P27 Nordic Payment omvandlar nordiska betalmarknaden

Vem kommer ännu ihåg tiden då det kunde ta flera dagar för en betalning att överföras mellan två parter? Inte ens mellan två i samma land verksamma banker var betalningsöverföringen som en rak motorväg, utan transaktionen påminde mera ett lokaltåg som stannar upp flera gånger under processen. I Finland blev det här historia för mer än 10 år sedan då euroländerna övergick till SEPA betalningar och ISO20022 standarden möjliggjorde snabbare betalningstransaktioner. Sedan dess har Profit Softwares Profit Life & Pension haft stöd för ISO20022 formatet. 

De nordiska länderna formar ett unikt marknadsområde där det dagligen utförs ett ansenligt antal betaltransaktioner. Men betaltrafiken inom och mellan länderna påminner fortsättningsvis det nyss nämnda lokaltåget. Trögheten beror på att man har flera och på föråldrad teknologi byggda betalningssystem. Därtill finns det inom Norden flera clearinghus som alla tillämpar olika standarder. Det är klart att upplägget inte är kostnadseffektivt, varken för tjänsteleverantörerna eller för användarna av tjänsten. 

P27 Nordic Payments Platform (P27) grundades för att lösa dessa utmaningar. Sex nordiska banker ligger bakom projektet: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, SEB och Swedbank. Målsättningen är att skapa en betalningsplattform som möjliggör gränsöverskridande realtidsbetalningar i flera valutor. Då ISO20022 blivit en global standard, är det självklart att projektet stöder sig på samma. 

I juli 2022 fick P27 godkännande från EU för fusion med svenska Bankgirot. Med det här, kan P27 starta det egentliga arbetet och första steget är att förnya batch betalningarna som utförs i svenska kronor. Faktumet, att alla svenska batch betalningar sköts av Bankgirot, beskriver väl projektets omfattning och betydelse.  

Evitec Life Payments är förberedd inför den nordiska betaltrafikens nya era  

Länsförsäkringar använder Evitec Life Payments för utbetalning av pensioner och försäkringsersättningar, vilket innebär att systemets tillförlitlighet är ytterst viktigt. Så här berättar Michael Hübinette, Systemspecialist på Länsförsäkringar, om projektet att övergå till ISO20022 formatet: 

”Länsförsäkringar Fondliv kom första gången i kontakt med ISO20022 formatet redan 2018 då filformatet för utlandsbetalningar skulle ersättas med nya standarden. Evitec Life Payments hade redan stöd för filformatet, det handlade därför om att göra anpassningar enligt vår affärsbanks specifikationer och säkerställa att vi fick med den information som krävdes för att utföra utbetalningarna till våra utlandsbosatta kunder.  

En fördel som förändringen förde med sig var att vi därefter kunde skicka betalningarna i EUR som SEPA utbetalningar, vilket innebär en lägre kostnad för mottagaren. Vi har använt ISO XML 20022 formatet för våra utlandsbetalningar sedan 2019. 

I år har motsvarande arbete inletts för inrikes betalningar, detta då direktintegrationen till bankgirot och nuvarande filformat kommer att stängas i framtiden Evitec Life Payments har redan grunderna i hur filen ska framställas även för inrikes betalningar, detta förbereddes i samband med att utlandsbetalningarna implementerades. För oss handlar det återigen om att analysera vad affärsbankens specifikationer anger, hur vi ska migrera informationen vi skickar i nuvarande filformat till ISO XML 20022 och säkerställa att vi får ut korrekt information i utbetalningsfilen.  

Det viktigaste när det kommer till pensionsutbetalningar är tryggheten för våra kunder, att korrekt belopp betalas ut i rätt tid.”