Java/.NET-professionella


Att matcha rätt nivå av kompetenta IT-färdigheter och verktyg för mjukvaruutveckling med de krävande behoven hos ditt företag kan ibland vara ett enormt arbete. Oberoende av om du behöver en enskild expert eller ett helt team som behärskar utvecklingsramverken för de senaste mjukvaruprojekten, kan Evitec Solutions Java/.NET-experter fullgöra det. Förutom expertis inom mjukvaruutveckling har våra experter fått särskild branschförståelse för problematiken kring bank- och försäkringsverksamhet, vilket säkerställer en smidig övergång från affärskrav till en IT-lösning som frigör tid för att fokusera på affärsutveckling.