Sijoituspalveluiden tarjoaja: vältä viranomaismääräysten sudenkuopat ratkaisumme avulla

Finanssivalvonta* julkaisi syyskuun puolivälissä tiedotteen, jossa se kertoi toteuttaneensa teema-arvion koskien sijoituspalveluntarjoajien soveltuvuuden arviointia. Yhtenä havaintona oli, että MiFID II:n tuomia uudempia vaatimuksia oli selkeästi noudatettu heikommin kuin aiemman sääntelyn asettamia vakiintuneita vaatimuksia.

Soveltuvuusarvio liittyy sijoitusneuvonnan menettelytapoihin, mikä käytännössä tarkoittaa, että ennen kuin asiakkaalle pystytään tarjoamaan soveltuvia sijoituspalveluita ja rahoitusvälineitä, tulee pankin tai sijoituspalveluyrityksen selvittää asiakkaan tietämys ja kokemus palveluun liittyen – ja tähän tietämykseen perustuen tarjota soveltuvaa ratkaisua.

Asiakaspalvelun moninaiset järjestelmät eivät välttämättä tue sijoitusneuvojan pyrkimystä asiakkaan tilanteen kartoittamiseksi. Asia on kuitenkin syytä ottaa tosissaan: pahimmillaan pankki tai sijoituspalveluyritys voi saada laiminlyönnistä seuraamusmaksun. Toisena äärimmäisyytenä on se, että asiakaskohtaaminen muuttuu kuulusteluksi, jotta viranomaismääräykset varmasti täyttyisivät.

Asiakaskohtaamisen ratkaisumme tarjoaa hallitun ja yhdenmukaisen rakenteen asiakastapaamiseen. Se mahdollistaa asiantuntijalle keskittymisen asiakkaaseen ja asiakaspalvelun laatuun aina taustatietojen kartoituksesta asiakkaan jatkuvaan tukemiseen saakka.

asiakaskohtaamisen-jarj-1920x960-4291719

Hyödyt, joita ratkaisumme tarjoaa:
• Saat asiakkaan sijoittamisen ja säästämisen tavoitteista paremman ymmärryksen, mikä puolestaan helpottaa asiakkaalle sopivan ratkaisun esittelyä
• Tiedot ovat keskitetyssä järjestelmässä
• Asiakastapaamisesta voidaan kerätä selkeästi mitattavaa dataa
• Prosessi on selkeästi auditoitavissa, mikä auttaa noudattamaan finanssilaitoksen linjauksia ja viranomaisvaatimuksia
• Järjestelmä on mukautettavissa finanssilaitoksen omaan asiakkuuksien hoitomalliin

Ratkaisu voidaan toteuttaa on-premise tai pilvipohjaisena. Ennen toteutusta käymme läpi asiakkaan tilanteen ja valitsemme yhteistyössä parhaan mahdollisen teknisen toteutustavan ja sen, miten ratkaisu saadaan integroitumaan saumattomasti asiakkaan prosesseihin.

Kiinnostuitko? Ole yhteydessä:

Tino Silfver, Director, International Business Development, tino.silfver@evitec.com

*) Sijoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden soveltuvuuden arvioinnissa kehitettävää