Profit Software köper IT-bolaget Evitec och stärker fokus på sin svenska expansionsstrategi

Profit Software Oy (“Profit Software”) har köpt svenska Evitec AB (”Evitec”). Affären stärker Profit Softwares fotfäste på marknaden i Sverige.

Profit Software levererar systemlösningar och konsulttjänster för finansbranschen och tillhandahåller också expertis inom business intelligence för flera olika branscher. Förvärvet av Evitec stödjer Profit Softwares strategi med att nå tillväxt såväl organiskt som genom företagsköp.

– Vi har under en längre tid kartlagt våra möjligheter att expandera i Sverige. Affären stärker vår närvaro, utökar vår personalstyrka och fördjupar vår expertis inom den attraktiva regtech-branschen. I fortsättningen kan vi erbjuda både nuvarande och nya kunder ännu bättre service på lokal nivå, säger verkställande direktören för Profit Software Ilkka Starck.

Profit Software ägs av Volpi Capital – ett nordeuropeiskt investeringsföretag med fokus på medelstora bolag aktiva inom B2B-teknologi. Volpi Capital har erfarenhet av internationell expansion och förvärvs- och utvecklingsstrategier (buy and build) för hållbar och lönsam tillväxt.

Evitec har sitt huvudkontor i Stockholm. Företagets styrka är konsulttjänster inom bank-, finans- och försäkringsbranschen, framför allt när det gäller att hjälpa finansiella aktörer i hanteringen av regelverk.

– Profit Softwares och Evitecs branschkunnande och kundkrets kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Vi är glada över att kunna slå samman våra resurser med ett företag som vi betraktar som den mest framgångsrika fintech-aktören i Norden. Detta är för oss ett naturligt steg och jag ser med spänning fram emot att vi tillsammans kan erbjuda våra kunder ett mångsidigare utbud av tjänster och produkter inom fintech, säger verkställande direktören för Evitec Andreas Johansson.

Etablerad aktör i Finland, utmanare i Sverige

Profit Softwares kunder i Finland består av stora finansiella aktörer. I Sverige har Länsförsäkringar varit kund sedan 2014, när bolaget valde Profit Software till leverantör av sitt nya betalningssystem.

– Vårt utbud inom bank-, liv- och pensionsförsäkringssektorn är omfattande. Vi är verksamma inom en bransch som är mycket reglerad i Norden. Vår ingående affärskännedom och det faktum att vi har egna programvaruprodukter och konsulttjänster gör oss till en unik aktör, fortsätter Starck.

Profit Software har nu över 30 medarbetare i Sverige.

– Vårt mål är att utöka och utvidga vår verksamhet i Sverige och jag tror att detta företagsförvärv är ett utmärkt steg på denna väg, avslutar Starck.

– Detta är en viktig milstolpe för Profit Software på dess väg mot den nordiska fintech-toppen. Köpet av Kaakontieto 2021 var också en del av detta. Förvärvet av Evitec idag, samt tillägget av Andreas och hans team, stärker Profits starka engagemang gentemot den svenska marknaden och kunder i Sverige. Det är också en mycket viktig del av den strategi som vi utarbetade med Profits ledningsgrupp för mindre än 18 månader sedan. Vi ser fram emot vårt samarbete med det utökade Profit allteftersom företaget förverkligar sina ambitiösa planer för en lönsam, tvåsiffrig tillväxt, kommenterar Marco Sodi från Volpi Capital.

Efter förvärvet sysselsätter gruppen över 350 anställda. Profit Softwares huvudägare är dess operativa ledning och nyckelpersoner, samt Volpi Capital. Evitecs medarbetare och ägare fortsätter i Profit Software och ägarna blir genom affären delägare i Profit Software.

Ytterligare upplysningar:
Profit Software Oy, CEO Ilkka Starck, +358 9 681 731

Profit Software levererar systemlösningar och konsulttjänster för finansbranschen. Företagets utbud omfattar också business intelligence-tjänster för olika branscher. Profit Software är grundat 1992 och dess kontor finns i Esbo, Tammerfors, Björneborg, Lahtis, Villmanstrand, Tallinn och Stockholm. Antalet anställda är över 350.

Evitec tillhandahåller konsulttjänster för bank-, finans- och försäkringsbranschen. Företagets styrka är att genomföra krävande IT- och digitaliseringsprojekt. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

press-meddelande-052022-9259913