Evitec Covered Bonds

Evitec Covered Bonds är en lösning som omfattar alla tjänster i anslutning till verksamheten i en hypoteksbank. Den innehåller en automatiserad och optimerad säkerhetspool för hantering och emission av obligationer, lagstadgad rapportering och rapporter i anslutning till affärsverksamheten samt analys.

Evitec Covered Bonds är ett kärnsystem för en bank som emitterar säkerställda obligationer eller för en långivare av hypotekslån som planerar att emittera säkerställda obligationer.

Lösningen är förenlig med den europeiska marknaden: den överensstämmer med lagstadgade krav i EU-området.

Lösningen omfattar allt från genomförbarhetsanalys till stabiliseringsfasen och kan implementeras kostnadseffektivt med korta ledtider. Vår erfarenhet omfattar även ansökan om utgivningslicens för säkerställda obligationer. För närvarande hanterar vårt system nästan 50 % av bostadslånen i Finland vid optimering av säkerheter för säkerställda obligationer.

Fördelar

 • Optimerad samhantering ger en stor pool för obligationerna – och med bättre betyg – vilket ger lägre kostnader
 • Automatisk generering av kreditvärderingsrapporter, affärs- och regulatoriska rapporter 
 • Smidig integrering av modern och molnbaserad (alla större molntjänstplattformar stöds, även lokalt möjlig) teknologi  i kärnbanksystemet
 • Alltid kompatibel med myndighetskrav
 • Reducerar manuellt arbete genom automatiserad process
 • Skickligt team med gedigen erfarenhet av säkerställda obligationer
 • Minskar kundens personalrisk
 • Väletablerat system, beprövat av våra kunder
 • Centraliserad lösning för ditt företag

Nyckelfunktioner

 • Daglig, automatiserad obligations- och säkerhetspool
 • Kvalitetsanalys av kassaflöde och säkerhetspool
 • Automatiserade rapporter för interna och externa intressenter, t.ex. ratingföretag
 • Hypoteksbankens licenskrav uppfylls flexibelt
 • Molnbaserad, byggd för att hålla med framtidssäker teknik
 • Omfattande historikdatabas över sammanslagna säkerhetsmassa hypotekslån och kassaflöden för månads-, kvartals- och årsrapportering
 • Omfattande BI-rapportering utgör en del av produkten
 • Standardteknologier: .NET Core, React, Python, SQL

Är du intresserad?
Kontakta oss

Tino Silfver

Financial & Industry Solutions

+358 40 828 9963