Smart Aqua Analytics

Uppdaterad och automatisk mätning av vattendata gör det möjligt att signifikant förbättra effektiviteten och kundservicen. Det allra bästa är att informationen som mätarna producerar kan användas för att minska miljöpåverkan som din verksamhet ger upphov till.

Vad?

Smart Aqua Analytics är centraliserad behandling av mätdata, vilket möjliggör ett standardiserat sätt och ett system för att behandla data från olika mätarleverantörer. 

Kvaliteten på dina mätdata kan säkerställas och till och med korrigeras automatiskt exempelvis i händelse av ett slumpmässigt avbrott i dataöverföringen. Att korrigera felaktig information som når kunden orsakar alltid merarbete och således, ju tidigare fel upptäcks, desto enklare är det att korrigera den och desto mindre besvär blir det för dig.

Centraliserad behandling av mätdata möjliggör övervakning av ändringar och avvikelser i vattenanvändningen, exempelvis att hitta läckor och rikta förebyggande underhåll till där avvikelser upptäcks.

Lösningen är flexibel och kan anpassas till alla vattenanläggningar. Tillsammans kan vi skapa precis det du behöver.

Varför

 • Förbättrad datakvalitet.
 • Snabbare svar på avvikelser.
 • Bättre kundservice.
 • Automatisk överföring av faktureringsinformation till kundens informationssystem.
 • Kunden har fullständig kontroll över all information.
 • Heltäckande data gör det möjligt att söka efter nya perspektiv.
 • Skalas flexibelt i enlighet med tillväxten i vattenverkets verksamhet.
 • Inga utrustningsinvesteringar.
 • Snabb, riskfri implementering.
 • Enkel prissättningsmodell.

Värde

 • Kartbaserat gränssnitt.
 • Uppdaterad förbrukningsinformation.
 • Övervakning av enheternas status och larm.
 • Visualisering av felaktig information.
 • Flexibel rapportering som är enkel att använda.
 • Kombinera information från flera källsystem.
 • Enkel integration med andra system, inklusive externa sådana.
 • Fullständigt molnbaserad.
 • Behandling av flera olika mätartyper via samma system.
 • Justerbar enligt kundens behov.

Relaterade tekniker

 • Azure 
 • Power BI

Lösningen är öppen, går att utöka och erbjuder heltäckande stöd för olika vattenmätare. Mätare som stöds omfattar till exempel
Zenner, Axioma, Bmeters, Adeunis, Honeywell, Krohne.

Är du intresserad? Kontakta oss