Informationslager och analyser från molnet

Modern molnteknik tillåter lagring av nästan en obegränsad mängd data på ett kostnadseffektivt sätt. Detta skapar möjligheter för nya intelligenta lösningar baserade på dina affärsdata. Plattformens flexibilitet genererar smidighet och snabbare lösningar för att besvara frågorna som din verksamhet möter. Plattformen kan snabbat skalas upp, vilket innebär att du inte behöver överdimensionera kapaciteten. Ett brett urval av dataverktyg för lösningar för artificiell intelligens, maskininlärning och avancerade analyser hjälper din verksamhet att hålla sig steget före konkurrenterna.