Datan maskaus

Sovelluskehitys ja testaus ulkoistetaan usein kumppaniyrityksille sekä erilaisille kehitys- ja testaustiimeille. EU:n yleinen tietosuoja-asetus asettaa luottamuksellisten tietojen käsittelylle vaatimuksia, jotka tietojen maskaukseen kehitetty ratkaisumme täyttää.

Mitä

Evitec Solutionsin tietojen maskaukseen tarkoitettu ratkaisu sisältää kaksi osaa: luottamuksellisten tietojen salauksen testiaineistoa luotaessa ja testimateriaalin päivittämisen salatulla aineistolla. Ratkaisua voidaan käyttää testimateriaalin salauksessa tai sitä voidaan laajentaa kattamaan testimateriaalin päivittäminen.

Tietojen maskaukseen kehitetty ratkaisumme mukautetaan aina ympäristöönsä – se ottaa huomioon taustalla olevat tietorakenteet. Näin testiaineiston päivittäminen onnistuu osajoukko kerrallaan jopa yksittäisen asiakastunnuksen, tuotetunnuksen tai tapahtumavälin tasolla testaustarpeista riippuen.

Testausasiantuntijat määrittävät yksinkertaisen käyttöliittymän avulla testimateriaalin, jonka perusteella järjestelmä poimii käytettävän materiaalin.

Miksi

 • Täyttääksemme henkilötietojen käyttöön liittyvät viranomaisvaatimukset.
 • Liikesalaisuuksien maskaus myös testimateriaalin osalta.
 • Ratkaisu voi olla osa jatkuvia palveluitanne.

Arvo

 • Keskitetty ympäristö, joka on tarkoitettu maskatulle datalle.
 • Integrointien helppo toteutus datan maskaamisen jälkeen.
 • Maskaussäännöt on helppo toteuttaa ja ylläpitää, ja ne tarjoavat läpinäkyvyyttä käyttäjille.
 • Ratkaisua voidaan laajentaa helposti.
 • Tauluja ja tietolähteitä voidaan lisätä tarpeen mukaan.

Muut teknologiat

 • SQL Server
 • SSIS
 • BIML

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä