Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, Hypo, panostaa vahvasti sähköisten palveluiden kehittämiseen. Viime vuonna markkinoille tuotu taloyhtiöiden lainalaskuri palvelee taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä. Nyt lanseerattu Hypo Kotibongari yhdistää talouden lainankantokyvyn arvioinnin ja unelmakohteiden listaamisen muutamalla klikkauksella.

hypokuva-150x150-4584281
Kuvassa vasemmalta Sami Vallinkoski ja Pekka Turunen

Reilu vuosi sitten Hypo pohti uusia keinoja, joilla sen tunnettuus ja kiinnostavuus paranisi. Lähes 160-vuotias asumisen rahoituksen asiantuntijayritys päätti panostaa asunnon vaihtamiseen ja hankkimiseen liittyvään sovellukseen, jollaista ei markkinoilla vielä ollut.

-Otimme työskentelyssä ennen kaikkea markkinoinnillisen näkökulman. Pohdimme, mitä kilpailijamme eivät ole tehneet ja erinäisten aihioiden kautta päädyimme palveluun, joka yhdistää eri kohteet ja lainansaannin. Käydessään asuntonäytössä käyttäjä voi tehdä tarvittavat muistiinpanot ja ottaa valokuvat suoraan sovellukseen, kertoo Hypon pankinjohtaja Sami Vallinkoski.

Alusta alkaen lähtökohtana oli ulottaa sovellus lainanhakuprosessissa siihen vaiheeseen, kun kohdetta halutaan käydä katsomassa tai kierretään näyttöjä. Aiemmin Hypo on tullut mukaan kuvioon siinä kohdin, kun kohteelle tarvitaan rahoitus.

-Kukaan ei halua täyttää pitkiä lainahakemuksia. Sovelluksella täytät vaivihkaa hakemuksen perustiedot ja pääset liikkeelle yhdellä klikkauksella, jatkaa Hypon ICT-päällikkö Pekka Turunen.

Tuttu kumppani uuden haasteen edessä

Toteutus tehtiin monitoimittajaympäristössä, mikä karsi muutamia toimijoita heti alussa pois. Ratkaiseva tekijä toimittajavalinnassa oli lopulta Hypon aiempi kokemus Profit Softwaresta ja luottamus osaamiseen.

-Profit Softwarella oli tästä osa-alueesta kevyimmät referenssit, mutta oikeita kysymyksiä esittämällä asiat vietiin oikeaan suuntaan. Meidän toiveemme ohjasivat tekemistä, toteaa Vallinkoski.

-Kehitys tapahtui yhdessä keskustelun ja luottamuksen kautta. Suurin keskustelu käytiin varmasti liiketoimintakonseptin ja käyttökokemuksen lisäksi teknisestä ympäristöstä. Toki meidän olemassa oleva teknologiamme määritti tekemistä, jatkaa Turunen.

Frontend-toteutuksessa käytettiin Reactia, Reduxia, D3.js:ää, Material-UI:ta, Webpackia ja Apache Cordovaa. Backend-toteutuksessa käytettiin .NET Web API 2:sta ja SQL Serveriä.

Palvelua voi käyttää monipuolisesti rekisteröitymättä. Rekisteröitymisen jälkeen sovelluksella voi mm. jakaa kohdetietoja muille ja ottaa valokuvia. Hypon Kotibongari löytyy mobiilisovelluksena sekä App Storesta että Google Play Storesta. Sitä voi käyttää myös selaimella.

-Yhteistyömme Profit Softwaren kanssa on sujunut kautta aikojen hyvin. Asioita tehdään tehokkaasti ja osaamista on. Tekijöillä oli can do -asenne, mitä ei kaikilla toimittajilla ole, tiivistää Turunen.

Projekti
Profit Software teki Hypolle mobiilisovelluksen, jossa käyttäjä voi arvioida lainansaantimahdollisuuksiaan ja muodostaa listaa unelmakohteistaan omaa vertailua varten. Projekti toteutettiin monitoimittajaympäristössä kuuden (6) kuukauden aikana.

Suomen Hypoteekkiyhdistys
Hypo on ainoa asumiseen keskittynyt valtakunnallinen luottolaitos Suomessa. Se tarjoaa asiakkailleen (henkilö- ja yritysasiakkaat sekä taloyhtiöt) kaikkia asumisen rahoittamiseen tarvittavia lainapalveluja. Suomen Hypoteekkiyhdistys perustettiin 1860. Se työllistää noin 60 henkilöä.

Profit Software
Profit Software on finanssialalle järjestelmäratkaisuja ja konsulttipalveluita toimittava yritys. Yritys perustettiin vuonna 1992. Toimistot sijaitsevat Espoossa, Tampereella, Porissa, Lahdessa, Tallinnassa ja Tukholmassa. Työllistämme lähes 230 henkilöä.

Customer story

Evitec uudisti Kuntarahoituksen Vakuushallinnan ja rahoituksen myönnön prosessin

Rahoituspalveluja kuntasektorille ja sosiaaliseen asuntotuotantoon tarjoava Kuntarahoitus halusi nostaa rahoituksen myönnön prosessin laadullisesti uudelle tasolle. Uuden järjestelmän kautta pystytään keräämään tehokkaammin keskeistä informaatiota ja edelleen tukemaan vastuullista päätöksentekoa rahoituksen myöntämisessä.

Lähes 30 vuotta toiminut Kuntarahoitus on tiedostanut digitalisoitumisen tärkeyden. Tiedon saatavuus ja automatisoidut prosessit ovat keskeinen osa sen toimintaa. Nyt kehitetty järjestelmä auttaa sisäisessä digitalisoitumisessa, mutta tulee samalla erittäin lähelle asiakasrajapintaa.

-Halusimme tuoda rahoituksen myönnön prosessiin nopeutta, helppoutta ja automaattista tiedonhakua. Ratkaisu tukee prosessin päätöksentekoa ja datan keräämistä joustavasti. Sen lisäksi, että halusimme sisäisesti kehittää asioita, on meillä myös sääntelyn asettamat tarpeet, sillä toimimme EKP:n valvonnassa, kertoo rahoituksesta vastaava johtaja Jukka Helminen.

Uusi järjestelmä mahdollistaa asiakkaiden ja rahoitettavien kohteiden yksityiskohtaisen ja tarkan analysoinnin. Voidaankin puhua dataperustasta, joka luo tekemiseen kyvykkyyttä niin sisäisesti kuin konkreettisessa asiakastyössä. Kokemukset ja asiakkailta saatu palaute on tähän mennessä ollut positiivista.

Kehityksen keskiössä käytettävyys ja sujuvuus

Ratkaisu koostuu moduuleista, joita jokainen asiantuntija voi käyttää tarpeidensa mukaan. Toiminnot haluttiin erottaa rakenteellisesti tulevaisuuden kehitystyön kannalta.

-Lähdimme pohtimaan uutta järjestelmää käytettävyyden kautta. Projektissa mukana olleet loppukäyttäjät määrittelivät yhdessä Evitecin kehittäjien kanssa moduulit. Keskiössä oli koko ajan informaatio ja se, että järjestelmä tukee aidosti työhön liittyviä asioita, kuten työjonojen hallintaa tai hälytyksiä. Tärkeää oli myös se, että varsinainen rahoitusesitys ja päätöksen laadinta käyttöliittymän puolella toimivat jouhevasti yhteen, toteaa projektipäällikkönä toiminut Noora Huhtio.

Projektissa tehtiin paljon töitä sen eteen, että tämä olisi kestävä ratkaisu pitkälle tulevaisuuteen. Tekniset ratkaisut ovat skaalautuvia.

-Ratkaisut tehtiin yhteistyössä ja vuoropuhelulla. Meidän asiantuntijat ja Evitecin väki yhdessä veivät asioita eteenpäin samalla toisiaan argumentoiden, jatkaa Huhtio.

Projektissa käytettyjä teknologioita olivat esimerkiksi .NET, React, SQL Server, Dynamics CRM, BizTalk, Power BI ja SQL Server Reporting Services. Ratkaisussa huomioitiin myös mobiliteetti, koska käyttö tapahtuu niin toimistossa kuin sen ulkopuolella.

Poikkeuksellinen liiketoimintaosaaminen ja menetelmätuntemus ratkaisevassa roolissa

Projektin aikataulu oli tiukka ja se oli toimittajavalinnassa yksi merkittävä tekijä. Kuntarahoituksessa oli luottamus, että Evitec pystyy hoitamaan projektin sovitun mukaisesti.

-Isossa kuvassa projekti sujui hyvin. Työ oli haastavampi ja isompi, mitä aluksi arvioimme, mutta saimme sen, mitä tilasimme. Saimme koko ajan informaatiota ja asiat hoidettiin yhteistyössä, sanoo Helminen.

Evitecin kilpailuvaltiksi nousivat lopulta ”sama kieli”, liiketoimintaosaaminen ja menetelmätuntemus.

– Evitecin kehittäjien työskentelyasenne ja palvelualttius yhdistettynä voimakkaaseen näkemykseen ja osaamiseen aihealueesta oli merkittävä. Ratkaisu on meille räätälöity ja meitä aidosti kuunneltiin. Meille tarjottiin kokonaisuus, jota emme itse olisi osanneet määritelläkään. Asiantuntemusta voi olla kaikilla, mutta se, että sen saa tuotua esille ja hyötykäyttöön, on poikkeuksellista, täydentää Huhtio.

Evitecin puolelta projektissa olivat mukana finanssialan asiantuntijat, joilla oli vahvat referenssit aiemmista projekteista. Tätä asiantuntemusta hyödynnettiin myös työmenetelmissä, kuten ketterissä menetelmissä ja Master Data -ajatteluna. Se työ kantaa nyt hedelmää.

-Saimme ratkaisun, joka on aidosti prosessilähtöinen, kestää aikaa, ja jonka päälle pystymme rakentamaan muuta digitaalisuutta, tiivistää Huhtio.

Projekti
Evitec teki Kuntarahoitukselle luottoriskien hallintaan työkalun, joka automatisoi rahoitusesitykset ja tuottaa tiedot viranomaisraportointia varten. Ratkaisu sisältää rahoitusesityksen ja -päätöksen, Vakuushallinnan, Riskienhallinnan ja Analyysimoottorin. Projekti toteutettiin kuuden (6) kuukauden aikana.

Kuntarahoitus
Kuntarahoitus tarjoaa monipuolisia rahoituspalveluja kuntasektorille ja sosiaaliseen asuntotuotantoon. Kuntarahoitus perustettiin 1989 ja sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Yritys työllistää noin 140 henkilöä.