Profit Software släpper 5.2 betaversion av Profit Life & Pension-systemet

Profit Life & Pension (PLP) är ett avtalshanteringssystem utvecklat för livförsäkringsbolag. Systemet stöder både långtidssparande och risklivförsäkringar.

I PLP 5.2-betan har det främsta utvecklingssteget varit att hämta hanteringen av risklivförsäkringar samman med sparprodukter i ett system. Nu är det möjligt att i PLP även hantera risklivförsäkringsavtal, individuella avtal, parskydd och omfattande gruppstrukturer, samt ersättningar relaterade till dessa.

Inom avtalshantering har PLP bland annat stöd för kortvarig arbetsoförmåga, bestående arbetsoförmåga, bestående men och allvarlig sjukdom. Vid hanteringen av gruppavtal har särskild uppmärksamhet ägnats åt enkelheten att upprätthålla gruppens uppgifter och faktureringens specialbehov.

När det gäller ersättningshanteringen av risklivförsäkring kan PLP hantera ersättningar relaterade till ovan nämnda skydd och betala bland annat både engångsersättningar och dagpenningar. Skadehandläggarens arbete påskyndas och förenklas när avtal och ersättningar hanteras i samma system. De uppgifter från avtalet som behövs i ersättningshandläggningen är direkt tillgängliga och är automatiskt en del av ersättningshanteringsprocessen.

I den nya versionen har även digitala REST-tjänster utökats för att stödja bland annat försäljningsprocessen samt skapande av försäkringsavtal och ändringar av avtalsinformation i självbetjäningskanaler.

Med denna version har även flera allmänna funktioner uppdaterats. PLP stöder den kommande ändringen av mellantecknet i det finska personnumret, identifiering av förmånstagaren som krävs enligt AML-direktivet innan ersättning betalas ut samt anmälningar till finska skattemyndighetens Inkomstregister. Vi har också gjort flera säkerhetsförbättringar. För att göra det enklare att hantera försäkringsprodukter har PLP Insurance Product Editor – verktyget för att definiera försäkringsprodukter lagts till i verktygslådan.

Intresserad av att höra mer? Vänligen kontakta sales@evitecdata.local

Mer information: Profit Life & Pension.