Smart Aqua Analytics

Ajantasainen ja automaattinen vesitiedon mittaaminen tarjoaa mahdollisuuden merkittävään tehokkuuden ja asiakaspalvelun parantamiseen. Mikä parasta, mittareiden tuottaman tiedon avulla voidaan samalla pienentää toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Mitä

Smart Aqua Analytics -ratkaisu mahdollistaa yhtenäisen tavan käsitellä eri mittaritoimittajien mittaustietoja yhdessä keskitetyssä järjestelmässä. 

Mittaustiedon laatu voidaan varmistaa ja jopa korjata automaattisesti, jos kyse on esimerkiksi satunnaisesta tiedonsiirron häiriöstä. Asiakkaille saakka päässeen virheellisen tiedon korjaaminen aiheuttaa aina enemmän työtä, joten mitä aikaisemmin virheet havaitaan, sitä helpompaa niiden korjaus on.

Keskitetty mittaridatan käsittely mahdollistaa veden käytössä tapahtuvien muutosten ja poikkeamien seurannan, esimerkiksi hitaasti pahenevien vuotojen löytämisen ja ennakoivan huollon kohdistamisen sinne missä datan perusteella havaitaan poikkeamia.

Ratkaisu on joustava ja voidaan sovittaa mille tahansa vesilaitokselle. Voimme yhdessä muokata ratkaisusta juuri sellaisen, jollaisen tarvitset.

Edut

 • Parempi datan laatu.
 • Nopeampi reagointi poikkeamiin.
 • Parempi asiakaspalvelu.
 • Laskutustietojen automaattinen siirto asiakastietojärjestelmään.
 • Kaikki tiedot täysin asiakkaan hallinnassa.
 • Kattava data mahdollistaa uudet näkökulmat.
 • Skaalautuu joustavasti sitä mukaa, kun vesilaitoksen toiminta kasvaa.
 • Ei laiteinvestointeja.
 • Nopea ja riskitön käyttöönotto.
 • Yksinkertainen hinnoittelu.

Arvo

 • Karttapohjainen käyttöliittymä.
 • Ajantasaiset tiedot kulutuksesta.
 • Laitteiden tilojen ja hälytysten valvonta.
 • Virheellisten tietojen visualisointi.
 • Joustava ja helppokäyttöinen raportointi.
 • Tiedot yhdistettävissä useista lähdejärjestelmistä.
 • Helppo integrointi muihin, myös ulkoisiin, järjestelmiin.
 • Täysin pilvipohjainen.
 • Useiden eri mittarityyppien käsittely yhden järjestelmän kautta.
 • Mukautettavissa asiakkaan tarpeiden mukaan.

Muut teknologiat

 • Azure 
 • Power BI

Ratkaisu on avoin ja laajennettavissa, ja se tarjoaa kattavan tuen erilaisille vesimittareille. Tuettuja mittaritoimittajia ovat esim. Zenner, Axioma, Bmeters, Adeunis, Honeywell, Krohne.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä