisia vaihtoehtoja. Oivallusten myötä myös innostus ja luottamus kasvavat. Microsoftin Azure-ympäristöä ja -pilveä hyödyntäessä voi olla turvallisin mielin, sanoo Evitec Solutionsin data- ja analytiikkakonsultti Sesilia Merimaa.

Uusien tekoälyavustajien kehittäminen myös muihin tarpeisiin on alkujumpan jälkeen vaivatonta.

– Suurin työ on infrastruktuurin perustaminen, sen jälkeen tekoälyavustajia voi kehittää kohtuullisen vaivattomasti ja monipuolisesti eri tarkoituksiin, Merimaa jatkaa.

Suomen Hypoteekkiyhdistys
Hypo on ainoa asumiseen keskittynyt valtakunnallinen luottolaitos Suomessa. Hypo tarjoaa asiakkailleen kaikkia asumisen rahoittamiseen tarvittavia lainapalveluja: asuntolainoja ja asuntovakuudellisia kulutusluottoja oman kodin hankintaan, asunnon vaihtamiseen ja remontointiin.

Evitec Solutions on pohjoismainen finanssialan ohjelmistoratkaisujen kehittäjä, konsultointipalveluiden tarjoaja ja alan rohkea uudistaja. Lisäksi tarjoomaan kuuluu analytiikka- ja tiedonhallintapalveluita useille toimialoille. Evitec Solutionsilla on Microsoft Solutions Partner -tunnustus datan ja tekoälyn sekä digitaalisen ja sovellusinnovaation aloilla. Tämä tunnustus korostaa yrityksen sitoutumista kumppanuuteen asiakkaidemme kanssa, sekä uusien ratkaisujen ja parhaiden käytäntöjen luomista tiiviissä yhteistyössä.

Pekka Turunen, Hypon teknologiajohtaja