People story

Ammattimaiset ja rennot tiiminvetäjät vertaisjohtajina, mentoreina ja yrityksen ankkureina

tommi-ja-lauri-scaled-e1663680593138-4807336
Tommi (vas.) ja Lauri toimivat esihenkilöinä Evitecillä.

Tommi ja Lauri toimivat tiiminvetäjinä Evitecillä. Normaalin teknisen kehitystyön ja konsultoinnin ohessa tiiminveto tuo työarkeen toisen, entistä ihmisläheisemmän ja palkitsevan näkökulman. Työuraa yrityksessä kaksikolla on yhteensä takana toistakymmentä vuotta; Laurilla kymmenen, Tommilla neljä.

— Alussa saattoi olla mielikuva, että tiimin johtaminen on lähinnä managerointia, eli muidenkin kuin omien työasioiden pyörittelyä. On erilaisia tapoja johtaa, ja on ollut siistiä huomata, että johtaminen voi olla myös vahvasti mentoroivaa, kuten itse siihen suhtaudun, Lauri pohtii.

— Vertaisjohtaminen kuvaa tätä hommaa aika hyvin, Tommi jatkaa. — Samaa teknistä työtähän me teemme päivittäin kuin muutkin, me vain käytämme lisäksi omaa aikaamme varmistaaksemme sen, että tiimiläisemme voivat keskittyä omiin töihinsä, Tommi toteaa.

— Kun näkee, miten ihminen kehittyy ja oppii, miten osaaminen ja työtehtävät menevät yksiin, niin onhan se hienoa ja palkitsevaa, Lauri hymyilee.

Aina on joku, jolle puhua

Evitecillä työskentelee monenlaisia tiimejä, mikä tarkoittaa myös sitä, että tiimin merkitys ihmiselle vaihtelee. Osa tiimeistä on rakentunut saman pitkäaikaisen tekemisen ympärille, esimerkiksi tuotekehitykseen, jolloin sama tiimi työskentelee päivittäin keskenään. Osa konsultointiin painottuneista tiimeistä puolestaan on pikemminkin vertaistuki tai kotipesä sellaisille tekijöille, jotka vaihtelevat säännöllisesti projektista toiseen, eivätkä näin välttämättä tee samoja hommia toistensa kanssa.

Säännölliset tiimitapaamiset tuovat kuitenkin kaikille pysyvyyttä, yhteisiä tapahtumia ja esihenkilön, joka ei herkästi vaihdu. Se puolestaan mahdollistaa sen, että tiiminvetäjien on mahdollista oppia aidosti tuntemaan ihmiset ja näin tukea heitä paremmin urallaan.

— Sinulla on aina vähintään se yksi ihminen, jolta tulla kysymään, olit sitten yhdessä isossa projektissa tai useassa pienemmässä projektissa, Tommi sanoo.

— Aina on joku, jolle voi vuodattaa ja puhua vaikeistakin asioista, ikään kuin ankkuri yrityksessä, Lauri jatkaa.

Tiiminvetäjät huolehtivat tiimiläistensä kouluttautumisesta ja resursoinnista

Tiiminvetäjien tehtäviin kuuluu mentoroinnin ja ”ankkuroinnin” lisäksi tiimiläistensä osaamisen kehittämisessä tukeminen. Tiimiläisen kanssa pohditaan suuntaviivoja ja kiinnostuksen kohteita sekä sovitaan esimerkiksi sertifikaattien suorittamisesta. Tiiminvetäjien tehtävä on koota ja viedä esille nousseita koulutus- ja muita tarpeita sekä ideoita eteenpäin organisaatiossa. Toiseen suuntaan taas tiiminvetäjä voi esimerkiksi vinkata tiimiläiselleen yrityksen tarjoamasta kurssista tai opintopolusta, jota tämä ei ehkä ole hoksannut ajatella.

— Toiveita kuunnellaan herkällä korvalla, yhteispeliähän tämä tiimiläisten kanssa on, Tommi toteaa.

Resursointivastuu tiiminvetäjillä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tiiminvetäjä pyrkii huolehtimaan, että kaikilla tiimiläisillä on riittävästi, muttei liikaa töitä.

— Tiiminvetäjät keskustelevat viikoittain toistensa kanssa ja koordinoivat tiimiläisilleen lisää hommaa tai työnkiertoa, Lauri kuvailee resursointia.

— Yksikön johdon kanssa tiiminvetäjät muodostavat ikään kuin johtoryhmän, ja tätä kautta tiiminvetäjät osallistuvat myös koko yksikön johtamiseen, hän sanoo.

—Tukea työhön saa myös yksikönvetäjiltä ja HR:ltä, Tommi toteaa. — Säännölliset koulutukset ja infoiskut auttavat myös loistamaan pestissä, hän jatkaa.

— On monenlaisia tiimejä ja erilaisia esihenkilöitä – sekin on rikkautta. Kuunteleminen ja kyky empatiaan ovat ne tärkeimmät tiimin johtamiseen tarvittavat ominaisuudet, Lauri pohtii.

— Jos tykkää auttaa ihmisiä pärjäämään työssään hyvin, tämä on ihan mahtava duuni muun kehitystyön rinnalle, Tommi jatkaa.


Katso avoimet paikkamme ja hae: