Vi är redo för PaaS (plattform som en tjänst)

När du behöver en fullständig utvecklings- och implementeringsmiljö i molnet är plattform som en tjänst, eller PaaS, lösningen för dig. Plattform som en tjänst stöder den fullständiga livscykeln för applikationen: byggnad, test, implementering, underhåll och uppdatering. Fördelarna med plattform som en tjänst omfattar minskad utvecklingstid, ett brett urval av prisvärda verktyg, informationssäkerhet och enklare utveckling för flera plattformar, inklusive mobila sådana.