Asiakastarina

Aurora Infrastructure Oy tehosti liiketoimintaansa – lähdetiedot kokoava tietovarasto mahdollistaa laadukkaan raportoinnin

Aurora Infrastructure on teollisuussähköverkkoyhtiö, joka on kehittänyt viime vuosien aikana it-järjestelmiään liiketoimintansa tarpeisiin. Käytössä olevien järjestelmien tuottamat tiedot vaativat manuaalista työtä joka kerta, kun haluttiin laatia talouden tai liiketoiminnan käyttöön raportteja tai visualisointeja. Aurora Infrastructure tunnisti tarpeen rakentaa tietovarasto, josta käsin voi yhdistellä eri järjestelmistä tulevaa tietoa ajantasaisesti.

Kokemusta yhteistyöstä Evitecin kanssa Aurora Infrastructurella oli jo käyttöomaisuuden ja tariffien hallintajärjestelmän, Asset Trackerin kehityksestä. Hyvät aikaisemmat kokemukset yhteistyöstä sekä Evitecin asiantuntemus niin tietovarastojen isoistakin toteutuksista, teknologioista kuin energia-alasta johtivat yhteistyöhön myös tässä tietovarastouudistuksessa.

Aurora Infrastructure on keskittänyt taloustoimintonsa Espooseen, josta käsin liiketoiminnan seurantanäkymiä luodaan eri toimipisteisiin. Uusi tietovarastoratkaisu tuo lisäarvoa sekä taloushallinnolle, että projekteissa työskenteleville, sillä näkymät päivittyvät nyt automaattisesti. Esimerkiksi projektiseurannan näkymät ovat ajantasaisesti käytössä.

– Nyt tehdyn, skaalautuvan tietovarastoratkaisun ansiosta voimme tuottaa ajantasaisia raportteja liiketoimintamme käyttöön paljon helpommin kuin ennen, ja tarvittaessa tiimi päivittää ajantasaisimmat ennusteet tietovarastoon suoraan Form Fairy -lomaketyökalun avulla. Tämä ohjaa tekemistä sinne, missä ajantasaisin tietämys aiheesta on, ja luo läpinäkyvyyttä toimintaan, sanoo Aurora Infrastructuren talousjohtaja Pekka Rossi.

Yhteistyötä Aurora Infrastructure ja Evitec tekivät ketterästi ja yhdessä iteroiden. Teknologioina tietovaraston rakennuksessa on käytetty hyviksi havaittuja Microsoftin välineitä, kuten SQL Serveriä integraatioihin. Keskitetyssä tietovarastoratkaisussa tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomioita rajaamalla pääsyoikeuksia eri lähdejärjestelmien välillä.

– Olemme tyytyväisiä nyt tehtyyn ratkaisuun ja jatkamme kehitystä edelleen. On virkistävää tehdä kehitystä joustavalla mallilla ja saada ideoita myös yhteistyökumppanilta. Evitecin kanssa on ollut myös koko ajan selvää, miten edetään ja yhteydenpito on ollut sujuvaa, Pekka Rossi kertoo.

Aurora Infrastructure Oy tarjoaa sähköverkon operointi-, ylläpito, kehittämis- ja investointipalveluja asiakkailleen, joita ovat mm. teolliset toimijat, tuulivoimayhtiöt, datakeskukset ja muut kriittisen infran toimijat. Aurora omistaa ja operoi kahta suurinta teollisuuden sähkönjakeluverkkoa Suomessa työllistäen noin 30 henkilöä.