27.05.2024 | Blogg Insikter Teknologier Utvalda

Gruppförsäkring – en tillväxtverksamhet

I ett ständigt föränderligt landskap av försäkringskrav krävs inte bara innovation utan också ett obevekligt engagemang för förfining för att hålla sig kvar i täten. I dag behöver försäkringsbolagen mer än någonsin flexibla lösningar för att möta kundernas dynamiska behov. I vår strävan att ligga i framkant inom branschen – och det är därför vi kontinuerligt investerar i forskning och utveckling för att förbättra våra erbjudanden – har vi aktivt arbetat med att uppdatera och berika vår automatiserade, flexibla och modulära försäkringsplattform Evitec Solutions Life (ES Life).

Nu, med fokus på grupprisker, är vi glada att kunna presentera en rad nya funktioner som syftar till att ge försäkringsbolagen möjlighet att bättre betjäna sina kunder.

Sömlös integration

En av de viktigaste höjdpunkterna i vår senaste uppdatering är den sömlösa integrationen av gruppriskfunktioner i ES Life. Denna förbättring gör det möjligt för användarna att enkelt hantera livförsäkringsavtal, individuella försäkringar och olika gruppstrukturer inom en enhetlig och intuitiv plattform. Borta är tiden då man måste jonglera med flera system och gränssnitt. Integrationen ökar effektiviteten och kostnadsbesparingarna genom att möjliggöra effektiv hantering av skadeärenden, strömlinjeformad administration och förbättrad kundservice, vilket i slutändan leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet.

Effektiv skadereglering

När det gäller risklivförsäkringar är effektiv skadereglering av avgörande betydelse. Med ES Life har vi effektiviserat denna process genom att möjliggöra hantering av engångsbelopp, dagpenning och kostnadsbaserade ersättningar, samt ersättning för medicinska försäkringskostnader, allt inom samma system. Denna integration leder till snabbare och effektivare skadereglering, vilket i slutändan gynnar både försäkringsgivare och försäkringstagare.

Gruppolicyns struktur och funktioner

En av hörnstenarna i vår senaste uppdatering är den robusta strukturen och funktionaliteten för gruppförsäkringar som ES Life erbjuder. Från att definiera gruppförsäkringar, undergruppsspecifikt beteende, gruppmedlemshantering och kollektivitetsregler till att hantera komplexiteten i små och stora gruppförsäkringar, ger vår plattform försäkringsgivare oöverträffad flexibilitet och kontroll. Oavsett om det handlar om att justera gränserna för försäkringsbelopp eller ändra försäkringsattribut, lägger ES Life makten i dina händer.

Omfattande produkthantering

En central del av vår strategi är den omfattande produkthantering som ES Life erbjuder. Från att definiera försäkringsprodukter till att kartlägga riskskydd och gruppförsäkringar, ger vår plattform försäkringsgivarna möjlighet att anpassa sina erbjudanden för att möta kundernas unika behov. Med stöd för variationer i försäkringsprodukter och specifika krav för försäljningskanaler gör ES Life det möjligt för försäkringsbolag att vara flexibla på en konkurrensutsatt marknad.

Enkel hantering av grupprinciper

Det har aldrig varit enklare att hantera gruppolicyer och medlemmar tack vare ES Life. Från att skapa försäkringar till att lägga till, ändra eller ta bort grupper och medlemmar, erbjuder vår plattform intuitiva funktioner för att effektivisera varje steg i processen. Med stöd för REST-tjänstegränssnitt och massimport kan försäkringsbolagen effektivt hantera sina gruppförsäkringar och enkelt anpassa sig till kundernas förändrade behov.

Effektiv fakturering och policyutskrifter

Vårt erbjudande avrundas med effektiva faktureringsfunktioner och policyutskrifter, vilket säkerställer att försäkringsbolagen har all den kapacitet de behöver för att kommunicera effektivt med kunder och intressenter. Med stöd för olika faktureringsmetoder och detaljerade policyutskrifter förenklar ES Life administrativa uppgifter och förbättrar transparensen över hela linjen.

Frigör kraften i Evitec Solutions Life

I dagens snabba försäkringslandskap krävs det mer än att bara hänga med – det krävs innovation, smidighet och ett engagemang för excellens för att ligga steget före. Med ES Life kan försäkringsbolagen frigöra den effektivitet och innovation som krävs för att trivas på en konkurrensutsatt marknad. Var med och forma framtidens försäkringar – en försäkring i taget.

Skrivet av

Fadi Hannah

Product Marketing Manager