June 2, 2023 | Featured Insights Insurance Software Products

P27 Nordic Payments fortsätter förnya den svenska betalinfrastrukturen

Det ambitiösa initiativet att skapa en samnordisk plattform som hanterar realtidsbetalningar i alla nordiska valutor har stannat upp då P27 Nordic Payments dragit tillbaka sin ansökan om clearing licens. Behovet för snabba och transparenta betalningar inom Norden kvarstår, men framtiden får att visa hur det verkställs.

Bankgiro först i led

Startpunkten för skapandet av en gemensam betalningsinfrastruktur inom Norden var att överföra svenska Bankgiro till den nya planerade betalningsinfrastrukturen. Bankgiro, som bland annat hanterar alla massbetalningar inom Sverige, spelar en central roll inom den svenska betalinfrastrukturen men lever inte längre upp till dagens krav bland annat vad gäller realtidsbetalningar eller integrering till omkringliggande moderna system. Transformationen har, i samverkan med Svenska Transformationsprogrammet och Bankinfrastruktur i Sverige (BSAB), redan pågått några år och man har kommit en bit på vägen. Således är det knappast möjligt eller ändamålsenligt att lägga ner transformationsprogrammet för Bankgiro. Men, innan fortsatta riktlinjer är klara, kommer arbetet förmodligen att framskrida långsammare än ursprungligen utstakat.

Att man i transformationsprogrammet valt ISO 20022 formatet för betalningar är självskrivet då denna globala standard tillämpas även inom eurozonen för SEPA betalningar. Även när det gäller betalningar enbart inom Sverige, ger ett standardiserat betalningsformat många fördelar bland annat i form av trygghet och transparens.

Evitec Life Payments – Betalningslösning för nordiska försäkringsbolag

Evitec Life Payments (ELP), en lösning som hanterar pensions- och försäkringsbolags utbetalningar, har nyligen uppdaterats till att stöda betalningar som följer ISO 20022 standarden. Lösningen är nu i produktion hos en ledande aktör i Sverige och första massutbetalningarna har för bara någon vecka sedan problemfritt körts ut.

ELP är en fullt automatiserad lösning för utbetalning av pensioner, besparingar från sparförsäkringsavtal samt övriga försäkringsersättningar. Lösningen är skalbar och utvecklad för att hantera stora masstransaktioner. Ett brett urval av integrationer exempelvis till försäkringsbolags kärnsystem, självbetjäningsportaler och datalager säkerställer att behövlig information finns tillhanda vid rätt tidpunkt och således stöder den dagliga verksamheten.

Evitec Life Payments

Du kan läsa mera om Evitec Life Payments på vår hemsida eller kontakta oss, så berättar vi gärna mera!

Jani Boström

VP, Sales and Product management

tel:+358405286011

ak-2142140
Annika Karppinen is a Product Manager at Evitec

Written by Annika Karppinen

Who still remembers the time when a money transfer between two parties took several days? Even between two banks operating in the same country, money transfer was by no means a straight highway but rather a local train, stopping several times during the process. In Finland this was put to history over 10 years ago, when euro countries moved to SEPA payments and ISO20022 standard enabled faster money transfers. Since then, also Evitec’s Evitec Life Payments has supported the ISO20022 format. 

As Nordic countries form a unique market area, there is on a daily basis a significant number of money transfers within the region but the speed of those resemble that of a local train. Within the region there are several payment systems in use, many built on outdated technology, which slows down the money transfer process. In addition, there are several providers for clearing services which all use different standards. Goes without saying, this isn’t cost effective, neither for the service providers nor for the users. 

P27 Nordic Payments Platform was established to deal with this challenge. Six Nordic banks are behind the project: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, SEB and Swedbank. The goal is to create a payment platform which enables cross-border real time money transfers in multiple currencies. As ISO20022 is fast becoming a global standard, it’s self-evident the project is based on the same. 

P27 got in July 2021 EU approval for merger with the Swedish Bankgirot. By this, P27 can start actual work and as a first step batch payments in Swedish Kronas will be renewed. The fact that all Swedish mass transfers are handled by Bankgirot gives a good understanding of the scope of the renewal.

Evitec Life Payments is prepared for the new era for Nordic payments 

Evitec Life Payments supports P27 Nordic Payments. Extending the PLP Payments solution based on existing SEPA and ISO20022 support was a straightforward process. In Sweden Länsförsäkringar is using PLP Payments for outpayments of pensions and insurance benefits, making the operational reliability of the system critical. It’s great to see P27 taking hold in Sweden and gradually taking over the market.