Palvelumuotoilu & käyttäjäkokemus

Avustamme sinua luomaan palveluita, jotka ovat linjassa liiketoimintasi tavoitteiden kanssa. Asiantuntijatiimimme on erikoistunut finanssialan käyttöliittymä-, käyttökokemus- ja palvelumuotoiluun. Palvelumme kattaa kaikki palvelumuotoilun osa-alueet työpajojen fasilitoinnista miellyttävän käyttökokemuksen varmistamiseen.

Palvelumuotoilumme perustana on käyttäjätarpeiden ja soveltuvien menetelmien perusteellinen ymmärtäminen. Optimoimme interaktioiden määrän ja mukautamme ne tehtävän kontekstiin kunkin ominaisuuden käyttötiheyden, sekä käytön monimutkaisuuden ja arvon perusteella.

Lopputuloksena on esteettinen, visuaalinen muotoilu ja nopea omaksuttavuus, mikä mahdollistaa miellyttävän käyttökokemuksen. Hyödynnämme myös mikrovuorovaikutuksia ja saamme näin aikaan iloa ja positiivisia kokemuksia.

Vaikka ”muotoilu on näkyväksi tehtyä älykkyyttä” (Design is Intelligence Made Visible), hyvä muotoilu on usein näkymätöntä.