Profit Software byter namn till Evitec som del av nordisk expansion

Profit Software är en ledande leverantör av systemlösningar och konsulttjänster för finanssektorn i Norden. Företaget tillhandahåller också business intelligence-lösningar för flera olika branscher. Nu inleds en omfattande varumärkesuppdatering och företaget byter namn till Evitec i samtliga länder där verksamhet bedrivs. Nya namnet tas i bruk under hösten 2022.

– Vi har redan under en tid övervägt att förnya vårt namn. Evitec passar oss bra och samtidigt förnyar vi hela vår varumärkesimage. Fastän namnet och varumärket byts ut, kvarstår högsta fokus på kundnöjdheten som kärnan av vår verksamhet, berättar verkställande direktören för Profit Software, Ilkka Starck.

Profit Software firar i år sitt 30-årsjubileum. Företaget etablerades ursprungligen som ett programvarubolag, men utbudet omfattar i dag en kombination av programvaruprodukter, konsulttjänster och tjänster inom business intelligence för finanssektorn.

Med sikte på ytterligare tillväxt i Norden både organiskt och genom förvärv

Profit Software har vuxit från ett tiopersoners företag till ett företag som sysselsätter över 350 medarbetare i tre länder. Till företagets kunder hör de största finansiella aktörerna i bland annat Sverige och Finland. De senaste fem åren har företaget gjort tre företagsförvärv.

– Vårt mål är att vara den it-leverantör som kunden vänder sig till när det finns behov av ingående affärskännedom och kompetens i krävande digitaliseringsprojekt inom finanssektorn. Jag är övertygad om att det nya varumärket och namnet bidrar till att uppnå detta, avslutar Starck.

Erik Berggren från företagets majoritetsägare Volpi Capital kommenterar: Lanseringen av varumärkesbytet och nya namnet Evitec understryker bolagets engagemang att arbeta över landsgränserna med sina långvariga finansiella och andra kunder. Den nya identiteten stärker ytterligare bolagets ställning som nordisk ledare inom fintech efter det svenska företagsförvärv som kunde meddelas i maj 2022. Vi på Volpi är stolta över att kunna stödja företagsledningen i genomförandet av deras ambitiösa tillväxtplan.

Ytterligare upplysningar:
Profit Software, CEO Ilkka Starck, +358 9 681 731

Profit Software (i framtiden Evitec) levererar systemlösningar och konsulttjänster för finanssektorn. Företagets utbud omfattar också business intelligence-tjänster för ett flertal branscher. Profit Software har kontor i Stockholm, Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Villmanstrand, och Tallinn. Antalet anställda överstiger 350.