Tjänstedesign och användarupplevelse

Vi hjälper dig att skapa tjänster som är i linje med dina affärsmål. Vi har ett dedikerat team av användargränssnitt, användarupplevelse och tjänstedesigners specialiserade på finanssektorn. Vi täcker alla designområden, från underlättande workshops till att säkerställa en bra användarupplevelse.


Vår design bygger på en grundlig förståelse för användarnas behov, vilka vi får fram med de mest lämpliga metoderna. Vi optimerar interaktionerna och anpassar dem till uppgiftskontexten baserat på frekvensen, komplexiteten och värdet av att använda varje funktion.


Våra användare kommer att skåda en estetisk visuell design som stöder snabba meningsskapande och angenäma upplevelser. Vi tillämpar även mikrointeraktioner för att smidigt informera användare och som skapar glädje med positiva överraskningar.


Bra design är ofta osynlig, men ”design är intelligens som görs synlig”.