Customer story

Auris Kaasunjakelu Oy tehosti viranomaisraportointiaan Evitecin laskentaa automatisoivalla Asset Tracker -ratkaisulla

Auris Kaasunjakelu Oy raportoi säännöllisesti Energiavirastolle jakeluverkkojensa komponenttitietoja, ja tarvitsi tätä varten tehokkaan työkalun, joka automatisoi laskentaa ja auttaa tietojen oikeellisuuden varmentamisessa. Evitecin käyttötarkoituksen ja laskutavan mukaan helposti räätälöitävissä olevalla Asset Tracker -ratkaisulla sekä asiantuntevalla projektitiimillä Excel-taulukoista päästiin eroon nopeasti ja vaivattomasti.

– Olemme Asset Trackerin avulla vähentäneet merkittävästi aikaa vievää manuaalista työtä ja näin pienentäneet myös virheiden mahdollisuuksia ja tätä kautta riskejä, sanoo Auris Kaasunjakelu Oy:n Business Controller Karoliina Liimatainen.

Asset Tracker on käyttöomaisuuden ja tariffien hallintajärjestelmä. Sovellus toimii keskeisenä työkaluna energian siirtoyhtiön suunnittelutyössä, ja se mm. hallinnoi pitkäikäistä käyttöomaisuutta kattavien laskenta- ja seurantaominaisuuksien avulla varmistaen näin liiketoiminnan kustannustehokkuuden.

– Selkeä järjestelmä helpottaa tiedonhallintaa ja käyttöomaisuuden optimointia. Auris Kaasunjakelu Oy:lle tehdyssä ratkaisussa on myös mukana verotusta ajatellen laadittua kirjanpitolaskentaa sekä tulevaisuuden tuottojen simulointiominaisuus, kertoo Profit Softwaren projektipäällikkö Antti Laurila.

– Evitecin kanssa työskentelyssä korostuu tekemisen huolellisuus sekä tarkkuus harvinaislaatuisella tavalla. Yhteistyö on ollut vaivatonta ja sujuvaa, kertoo Karoliina Liimatainen.

Auris Kaasunjakelu Oy omistaa ja operoi kaasunjakeluverkkoja 19 paikkakunnalla Suomessa. Kiinteät toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Lahdessa, Lohjalla ja Kotkassa. Auris Kaasunjakelu Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli noin 40 miljoonaa euroa.

Customer story

Evitec uudisti Kuntarahoituksen Vakuushallinnan ja rahoituksen myönnön prosessin

Rahoituspalveluja kuntasektorille ja sosiaaliseen asuntotuotantoon tarjoava Kuntarahoitus halusi nostaa rahoituksen myönnön prosessin laadullisesti uudelle tasolle. Uuden järjestelmän kautta pystytään keräämään tehokkaammin keskeistä informaatiota ja edelleen tukemaan vastuullista päätöksentekoa rahoituksen myöntämisessä.

Lähes 30 vuotta toiminut Kuntarahoitus on tiedostanut digitalisoitumisen tärkeyden. Tiedon saatavuus ja automatisoidut prosessit ovat keskeinen osa sen toimintaa. Nyt kehitetty järjestelmä auttaa sisäisessä digitalisoitumisessa, mutta tulee samalla erittäin lähelle asiakasrajapintaa.

-Halusimme tuoda rahoituksen myönnön prosessiin nopeutta, helppoutta ja automaattista tiedonhakua. Ratkaisu tukee prosessin päätöksentekoa ja datan keräämistä joustavasti. Sen lisäksi, että halusimme sisäisesti kehittää asioita, on meillä myös sääntelyn asettamat tarpeet, sillä toimimme EKP:n valvonnassa, kertoo rahoituksesta vastaava johtaja Jukka Helminen.

Uusi järjestelmä mahdollistaa asiakkaiden ja rahoitettavien kohteiden yksityiskohtaisen ja tarkan analysoinnin. Voidaankin puhua dataperustasta, joka luo tekemiseen kyvykkyyttä niin sisäisesti kuin konkreettisessa asiakastyössä. Kokemukset ja asiakkailta saatu palaute on tähän mennessä ollut positiivista.

Kehityksen keskiössä käytettävyys ja sujuvuus

Ratkaisu koostuu moduuleista, joita jokainen asiantuntija voi käyttää tarpeidensa mukaan. Toiminnot haluttiin erottaa rakenteellisesti tulevaisuuden kehitystyön kannalta.

-Lähdimme pohtimaan uutta järjestelmää käytettävyyden kautta. Projektissa mukana olleet loppukäyttäjät määrittelivät yhdessä Evitecin kehittäjien kanssa moduulit. Keskiössä oli koko ajan informaatio ja se, että järjestelmä tukee aidosti työhön liittyviä asioita, kuten työjonojen hallintaa tai hälytyksiä. Tärkeää oli myös se, että varsinainen rahoitusesitys ja päätöksen laadinta käyttöliittymän puolella toimivat jouhevasti yhteen, toteaa projektipäällikkönä toiminut Noora Huhtio.

Projektissa tehtiin paljon töitä sen eteen, että tämä olisi kestävä ratkaisu pitkälle tulevaisuuteen. Tekniset ratkaisut ovat skaalautuvia.

-Ratkaisut tehtiin yhteistyössä ja vuoropuhelulla. Meidän asiantuntijat ja Evitecin väki yhdessä veivät asioita eteenpäin samalla toisiaan argumentoiden, jatkaa Huhtio.

Projektissa käytettyjä teknologioita olivat esimerkiksi .NET, React, SQL Server, Dynamics CRM, BizTalk, Power BI ja SQL Server Reporting Services. Ratkaisussa huomioitiin myös mobiliteetti, koska käyttö tapahtuu niin toimistossa kuin sen ulkopuolella.

Poikkeuksellinen liiketoimintaosaaminen ja menetelmätuntemus ratkaisevassa roolissa

Projektin aikataulu oli tiukka ja se oli toimittajavalinnassa yksi merkittävä tekijä. Kuntarahoituksessa oli luottamus, että Evitec pystyy hoitamaan projektin sovitun mukaisesti.

-Isossa kuvassa projekti sujui hyvin. Työ oli haastavampi ja isompi, mitä aluksi arvioimme, mutta saimme sen, mitä tilasimme. Saimme koko ajan informaatiota ja asiat hoidettiin yhteistyössä, sanoo Helminen.

Evitecin kilpailuvaltiksi nousivat lopulta ”sama kieli”, liiketoimintaosaaminen ja menetelmätuntemus.

-Evitecin kehittäjien työskentelyasenne ja palvelualttius yhdistettynä voimakkaaseen näkemykseen ja osaamiseen aihealueesta oli merkittävä. Ratkaisu on meille räätälöity ja meitä aidosti kuunneltiin. Meille tarjottiin kokonaisuus, jota emme itse olisi osanneet määritelläkään. Asiantuntemusta voi olla kaikilla, mutta se, että sen saa tuotua esille ja hyötykäyttöön, on poikkeuksellista, täydentää Huhtio.

Evitecin puolelta projektissa olivat mukana finanssialan asiantuntijat, joilla oli vahvat referenssit aiemmista projekteista. Tätä asiantuntemusta hyödynnettiin myös työmenetelmissä, kuten ketterissä menetelmissä ja Master Data -ajatteluna. Se työ kantaa nyt hedelmää.

-Saimme ratkaisun, joka on aidosti prosessilähtöinen, kestää aikaa, ja jonka päälle pystymme rakentamaan muuta digitaalisuutta, tiivistää Huhtio.

Projekti
Evitec teki Kuntarahoitukselle luottoriskien hallintaan työkalun, joka automatisoi rahoitusesitykset ja tuottaa tiedot viranomaisraportointia varten. Ratkaisu sisältää rahoitusesityksen ja -päätöksen, Vakuushallinnan, Riskienhallinnan ja Analyysimoottorin. Projekti toteutettiin kuuden (6) kuukauden aikana.

Kuntarahoitus
Kuntarahoitus tarjoaa monipuolisia rahoituspalveluja kuntasektorille ja sosiaaliseen asuntotuotantoon. Kuntarahoitus perustettiin 1989 ja sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Yritys työllistää noin 140 henkilöä.