Mikä on Mortgage Bank Manager?

Kirjoittanut Tino Silfver

 

olympus-digital-camera-3
Product Manager Tino Silfver

Nopea johdatus kiinnitysluottopankkeihin ja katettuihin joukkolainoihin 

Kiinnitysluottopankkitoiminta poikkeaa perinteisestä pankkitoiminnasta melko paljon, minkä lisäksi kiinnitysluottopankit (KLP) ovat usein oma erillinen yrityksensä pankkien organisaatiossa. Toiminnan voi tosin aloittaa myös laajentamalla pankin toimilupaa. Suomessa on kiinnitysluottopankeille jopa oma lakinsa (Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta 688/2010). Kiinnitysluottopankki on lain määritelmän mukaan osakeyhtiömuotoinen luottolaitos, jonka tarkoituksena on myöntää kiinteistöluottoja ja julkisyhteisöluottoja sekä laskea liikkeeseen tässä laissa tarkoitettuja kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja ja julkisyhteisövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja. Kiinteistövakuudellinen ja julkisyhteisövakuudellinen joukkovelkakirjalaina tunnetaan myös lyhyemmällä nimellä katettu joukkolaina (covered bond).

Kiinnitysluottopankkitoiminnan aloittaminen vaatii pankilta tai finanssiorganisaatiolta riittävää massaa asuntovakuudellisia kuluttaja- tai asunto-osakeyhtiölainoja, jotta liiketoiminnan aloitus olisi mahdollista. Kiinnitysluottopankki laskee liikkeelle katettuja joukkolainoja, joiden vakuudeksi on paketoitu liiketoimintakriteerit täyttäviä asuntovakuudellisten luottoja (tarkemmin sanottuna vakuutena käytetään näiden luottojen korkokassavirtoja ja pääoman takaisinmaksuja), joita tarjotaan rahoitusmarkkinoille sijoituskohteeksi.

Käytännössä katetut joukkolainat ovat siis vähittäispankkien varainhankintakeino, joiden avulla pankki pystyy lainaamaan rahoitusmarkkinoilta (sijoittajilta) varoja halvemmalla, eli pienemmällä marginaalilla kuin muita vakuuksia käyttämällä. Varainhankinnan edullisuus johtuu siitä, että katettu joukkolaina on sijoittajan silmissä hyvin luotettava ja turvallinen sijoituskohde. Lähinnä institutionaaliset sijoittajat kuten eläkevakuutusyhtiöt ja valtiot (esim. Suomen Pankki) voivat normaalisti sijoittaa katettuihin joukkolainoihin. Yksityisten sijoittajien osallistuminen onnistuu lähinnä sijoitusrahastojen kautta. Katetuille joukkovelkakirjalainoille haetaan liikkeellelaskun yhteydessä luottoluokituslaitoksen luottoluokitus ja luokitus on tyypillisesti erittäin hyvä tällä sijoitusinstrumentilla.

Pankki on joko talletusylijäämäinen tai -alijäämäinen. Suomalaiset pankit ovat pääosin talletusalijäämäisiä eli niiden vähittäistalletusten ja yleisölle myönnettyjen lainojen erotus on negatiivinen. Talletusylijäämäinen pankki ei hyödy katetuista joukkovelkakirjoista vastaavalla tavalla, koska tällaisella pankilla ei välttämättä ole tarvetta eikä hyötyä hakea rahoitusta markkinoilta. Katetut joukkovelkakirjat ovat talletusalijäämäiselle pankille ehdottomasti kannattavin varainhankintakeino, jos tarkoitukseen sopivia asuntovakuudellisia lainoja on riittävästi.

 

linkedin-article-post-7647479

Profit Softwaren kehittämä Mortgage Bank Manager -tuote automatisoi monimutkaisia prosesseja

Kiinnitysluottopankkien poolin ylläpidossa käytetyt järjestelmät ovat tyypillisesti olleet pankkien omia esimerkiksi raportointijärjestelmiin pohjautuvia ratkaisuja, joiden kehitys ja ylläpito on hankalaa. Lisäksi joukkovelkakirjojen liikkeellelaskut ja poolin ylläpito ovat usein näissä sisäisissä järjestelmissä työläitä toimenpiteitä, joiden automaatioaste on huono. Nämä manuaaliset prosessit ovat aikaa vieviä ja virheherkkiä. Erityisesti kiinnitysluottopankkitoimintaan liittyvä toistuva raportointi eri tahoille, kuten luottoluokittajille ja Finanssivalvonnalle, voi olla työlästä ja aikaa vievää.

Profit Softwaren Mortgage Bank Manager (MBM) on kiinnitysluottopankkitoimintaan räätälöity toiminnanohjausjärjestelmä, joka helpottaa huomattavasti kiinnitysluottopankin ylläpitotoimia ja hoitaa automaattisesti suurimman osan siihen liittyvistä työvaiheista. Tuotteemme automatisoi mm. lainojen vaatimaa viranomaisarviointia, poolituksen ja kassavirtojen laskentaa ja analysointia, nostaa tarvittaessa hälytyksiä ongelmatilanteissa ja luo raportointia niin liiketoiminnan, viranomaisten kuin luottoluokitustoimijoidenkin käyttöön.

Kiinnitysluottopankkitoiminnan etua muihin pankin varainhankinnan instrumentteihin verrattuna kuvastaa hyvin tämä: Yksi asiakkaistamme laski, että järjestelmämme maksoi itsensä jo 18 kuukaudessa takaisin, koska varainhankinta oli yksinkertaisesti niin paljon entistä edullisempaa.

Mortgage Bank Manager on markkinajohtaja kiinnitysluottopankkitoiminnan järjestelmissä Suomessa. Yli 40% Suomen katetusta joukkolainakannasta käsitellään meidän järjestelmässämme. Finanssialan toimijoita, jotka käyttävät jo tuotettamme, ovat S-Pankki, Hypo, OmaSP ja OP. Näiden lisäksi meillä on menossa useita myyntiprosesseja eri vaiheissa, sekä Suomessa että ulkomailla.

Emme ole jääneet lepäämään laakereillamme: olemme parhaillaan modernisoimassa järjestelmäämme ja tarjoamme jatkossa kiinnitysluottopankin järjestelmää myös pilvestä SaaS-palveluna. OP laski liikkeelle tänä vuonna Suomen ensimmäisen vihreän katetun joukkovelkakirjan. Joukkovelkakirjalle varmistetaan päivittäin riittävä määrä vihreää vakuutta meidän KLP-järjestelmämme poolituksen avulla. MBM-tuotetta voidaan siis käyttää myös vihreiden joukkovelkakirjojen vakuuksien poolituksessa, kunhan lainavakuuksien vihreyteen liittyvä päättely on pankilla kunnossa. OP on tehnyt Suomessa hienoa, uraauurtavaa työtä asuntovakuuksien vihreyden analysoinnissa ja tämän analyysin hedelmiä hyödynnetään KLP-järjestelmän poolituksessa. Kestävä kehitys on merkittävä teema finanssialalla tulevina vuosina ja on hienoa olla mukana edistämässä tätä tärkeää asiaa.

 

Miten olemme päässeet tähän ja mitä olemme oppineet?

Mortgage Bank Manager sai alkunsa vuonna 2010, kun OP Asuntoluottopankki (OPA) tarvitsi uuden järjestelmän katettujen joukkovelkakirjojen liikkeellelaskuun. Järjestelmän käyttöönotossa meni muutama vuosi, ja vuonna 2013 OPAsslla otettiin käyttöön uusi paljon aiempaa monipuolisempi ja OP:n tavoittelemaan väliluottomalliin mukautuva järjestelmä. OP on kiinnitysluottopankkitoiminnan kannalta erilainen finanssiryhmä, sillä sen muodostavat itsenäiset osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö tytäryhtiöineen.

Aluksi järjestelmän piti olla vain OPlle räätälöity ratkaisu täsmälliseen tarpeeseen, mutta pian huomasimme, että Suomessa on laajemminkin tarvetta vastaavalle järjestelmälle. Suomessa oli tuohon aikaan vielä paljon talletusalijäämäisiä pankkeja, joilla ei ollut järjestelmää katettujen joukkolainojen liikkeellelaskuun. Päätimme panostaa tuotekehitykseen, ja vuonna 2016 Suomen Hypoteekkiyhdistyksestä (Hypo) tuli Profitin toinen kiinnitysluottopankkijärjestelmän asiakas. Hypo oli myös ensimmäinen asiakkaamme, joka käytti niin sanottua oman taseen mallia. Hypo siis laajensi pankin toimilupaa KLP-toimintaan, eikä perustanut erillistä kiinnitysluottopankkia.

Hypon MBM-järjestelmän käyttöönoton jälkeen veimme lävitse useamman käyttöönottoprojektin tiuhaan tahtiin. Oma Säästöpankin käyttöönottoprojekti valmistui vuonna 2017 ja S-Pankin järjestelmä saatiin käyttöön vuonna 2019.

Meillä on siis takana varsin hektiset vuodet MBM-tuotteen parissa, ja niiden aikana järjestelmästä on tullut markkinajohtaja Suomessa. Samalla Profitin KLP-tiimin koko on kasvanut muutaman hengen kehitystiimistä yli 10-henkiseksi finanssiasiantuntijaorganisaatioksi. Profitin KLP-kehitystiimi tuntee kiinnitysluottopankkitoimintaa todella hyvin, mikä on ehdoton myyntivalttimme tällä perinteisestä pankkiliiketoiminnasta selkeästi eroavalla liiketoiminta-alueella. Olemme oppineet paljon pankkien rahoituksesta ja katetuista joukkovelkakirjoista matkan varrella.

Itselleni yksi suurimmista opeista oli se, että jos haluaa menestyä, pitää luottaa omaan näkemykseensä ja tarttua rohkeasti uusiin ideoihin. Katettujen joukkovelkakirjojen alueella oli Suomessa markkinarako, eli puute hyvästä järjestelmästä ja paljon pankkeja, joille katettujen joukkolainojen käyttö rahoitukseen oli tulossa ajankohtaiseksi. Jos Profit ei olisi tätä aukkoa täyttänyt, se olisi täytetty tavalla tai toisella. Suomessa, kuten muuallakin, merkittävät järjestelmäinvestoinnit päätyvät usein kansainvälisille isoille toimijoille ulkomaille, mikä ei pidemmän päälle tue Suomen kansantaloutta. Nyt meillä on itsellämme jo vahvasti katse Euroopassa ja suunnittelemme MBM-tuotteen viemistä kansainvälisille markkinoille.

 


Mikäli haluat kuulla lisää kiinnitysluottopankkitoiminnastamme ja Mortgage Bank Managerista, ole yhteydessä: 

Tino Silfver, Product Manager +358 40 828 9963, tino.silfver@evitecdata.local  

Tomi Heiskari, Sales Manager +358 40 707 9426 / tomi.heiskari@evitecdata.local 

Tai lue lisää tuotesivuiltamme: Mortgage Bank Manager