Datamaskering

Orolig över datamaskering? Applikationsutveckling och -testning utkontrakteras ofta till partners och utvecklings- och testteam. EU:s allmänna dataskyddsförordning ställer vissa krav på behandlingen av konfidentiella data, vilket vår datamaskeringslösning uppfyller och förenklar vardagen.

Vad?

Evitec Solutions datamaskeringslösning består av två delar: kryptering av konfidentiella data vid skapande av testmaterial och uppdatering av testmaterial med hjälp av krypterat material. Lösningen kan implementeras för kryptering av testmaterial eller så kan den utökas för att omfatta uppdatering av testmaterialet.

Vår datamaskeringslösning anpassas alltid till miljön ifråga, så att den förstår de underliggande datastrukturerna. På detta viskan testmaterialet uppdateras en delmängd åt gången, till och med på nivån för ett enskilt kund-ID, en enskild produktnyckel eller en enskild händelseintervall, beroende på de specifika testbehoven.

Testingenjörerna använder ett enkelt användargränssnitt för att definiera det önskade testmaterialet, baserat på vilket systemet väljer det material som ska användas.

Varför?

  • Att uppfylla kraven som myndigheterna ställer gällande behandling av personuppgifter.
  • Att även maskera företagshemligheter i testmaterial.
  • Lösningen kan vara en del av dina kontinuerliga tjänster.

  Värde

  • En centraliserad miljö för maskerade data.
  • Smidiga integrationer som förenklas efter maskering. Maskeringsregler är enkla att implementera och underhålla, transparens för användare.
  • Lösningen kan enkelt utökas.
  • Tabeller och datakällor kan läggas till efter behov.

Relaterade tekniker

  • SQL Server
  • SSIS
  • BIML

Är du intresserad?
Kontakta oss